Archiwa tagu: relacja

Relacja z konferencji „Lean w Logistyce”

W dniach 19-20 Maja 2016 r. NKL Dialog po raz kolejny wysłało swoich reprezentantów do Łodzi, gdzie Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN Uniwersytetu Łódzkiego ugościło Ich na IV Konferencji Naukowej „Lean w logistyce”.

Studenci uczestniczący w konkursie referatów zaprezentowali nam koncepcję Lean Management (Szczupłe Zarządzanie) wykorzystywaną w procesach produkcyjnych, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo produktu, w centrach logistycznych, a także zastosowanie metod Lean w usługach gastronomicznych oraz ochronie zdrowia. Reprezentujący nas Maciej Dudek oraz Izabela Preś, autorzy referatu pt.: „Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie, case study: wdrożenie metod Lean Management w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii w Szczecinku”, zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat. Pierwszego dnia konferencji nie zabrakło także prezentacji firm, takich jak: Raben, Sonoco i Emtor, których przedstawiciele podzielili się ze studentami swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.

W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli FM Logistics oraz Rohlig Suus. Pozwoliły one na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w firmach wykorzystujących metodologię Lean Management.

Dziękujemy SKNLiI LOGIN za ugoszczenie „Dialogu” na konferencji ciekawej zarówno pod względem dydaktycznym jak i rozrywkowym i mamy nadzieję zobaczyć się za rok.

Relacja z LML’a

Zapraszamy do przeczytania relacji z jubileuszowej oraz rekordowej Ligi Młodych Logistyków 2016. Tekst znajduje się tutaj.  Relacja została również opublikowana przez stronę naszej Uczelni tutaj.

Zwycięzcy
Zwycięzcy Ligi Młodych Logistyków

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie wydarzenia- zarówno sponsorom wspierającym nas finansowo jak i członkom Katedry Logistyki Ekonomicznej, którzy poświęcili nam swój cenny czas.  Jednak szczególnie chcielibyśmy pozdrowić naszych młodszych kolegów z szkół średnich, którzy w tym roku pokazali bardzo wysoki poziom swoich prac! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Ekipa NKL
Organizatorzy wraz z członkami Jury- Alumni NKL „Dialog”

DZIEŃ SPEDYTORA

Dzień z życia spedytora przeżywali studenci Naukowego Koła Logistyki DIALOG. 22 stycznia 2015 r. w budynku CNTI  specjalistyczne warsztaty dla nich poprowadzi Rafał Ponikiewicz, pracownik firmy „JAS FBG”.

Warsztaty zatytułowano „Dzień z życia spedytora”, bo pokazywały one, jak złożone i różnorodne zadania czekają wykonujących ten zawód w codziennej pracy. Na wstępie pokazano platformę TransEU do zarządzania zleceniami. To podstawowe narzędzie pracy spedytora, używa go cała branża TSL. Platforma zawiera dane zweryfikowanych przewoźników oraz nowych załadowców. Każdy pracownik ma swoje osobiste konto i sam jest odpowiedzialny za to, jak jego oferta będzie wyglądała na giełdzie transportowej.

Uczestnicy warsztatu zostali rozdzieleni na 3-osobowe grupy. Celem działań w grupie było zrozumienie wartości i wysiłku towarzyszącego współpracy z innymi osobami, których w przyszłości nie zawsze musimy darzyć sympatią, ale zawsze musimy być w gotowości do pracy z nimi.

Po otrzymaniu zadań do wykonania, zaczęto od obliczania ceny za przewóz towaru. Uwzględniano przy tym liczne dane, wpływające na koszt: wagę, wymiary oraz to czy będzie można przesyłkę „piętrować”, tj. czy można ułożyć na niej kolejny towar. Na długość trasy transportu wpływ ma z kolei to czy towar zalicza się do ładunków niebezpiecznych, posiadających tzw. tablice ADR. Posiadając komplet informacji o towarze można przygotować ofertę dla klienta oraz rozpocząć negocjacje ceny. Podczas negocjacji cenowych trzeba było popisać się m. in. umiejętnościami łagodzenia konfliktu z trudnym klientem.

Intensywny warsztat pod kierunkiem doświadczonego pracownika firmy JAS-FBG pomógł uczestnikom doświadczyć, jak wygląda codzienność w zawodzie spedytora. Przyszli spedytorzy swoje indywidualne kompetencje – radził na zakończenie prowadzący Rafał Ponikiewicz – już teraz mogą rozwijać biorąc udział w konferencjach i szkoleniach z asertywności, negocjacji oraz zarządzaniem czasem.

Tekst : Dajana Szklarz

 

Casemania w Warszawie

W dniach 24-28.11 członkowie naszego Koła – Aleksandra Bieleń, Izabela Preś oraz Szymon Józkowicz wzięli udział w wydarzeniu Casemania. Projekt ten jest organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Konsultingu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Casemania składa się z dwóch części: CaseSTUDY, czyli serii warsztatów prowadzonych przez największe korporacje na rynku, oraz Case COMPETE, czyli warsztatu opierającego się na rywalizacji zespołowej. Warsztaty odbywające się zarówno na uczelni, jak i w siedzibach firm, polegały na rozwiązaniu studiów przypadku, których tematyka dotyczyła głównie takich zagadnień jak: finanse, dystrybucja, innowacje, wprowadzanie produktu na rynek. Rekrutacja na wydarzenie opierała się na rozpatrzeniu przez firmy CV aplikujących studentów. Nasi członkowie zakwalifikowali się do udziału we wszystkich wybranych anglojęzycznych warsztatach, dzięki czemu otrzymali możliwość zmierzenia się z case studies takich firm, jak: Nielsen („Be a part of the next innovative product launch”), Accenture („Distribution strategy transformation in Retail”), Unilever („Product launch with finance focus – Can you make a profit and beat the competition?”).

12312501_1076749209032534_551541721_n

W ostatnim dniu miał miejsce CaseCOMPETE, czyli prestiżowy case competition organizowany przez McKinsey&Company, amerykańską firmę konsultingową, zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego. Poprzez uczestnictwo w warsztatach nasi członkowie mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z praktyką, nabycia nowych umiejętności biznesowych, rozwinięcia umiejętności pracy w zespole i prezentacji oraz zapoznania się z profilem działalności korporacji.

Relacja z konferencji Pollogus 2015

Aleksandra Bieleń oraz Klaudia Kulińska, studentki czwartego roku logistyki
na Wydziale Ekonomii oraz członkinie Naukowego Koła Logistyki „Dialog”, zajęły I miejsce
w konkursie na najlepszy referat na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków Pollogus 2015, odbywającej się w dniach 12-13.11.2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Ich praca pt. „Potencjał adaptacyjny technologii TPMS w Polsce oraz korzyści finansowe wynikające z wdrożenia systemu” znalazła uznanie Komitetu Naukowego Konferencji. W swoim referacie studentki dokonały studium przypadku, analizując kosztowo wpływ ciśnienia w oponach na utrzymanie maksymalnej efektywności paliwowej pojazdu
oraz przebieg opon. Przeprowadziły również analizy wielkości polskiego rynku, któremu dedykowany jest system telematyczny Tire Pressure Monitoring System.

Podczas oceny wystąpień uczestników uwzględnione zostały takie kryteria, jak: cel oraz wartość merytoryczna referatu, swoboda wypowiedzi referujących, forma oraz treść prezentacji, realizacja zakładanego celu, czyli ocena metodyki przeprowadzonych badań. Reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajęły najwyższy stopień podium, zdobywając główną nagrodę w postaci iPada firmy Apple.
Co więcej, po pozytywnej ocenie recenzentów, zwycięski referat zostanie opublikowany
w monografii „Logistyka. Współczesne wyzwania” pod redakcją
prof. zw. dr hab. inż. Jacka Szołtyska oraz dr Beaty Detyny.

Relacja z Konferencji Miasto 2015- Zarządzanie Miastem

W dniu 17 listopada 2015 roku (wtorek) w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja Międzynarodowej Konferencji Miasto 2015 – Zarządzanie Miastem. Głównymi organizatorami konferencji było stowarzyszenie „Europa jest prosta” oraz poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Tematem przewodnim konferencji była rewitalizacja obszarów miejskich i tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastami. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób – samorządowców i specjalistów zajmujących się zarządzaniem miastami oraz studentów śląskich uczelni.W konferencji wzięło udział dwóch członków Naukowego Koła Logistycznego „Dialog”– Magdalena Sarnik oraz Michał Kaim.12282967_10208697007286781_671410662_n

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne: Urban policy, urbanregeneration and smart cities: messages for and from Europe, Rewitalizując miasta – jak zachować balans między remontem infrastruktury a potrzebami społeczności lokalnych, Czy polskie miasta przyszłości będą użyteczne? Wszystkie bloki były prowadzone przez ekspertów związanych z zarządzaniem w miastach. Przed rozpoczęciem bloków tematycznych dr Jan Olbrycht zaprezentował Agendę miejską Unii Europejskiej. Innowacje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W której zaprezentował plan strategiczny Unii Europejskiej dotyczących tego zagadnienia. Dr Jan Olbrycht zwrócił uwagę na rosnące znaczenie miast w polityce Unijnej oraz krajowej. Założeniami agendy jest zaangażowanie miast w kształtowanie polityki, w proces implementacji polityki.
Czytaj dalej Relacja z Konferencji Miasto 2015- Zarządzanie Miastem