II edycja 2017

ull

Uniwersytecka Liga Logistyków jest konferencją, a także konkursem, skierowanym do studentów logistyki wszystkich polskich uczelni wyższych. Poza możliwością zdobycia wiedzy z różnych obszarów logistyki, uczestnicy będą mogli podszlifować swoje kompetencje miękkie, a także zmierzyć się z innymi przyszłymi logistykami w różnych konkursach.

Głównym zadaniem uczestników konkursu, którego finał odbędzie się podczas konferencji, jest opracowanie koncepcji doskonalącej pracę operatorów logistycznych branży automotive. Każdy zespół będzie pracował nad swoim projektem, którego efekty, po przejściu etapu eliminacji, zaprezentuje podczas II edycji Uniwersyteckiej Ligi Logistyków.

Projekty studentów będą oceniane przez Jury, składające się nie tylko z kadry dydaktycznej polskich uczelni, ale także z przedstawicieli świata biznesu, którymi będą pracownicy firm zajmujących się logistyką i automotive.

Podczas Uniwersyteckiej Ligi Logistyków studenci będą brali udział w szkoleniach, warsztatach, a także będą mieli możliwość skonsultowania swoich projektów ze specjalistami z różnych dziedzin. Uczestnicy konferencji pojadą także na wyjazdy studyjne do FCA Poland S.A. oraz Tyskich Browarów Książęcych.

Nagrodą dla zwycięskich zespołów, liczących maksymalnie 3 osoby, będą Złote, Srebrne oraz Brązowe Dyplomy Rektora. Poza tym, zwycięskim zespołom zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Dla wszystkich finalistów Uniwersyteckiej Ligii Logistyków przewidziane są dodatkowe 3 punkty ECTS.