Logistyka: Teoria vs Praktyka

Seria warsztatów i szkoleń logistycznych adresowana do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego kierunków i specjalności logistycznych oraz innych.

Warsztaty prowadzone są przez reprezentantów firm branży transport-spedycja-logistyka oraz firm szkoleniowych i konsultingowych związanych z branżą.

Przedstawiciele przedsiębiorstw – w zależności od zajmowanych stanowisk, doświadczeń i preferencji – podejmują problemy realiów działalności gospodarczej, organizacyjnej czy funkcjonowania rynków. Prowadzącymi szkolenia mogą być zarówno doświadczeni trenerzy biznesu i reprezentanci kadry zarządzającej, jak i zajmujący się działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.

Warsztaty mają na celu skonfrontowanie wiedzy, którą dysponują studenci, z informacjami pochodzącymi od praktyków. Zainteresowanie podobnymi przedsięwzięciami wynika ze świadomości wielu studentów, iż już w trakcie toku studiów muszą podejmować starania, by sięgać wiedzy praktycznej i dobrych wzorców postępowania w biznesie.