Historia

Naukowe Koło Logistyki „Dialog” działa przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. NKL rozpoczęło swoją działalność na początku roku akademickiego 1998/1999 z inicjatywy studentów i kadry naukowej Katedry. Od początku opiekunem naukowym Koła  była  pani prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. Koło zrzeszające na początku swojego istnienia ok. 12  osób,  z  roku  na rok  powiększało  grono  swoich  członków, co  stworzyło dlań niespotykane możliwości rozwojowe, ale również postawiło nowe wyzwania. Początkowy okres istnienia Koła to przede wszystkim intensywne nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami studenckimi na i poza uczelnią. To również okres intensywnej promocji koła oraz dostosowań i zmian organizacyjnych. W roku 2004 rozpoczęto wydawanie własnego biuletynu „Logistyka bez barier”, którego opiekunem merytorycznym została prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń. Od roku 1998 członkowie Koła uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych, odwiedzili wiele firm, celem zapoznania się z działaniem systemów logistycznych w praktyce, a także rozwijali kontakty naukowe w kraju i za granicą. W roku 2009 i 2010 została zorganizowana pierwsza i druga edycja prestiżowej Akademickiej Ligi Logistyków Wincanton. ALL WINCANTON było wspólnym przedsięwzięciem Naukowego Koła Logistyki DIALOG z Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz firmy Wincanton Polska Sp. z o.o. (obecnie Raben Group). Konkurs adresowany był do studenckich naukowych kół logistyki i transportu. W roku 2012 Naukowe Koło Logistyki DIALOG zorganizowało I edycję konkursu Ligi Młodych Logistyków. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu nauczania technik logistyk lub technik spedytor. W roku akademickim 2012/2013 koło planuje podporządkować działania jubileuszowi 15-lecia działalności Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”, a także organizacji II edycji Ligi Młodych Logistyków. W dalszym ciągu aktywnie będziemy rozwijać współpracę z firmami logistycznymi zarówno regionalnymi, jak i o szerszym zasięgu działalności. W roku 2012 opiekunem Koła został dr Krzysztof Niestrój natomiast honorowym opiekunem została prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. W Latach 2013- 14 odbyły się kolejne dwie edycje Ligi Młodych Logistyków. W 2015 roku zakres konkursu zostaje przedłużony na kilka nowych województw.

Dotychczas funkcję przewodniczącego NKL Dialog pełniły następujące osoby:

1998-2000 Tomasz Sączek

2000-2002 Krzysztof Żurawicki

2002-2003 Adam Machelski

2003-2004 Magdalena Krzyśko

2004-2005 Joanna Podgórska

2005-2006 Beata Skrabacz

2006-2007 Anna Kotwasińska

2007 Krzysztof Żak

2007-2008 Marcin Zarzecki

2008 Ewa Góra

2008-2009 Sebastian Twaróg

2009-2010 Kamila Miga

2010 Grzegorz Stańczak

2010-2011 Filip Wnuk

2011 Łukasz Myszka

2011-2012  Bartosz Buksiński

2012 Paweł Rasiński

2012-2013 Damian Popek

2013-2014 Ewelina Wiśniewska

2014-2016 Klaudia Malik

2016 – obecnie Kinga Konstanty