Ekologistyka dla S.P.

Warsztat „Ekologistyka” dla uczniów szkół podstawowych

Warsztaty obejmują tematykę ekologistyki oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Prezentujemy je w sposób obrazowy, interaktywny, przy dostosowaniu przekazywanej treści dla uczniów. Oznacza to, że używane pojęcia są odpowiednio ilustrowane przykładami. Nie są tu używane pojęcia, których uczniowie nie potrafiliby zrozumieć. Celem jest zaprezentowanie podstawowych procesów logistycznych oraz to, w jaki sposób są one powiązane z ekologią.

Ze względu na różnorodność obszarów, w których występuje ekologistyka, prezentujemy dwa różne wystąpienia dedykowane dla klas 1-3. Przedstawiciele szkół mają wybór, który temat chcą byśmy poruszyli na warsztatach z dziećmi. Przedstawiamy klasom proces powstawania telefonów komórkowych oraz opowiadamy, jak bezpiecznie ich używać. Alternatywą jest prezentacja procesu powstawania zabawek. Opisujemy także procesy zachodzące po wyrzuceniu danego opakowania do kontenera, np. recykling. Przedstawiany materiał jest dopasowany do poziomu i wiedzy naszych słuchaczy. Prezentujemy im także w przystępny sposób proste zagadnienia logistyczne. Po zakończeniu następuje podsumowanie zdobytych wiadomości poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w grze planszowej, która sprawdza ich wiedzę.

Warsztaty mają na celu zainteresowanie młodych ludzi ekologistyką, która otacza nas wszystkich. Każdy uczestnik ma szansę, aby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności racjonalnego gospodarowania odpadami. Warsztaty te wpisują się również w programy edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.