Ekologistyka dla S.P.

Warsztat „Ekologistyka” dla uczniów szkół podstawowych

Warsztaty obejmują tematykę ekologistyki oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Prezentujemy je w sposób obrazowy, interaktywny, przy dostosowaniu przekazywanej treści dla uczniów. Oznacza to, że używane pojęcia są odpowiednio ilustrowane przykładami. Nie są tu używane pojęcia, których uczniowie nie potrafiliby zrozumieć. Celem jest zaprezentowanie podstawowych procesów logistycznych oraz to, w jaki sposób są one powiązane z ekologią.

Ze względu na zróżnicowanie wiekowe w szkołach podstawowych prezentujemy dwa różne wystąpienia dedykowane odrębnie dla klas 1-3 i 4-6. Dzięki temu przedstawiany materiał jest dopasowany do poziomu i wiedzy naszych słuchaczy. Klasom 1-3 prezentujemy proces powstawania czekolady oraz procesy zachodzące po wyrzuceniu danego opakowania do kontenera, np. recykling. Po zakończeniu następuje podsumowanie zdobytych wiadomości poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w grze planszowej, która sprawdza ich wiedzę. Natomiast klasom 4-6 przedstawiamy proces powstawania książki, oraz podobnie jak w klasach młodszych, proces segregacji odpadów, recyklingu itp. Na zakończenie uczniowie biorą udział w quizie podsumowującym zdobyte wiadomości.

Warsztaty mają na celu zainteresowanie młodych ludzi ekologistyką, która otacza nas wszystkich. Każdy uczestnik ma szansę, aby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności racjonalnego gospodarowania odpadami. Warsztaty te wpisują się również w programy edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.