Konferencje i warsztaty

Ta domena działalności naszego koła jest chyba najbardziej rozwiniętą spośród wszystkich. Uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez inne koła logistyczne z całego kraju jak również udział w różnorodnych targach logistycznych pozwala nam zapoznać się z nowymi trendami w logistyce, poznać nowe metody i narzędzia jak również nawiązać liczne kontakty z przedsiębiorstwami, które w przyszłości mogą być naszymi pracodawcami.

Oto spotkania w których uczestniczyliśmy:

 • Dwudniowe szkolenie dotyczące najnowszych tendencji w logistyce – Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań (II 1999)
 • Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Warszawa (IX 1999)
 • IV Kongres Logistyków Polskich, Warszawa (IX 2001)
 • Forum Młodej Logistyki, Warszawa (IV 2002)
 • IV Międzynarodowa Konferencja „Logistics 2002”
 • V Kongres Logistyków Polskich, Warszawa (X 2002)
 • Konferencja nt. Modelowania procesów i systemów logistycznych cz. III, Sopot (XII 2002)
 • I Logistykon, Wrocław (III 2003)
 • „Systemy Dla Przedsiębiorstw 2003”, Warszawa (XII 2003)
 • III Studencka Konferencja Logistyka Miejska, Poznań (XI 2006)
 • Konferencja SEAPOINT 2007, Szczecin (V 2007)
 • IV Studencka Konferencja Logistyka Miejska, Poznań (XI 2007)
 • Warszawskie Mistrzostwa Logistyków (X 2007)
 • „Logistyka wokoł nas”, Poznań (III 2008)
 • III Międzyuczelniane Forum Młodych Logistyków (II miejsce), Poznań (III 2008)
 • Dni Transportu, Kraków (III 2008)
 • Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu „Logistex”, Expo Silesia – Sosnowiec (IV 2008)
 • VII Forum Młodej Logistyki, Warszawa (IV 2008)
 • VIII Forum Młodej Logistyki (I miejsce), Warszawa (IX 2009)
 • NewLogistics, Zabrze (XI 2009)
 • TRANSLOGISTIC, Wrocław (XII 2009)
 • Ogólnopolskia Konferencja Naukowa, Katowice (XII 2009)
 • „Logistyka wokół nas”, Poznań (III 2009)
 • V Seminarium Branży TSL „Dni Transportu 2010”, Kraków (III 2009)
 • V Międzyuczelniane Forum Młodych Logistyków (III miejsce), Poznań (III 2009)
 • II Student Maritime Conference, Gdynia (IV 2009)
 • IV Seminarium Logistyczno – Transportowym „Sea Point” (I miejsce), Szczecin (V 2009)
 • Międzynarodowy Kongres Logistyczny „Logistics 2010”, Poznań (V 2009)
 • „Nowoczesna logistyka jako remedium na kryzys”, Kraków (III 2011)
 • Poznańskie Forum Logistyczne „Logistyka przyszłości”, Poznań (IV 2011)
 • VIII Studencka Konferencja Naukowa „Logistyka miejska”, Poznań (X 2011)
 • VII Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics 2011”, Wrocław (XII 2011)
 • Konkursie dla organizacji studenckich i kół naukowych organizowany przez Danone (XII 2011)
 • II Międzynarodowa Studencka Konferencja „Pollogus 2011”, Wałbrzych (XII 2011)
 • „Logistyka wokół nas”, Poznań (III 2012)
 • Targi SilesiaKOMUNIKACJA, Expo Silesia – Sosnowiec (III 2012)
 • Ogólnopolski konkurs logistyczny „Logico”, Uniwersytet Łódzki (III 2012)
 • Targi SilesiaTSL, Expo Silesia, Sosnowiec (IV 2012)
 • „Logistyka a bezpieczeństwo”, Warszawa (IV 2012)
 • Projekt dla Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO (IV 2012)
 • „Student Maritime Conference”, Gdynia (IV 2012)
 • „X-lecie Quallog”, Bielsko Biała (IV 2012)
 • VI debata pt. „Wyzwania logistycznego rynku pracy w rejonie Górnego Śląska”, Dąbrowa Górnicza (VI 2012)
 • II Otwarta Konferencja Lean Management w Praktyce, Gliwice (X 2012)
 • Łódzka Konferencja Logistyczna (I miejsce), Łódź (XI 2012)
 • New Logistics 2012, Gliwice (XI 2012)
 • TransLogistics 2012, Wrocław (XII 2012)
 • XII Forum Młodej Logistyki (II miejsce), Warszawa (III 2013)
 • Kopernikańskie Dni Logistyki, Toruń (III 2013)
 • I Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”, Dąbrowa Górnicz (IV 2013)
 • III Konferencja „Lean Management w praktyce”, Gliwice (IV 2013)
 • III Poznańskie Forum Logistyczne, Poznań (IV 2013)
 • Targi SilesiaTSL, Expo Silesia, Sosnowiec (IV 2013)
 • X debata Pracujwlogistyce.pl „, Sosnowiec (IV 2013)
 • Targi SilesiaKOMUNIKACJA, Expo Silesia, Sosnowiec (IV 2013)
 • Ogólnopolska Konferencja Logistyczna TRIP, Opole (V 2013)
 • V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM, Poznań (V 2013)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logistyka w medycynie, zdarzeniach masowych, sytuacjach kryzysowych i katastrofach”, Łódź (V 2013)
 • Warszawskie Dni Logistyki, Warszawa (V 2013)
 • ProfiAuto Show 2013, Katowice (V 2013)
 • Śniadanie biznesowe „Od kodu kreskowego do RFID”, Katowice (VI 2013)
 • Wyszehradzki Klaster transportu intermodalnego, Gliwice (VI 2013)
 • Warsztataty „Zrównoważony i bezpieczny transport”, Kraków (IX 2013)
 • III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice (IX 2013)
 • IV Lean Management w Praktyce, Gliwice (X 2013)
 • Logistyka Miejska, Poznań (X 2013)
 • V Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki „Modern Warehouse”, Warszawa (XI 2013)
 • General Motors Manufacturing Poland – Sfaufen BestPractice, Gliwice (XI 2013)
 • Akademii Wiedzy Praktycznej MARS Polska, Gliwice (XII 2013)
 • TransLogistics 2013, Wrocław (XII 2013)
 • Recaro Aircraft Seating Polska – Sfaufen BestPractice, Świebodzin (XII 2013)
 • panel dyskusyjny Ścieżka Kariery, Katowice (II 2014)
 • II Konferencja Naukowa „Wyzwania Zarządzania –  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”, Kraków (II 2014)
 • Wyzwania Zarządzania – Lean Six Sigma w praktyce polskich przedsiębiorstw, Gdańsk (III 2014)
 • Efektywne zarządzanie projektami – RIG, Katowice (III 2014)
 • XIII Forum Młodej Logistyki, Warszawa (III 2014)
 • General Motors Manufacturing Poland – Sfaufen BestPractice, Gliwice (III 2014)
 • Biznes KROK po KROKU, Katowice (III 2014)
 • Rethink Retail Jeronimo Martins Career Development Academy, Katowice (III 2014)
 • Prawne aspekty prowadzenia firmy transportowej i spedycyjnej, Katowice (III 2014)