Misja i cele

Misją NKLu jest rozwój możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, dotyczących szeroko pojętej dyscypliny jaką jest Logistyka. Działania podejmowane w ramach Koła zrzeszają jego członków wokół wspólnych zainteresowań, pozwalając jednocześnie na doskonalenie posiadanych zdolności oraz sprawdzenie swoich sił w roli organizatorów, negocjatorów czy nawet kierowników.

Poprzez integrację i nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań, członkowie Koła realizują wyznaczane cele, takie jak:

  • regularne, cotygodniowe spotkania organizacyjne
  • poszukiwanie kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń ze studentami zrzeszonymi w Naukowych Kołach Logistyki z innych ośrodków akademickich
  • organizację konkursów tematycznych dla szkół średnich
  • organizację warsztatów oraz wyjazdów studyjnych dla studentów naszej uczelni
  • uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kongresach czy targach logistycznych organizowanych zarówno przez środowiska akademickie na terenie całej Polski, jak i przez firmy komercyjne
  • poszukiwanie i nawiązywanie stałej współpracy z firmami logistycznymi