Starsze

3.04.2006
NKL Dialog miał okazje zwiedzić fabrykę samochodów FIAT w Tychach.

23.12.2005 -03.01.2006
Przerwa świąteczna… pragniemy wszystkim złożyć życzenia : W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2006 Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy, by wasze rodziny przeżyły niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Wszystkiego, co najlepsze, co najmilsze, co najpiękniejsze i szczere.

15-16.12.2005
W ramach corocznych spotkań „Dni transportu” Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprosiło nas do udziału w konferencji naukowej.

08.12.2005
8 grudnia 2005 r. odbył się II Przegląd Specjalności Wydziału Zarządzania. Katedrę Logistyki Ekonomicznej reprezentowali prof. Dr hab. Danuta Kempy, dr Piotr Hanus, dr Krzysztof Niestrój, Beata Skrabacz oraz Anna Kotwasińska. Zainteresowanie logistyką było duże. Staraliśmy się odpowiadać na zadawane nam pytania studentów III roku. Mamy nadzieje, że część osób przekonaliśmy do naszej specjalności.

16.11.2005
Po raz kolejny Śląski Oddział PTL zaprosił na spotkanie. Tematem spotkania była efektywność procesów logistycznych – sposoby ich obliczania oraz maksymalizowania. Spotkanie przeprowadzone zostało w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wymienili swoje doświadczenia, będące dobrymi wskazówkami do późniejszego wykorzystania. Drugim problemem poruszonym na spotkaniu były sposoby wykorzystania portalu PTL w codziennej pracy na stanowiskach związanych z logistyką.

11-12.05.2005

IV Forum Młodej Logistyki w Jachrance zorganizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej działające przy Politechnice Warszawskiej. Tegoroczne Forum skupiło 80 młodych ludzi z polskich uczelni. W panelach dyskusyjnych udział wzięli: Anna Kalinowska zajmująca się w firmie GEFCO zarządzaniem personelem, Jacek Machocki i Radosław Moryń – partnerzy w firmie DGL, a także Tomasz Fiedor – kierownik działu spedycji morskiej i lotniczej w GEFCO, Tomasz Sšczek z firmy Beko oraz Jacek Samsel PCDL organizator Kongresu Logistyków Polskich. Pierwszego dnia odbyły się dwa panele. Pierwszy z nich poświęcono motywacji potrzebnej do osiągania wyznaczonych celów. Prelegenci przedstawili ciekawe elementy strategii motywowania pracowników, a także ukazali negatywne czynniki mogące być demotywatorami w działaniach. Zwrócono uwagę na duże znaczenie utożsamiania się pracowników z organizacją, w której pracują a co za tym idzie, poczucia odpowiedzialności za wizerunek i dobre imię własnej firmy.
W panelu drugim dyskusja dotyczyła podejmowania decyzji w logistyce. Stwierdzono, że zawód logistyka to coś więcej, niż bycie menedżerem do spraw dystrybucji albo specjalistą od transportu, zaopatrzenia czy też magazynowania. Logistyk to osoba, mająca za zadanie określić i zdefiniować problem, a następnie stworzyć odpowiednie warunki żeby go rozwiązać. Drugiego dnia studenci Wydziału Transportu zaprezentowali autorskie rozwiązanie VOS’a, system informacyjny LOVOS jako czynnik wspomagający procesy decyzyjne w firmie.

26-27.04.2005
W dniach 26-27 kwiecień uczestniczyliśmy w konferencji logistycznej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki działające przy Katedrze Logistyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

14.04.2005
Po dłuższej przerwie, odbyło się kolejne w tym roku, spotkanie Śląskiego oddziału PTL. Tym razem na zaproszenie naszego Koła, gościliśmy przedstawiciela Firmy Schenker Sp. z o.o., Pana Piotra Wrońskiego, specjalistę ds. Sprzedaży rozwiązań logistycznych. Prezentacja dotyczyła funkcjonowania operatora logistycznego, oferowanych przez niego usług i rozwiązań, a także wykorzystywanych systemów informatycznych. Zapoznaliśmy się z procesem obsługi klienta, koncepcją flow-logistics, jak również wybranymi usługami on-line, w których Schenker upatruje swój kierunek rozwoju.

1.04.2005
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych pt.: „Innowacje na rynku usług transportowych”, zorganizowanej przez Studenckie Naukowe Koło Transportu przy Katedrze Transportu Naszej Akademii. Konferencję zainaugurowały wystąpienia Prorektora Prof. dr hab. Józefa Biolika oraz Prof. AE dr hab. Barbary Kos. Prowadzącym konferencję był dr Adam Jarczok z Katedry Transportu.

31.03.2005
Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Kruszców Ołowiu i Srebra w Tarnowskich Górach oraz do Tyskich Browarów Książęcych w Tychach. Uczestnikami wycieczki byli członkowie naszego Koła, a także goście z Naukowego Koła Logistyki i Jakości Akademii Techniczno- Humanistycznej z Bielska Białej, Naukowego Koła Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz goście z Egiptu.

18.03.2005
Na zaproszenie prof. dr hab. Danuty Kisperskiej-Moroń, wykład dla studentów IV roku naszej specjalności, wygłosił pan Dariusz Szczerbiński, przedstawiciel Biura Doradztwa NORMA, zajmującego się kompleksową obsługą systemów zarządzania. Tematem wykładu były wymagania rynku wobec operatorów logistycznych. Z uwagi na to, iż współcześni operatorzy logistyczni funkcjonują w dynamicznym otoczeniu, podlegają ciągłej konfrontacji z silną konkurencją, szczególnego znaczenia nabiera obsługa klienta, jej poziom, skuteczność oraz jakość. Dlatego też, zadaniem menedżerów jest podejmowanie takich działań, by eliminować luki jakości między oczekiwaniami na linii operator logistyczny-klient. Dla operatora logistycznego istotne jest, aby klient pozostawał w centrum uwagi, a pomocą w tych działaniach mają być systemy zarządzania wdrażane zgodnie z normami ISO, SQAS czy HACCP.

15.03.2005
W związku z dużym zainteresowaniem tematem przewozów ponadgabarytowych, udało nam się ponownie zaprosić przedstawiciela firmy ZTE Katowice, Pana Jacka Panasiuka. Tym razem, wykład miało okazję usłyszeć większe grono studentów, gdyż uczestniczyli w nim studenci nie tylko naszej specjalności. O tym, iż przewozy ponadnormatywne należą do usług, świadczonych przez firmy odpowiednio do tego przygotowane, wyposażone w bardzo kosztowny, specjalistyczny sprzęt, mogliśmy się przekonać oglądając fotorelacje ze zrealizowanych przedsięwzięć, w kraju i zagranicą

04-05.03.2005
W dniach 4 – 5 marca uczestniczyliśmy w konferencji logistycznej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki działające przy Katedrze Logistyki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematami konferencji były: logistyczny glob, logistyka w wymiarze europejskim i światowym oraz logistyka produkcji i zaopatrzenia. Wysłuchaliśmy referatów m.in. o partnerstwie a dominacji w sieciach dostaw, o zaopatrzeniu koncernu Volkswagen czy też o systemie śledzenia przesyłek przez firmę Kühne & Nagel.
Po serii wykładów udaliśmy się do ośrodka pod Poznaniem, gdzie odbyła się impreza integracyjna. Następnego dnia uczestniczyliśmy w V Warsztatach Logistycznych, podczas których rozwiązywaliśmy case dotyczący kalkulacji kosztów zaopatrzenia produkcji.

17.02.2005
Jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w spotkaniu w ramach PTL Oddział Katowice. Tematem przewodnim spotkania był transport ładunków ponadnormatywnych. Przedstawiciel firmy ZTE Katowice [ www.zte.katowice.pl ], pan Jacek Panasiuk przedstawił aspekty prawne przewozu ponadgabarytów, dostosowanie polskiej i europejskiej infrastruktury drogowej do ich przewozu, a także wiele przykładów zrealizowanych przewozów ładunków ponadwymiarowych z kraju i zagranicy. A jak przetransportować katamaran przez centrum miasta?

06.02-13.02.2005
Zmagania z sesją zakończone… A teraz czas na odrobinę wypoczynku i białe szaleństwo

19.01.2005
19 stycznia 2005 r. pod okiem Opiekun Naszego Koła Pani prof. dr hab. Danuty Kempny odbyły się już po raz siódmy w historii NKL DIALOG wybory zarządu. Skład nowego zarządu:

Przewodnicząca: Beata Skrabacz
Wiceprzewodnicząca ds. kontaktów zewnętrznych: Marzena Konsek
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych: Katarzyna Sołtysek
Wiceprzewodnicząca ds. finansów: Katarzyna Bratko

Dotychczasowemu zarządowi gratulujemy osiągnięć, a jednocześnie serdecznie dziękujemy za wkład włożony w funkcjonowanie i rozwój Koła, ich profesjonalizm działania i niezmierzone pokłady energii. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli nadal ze sobą współpracować.

23.12.2004 – 03.01.2005
Przerwa świąteczna…ZATEM ŻYCZYMY WSZYSTKIM RODZINNYCH I PEŁNYCH MAGICZNEJ ATMOSFERY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, NIEZAPOMNIANEJ ZABAWY SYLWESTROWEJ ORAZ SZCZSLIWEGO NOWEGO ROKU 2005!!!

17-19.12.2004
Już po raz piąty Katedra Logistyki wraz z Naukowym Kołem Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiła do udziału w konferencji naukowej pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. I tym razem skorzystaliśmy z okazji uczestnictwa i w dniach 17-19.12.2004 r. odwiedziliśmy Pomorze. Miejscem pierwszego dnia konferencji był Wydział Ekonomiczny UG w Sopocie. Podobnie jak w latach ubiegłych, swoją obecnością wydarzenie to uświetniły wystąpienia wielu znanych profesorów logistyki oraz praktyków z całej Polski. Poruszone problemy dotyczyły tematów związanych z rynkiem usług TSL, systemami logistycznymi, elastycznymi łańcuchami dostaw, usprawnianiem procesów logistycznych, logistycznej obsługi gospodarczej sfer użyteczności publicznej, zasad SQAS czy tez controllingu. Kolejne dwa dni konferencji, które odbyły się w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG na Helu, zgromadziły głównie studentów i kadrę naukową Katedry Logistyki UG. Po wysłuchaniu przygotowanych referatów i dyskusjach, przystąpiliśmy do integracji północy z południem;) Będąc na Helu, nie zapomnieliśmy oczywiście o uroczych foczkach dla zainteresowanych www.fokarium.com

15.12.2004
W dniu 15.02.2004 uczestniczyliśmy w II Dniu Transportu, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki, działające przy Instytucie Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas Dnia Transportu, którego tematem były kierunki rozwoju branży TSL w Polsce, uczestniczyliśmy w 3 panelach dyskusyjnych. Zaproszeni specjaliści z firm i wyższych uczelni dyskutowali na takie tematy, jak możliwości kariery w branży TSL, mity i fakty dotyczące transportu kombinowanego oraz rozważano szanse tanich przewoźników lotniczych na polskim rynku.
Na zakończenie konferencji, wśród jej uczestników zorganizowano konkurs, w którym główną nagrodą były 2 bilety lotnicze na dowolną trasę europejską

25.11.2004
W Klubie Pracowniczym „Amicus” Akademii Ekonomicznej, odbyło się, drugie w tym roku akademickim, spotkanie Polskiego Towarzystwa Logistycznego, którego tematem była optymalizacja procesów magazynowych. Teoretyczne podstawy tej tematyki przygotował i zaprezentował nasz kolega Ryszard Copa, natomiast praktyczne zastosowania przybliżył nam przedstawiciel firmy Trans-Południe z Dębicy. Podczas spotkania powołano formalnie statutowe organy Śląskiego Oddziału PTL, którego prezesem został pan Grzegorz Karczmarek.

25.11.2004
Trzecim w kolejności ogniwem produkcyjnym i handlowym w grupie Fiat, po Włoszech i Brazylii, jest Polska, która ma wielkie szanse, aby stać się obszarem przynoszącym największe zyski. A to wszystko za sprawą produkowanego w Zakładzie Karoserii Fiat Auto Poland S.A. w Tychach, Fiata Pandy, którego montaż mogliśmy, właśnie tam zobaczyć.

18-19.11.2004
W dniach 18.-19.11.2004 uczestniczyliśmy w I Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Logistyki, która została zorganizowana przez Studenckie Naukowe Koło Logistyki przy Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Tematem konferencji była logistyka miejska. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatów dotyczących m.in. wpływu planowania przestrzennego na funkcjonowanie transportu pasażerskiego, dowiedzieliśmy się, jakie są aktualne trendy w logistyce miejskiej oraz jak tworzy się harmonogram pracy kierowców w komunikacji miejskiej. Po serii wykładów przyszedł czas na rozrywkę – wzięliśmy udział w Tramwajadzie, czyli rajdzie zabytkowymi tramwajami po Poznaniu oraz imprezie integracyjnej. Drugiego dnia wysłuchaliśmy m.in. referatów o Śmigielskiej Kolejce Wąskotorowej, badaniach natężenia ruchu na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu oraz o koncepcjach logistyki miejskiej stosowanych w Niemczech.

19-21.11.2004
W dniach 19 – 21 listopada w Węgierskiej Górce odbyła się III Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne tendencje w logistyce zorganizowana przez Koło Naukowe Logistyki i Jakości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej. Sesja plenarna składała się z dwóch bloków tematycznych: systemowe zarządzanie logistyczne oraz informatyka i klient w logistyce. W kameralnym, ale jakże sympatycznym gronie, mieliśmy okazję do wysłuchania ciekawych prezentacji. Po zakończeniu części oficjalnej, przy kawce i herbatce dyskutowaliśmy o logistyce, a za oknem prószył śnieg, zapowiadając trudne warunki drogowe, które zmusiły nas do opuszczenia Węgierskiej Górki znacznie wcześniej…. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie!

28.10.2004
Członkowie naszego Koła uczestniczyli w pierwszym powakacyjnym spotkaniu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Na spotkaniu zaprezentowana została działalność firmy Zenit z Tarnowa, producenta opakowań z tektury. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać właściwości i praktyczne możliwości zastosowań tychże opakowań w obrocie biznesowym. Druga część spotkania dotyczyła spraw formalnych związanych z prawnym zalegalizowaniem działalności Śląskiego Oddziału PTL-u.

19-21.09.2004
W dniach od 19 do 21 września 2004 mieliśmy możliwość uczestnictwa w Forum Młodych Transportu i Logistyki, które odbyło się w Szczecinie. Forum Młodych to cykliczna impreza towarzysząca międzynarodowej konferencji TRANSLOG. Jest okazją do spotkania się przedstawicieli Kół Naukowych z całej Polski. Na konferencji podsumowaliśmy osiągnięcia poszczególnych Kół, oceniliśmy stopień wykonania zadań. W tym roku również nasze Koło włączyło się do współpracy. Dyskusję zdominował temat związany z potrzebą koordynacją badań naukowych, które mogą być wykonywane przez wszystkie Koła i mieć charakter ogólnopolski. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na łatwiejsze pozyskanie zleceń, sponsorów. Poza tym Koła Naukowe będą miały większe możliwości komunikowania swoich osiągnięć. Aby osiągnąć taki cel należy poprawić komunikację pomiędzy naszymi organizacjami np. poprzez stworzenie odpowiedniej strony WWW z ograniczonym dostępem. W Forum Młodych uczestniczył przedstawiciel PKP Cargo -głównego sponsora-Dr Marek Wojsławski-, który wyraził chęć dalszej współpracy w organizacji tej imprezy.

07-09.2004
Przerwa wakacyjna. Udanego wypoczynku.

26.05.2004
Nasi członkowie uczestniczyli w IV z cyklu spotkań Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Tym razem tematem spotkania był system oceny jakości i bezpieczeństwa przewozów materiałów niebezpiecznych SQAS Road. Problem jest bardzo złożony z uwagi na rozbudowaną klasyfikację ADR. W Polsce jest jeszcze stosunkowo mało znany, jednak coraz więcej firm wymaga od swoich przewoźników, poza standardowymi normami typu ISO lub HACCP, spełnienia wymogów także w zakresie SQAS. Prelegenci omówili szczegółowo zasady przewozu materiałów niebezpiecznych, wymogi odnośnie wyposażenia pojazdów do ich przewozu oraz dokumentacji. Procedura wdrożenia SQAS jest niezwykle restrykcyjna i wymaga odpowiedzi na 538 pytań zadawanych przez audytora w ramach oceny według tej normy. Jednak uzyskanie pozytywnego wyniku dodaje z pewnością prestiżu operatorowi logistycznemu i podnosi jego konkurencyjność, a dla klienta stanowi potwierdzenie wysokiej jakości usług oferowanych przez tego operatora. Szczegółowa baza danych na temat systemu SQAS Road znajduje się na stronie www.sqas.org

06-07.05.2004
W dniach 6-7 maja w Ustroniu – Jaszowcu w ośrodku Kolejarz odbyła się zorganizowana przez nasze koło przy współudziale z SKNT Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w transporcie i logistyce”. Wysoki poziom merytoryczny obrad, niepowtarzalna atmosfera w kuluarach oraz udane spotkania wieczorne:) sprawiły, że udało się osiągnąć główny cel konferencji – rozszerzenie wiedzy uczestników oraz integracja środowisk studenckich związanych z branżą TLS. Szczególnie cieszy nas fakt dialogu nawiązanego pomiędzy uczelniami ekonomicznymi a technicznymi, dzięki któremu przyszli menadżerowie pogłębili wiedzę techniczną, a młodzi inżynierowie poznali perspektywy rozwoju branży TLS oraz rolę praktycznych zastosowań nowinek technicznych w tejże branży. Fotoreportaż oraz informacje na temat konferencji – kliknij tutaj..

22-23.04.2004
Uczestniczyliśmy w II Logistykonie Wrocławskim – ogólnopolskiej konferencji Naukowych Kół Logistyki zorganizowanej przez kolegów z Naukowego Koła Logistyków działającego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pierwszego dnia konferencji mieliśmy okazję wysłuchać cykl wykładów i prezentacji przygotowanych przez Koła Naukowe i sponsorów konferencji. Wystąpienia dotyczyły w pierwszej części logistyki dystrybucji a w drugiej logistyki miejskiej. Prezentował się również nasz „człowiek” – Marcin Czaplik, który poruszył temat roli centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym, (aby ściągnąć spakowaną prezentację w formacie PDF kliknij tutaj). Drugiego dnia zwiedzaliśmy zakład generatorów dużej mocy firmy ALSTOM POWER. Wizyta trwała około 5 godzin i dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Obok procesu produkcji generatorów przedstawiono nam problemy, jakie napotykają logistycy firmy przy transporcie tych ogromnych ponadgabarytowych urządzeń.

21.04.2004
W szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, silnej konkurencji, warunkiem sukcesu i stabilności organizacji jest zintegrowanie jej wewnętrznych procesów i redukcja kosztów. Niezbędne jest szybkie podejmowanie trafnych decyzji, bazujących na aktualnych, kompletnych danych. Celom tym służą systemy informatyczne zarządzania, których tematykę podjęto na III spotkaniu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w którym uczestniczyli również członkowie naszego Koła. Wśród wielu korzyści i możliwości, jakie dają nam zintegrowane systemy informatyczne, wskazano także na ograniczenia i problemy związane z ich wdrażaniem. Kolejne spotkanie gdy ochłoniemy po wstąpieniu do Unii.

31.03.2004
Członkowie naszego Koła uczestniczyli w II spotkaniu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Na spotkaniu został poruszony problem systemu Intrastat. Jak się okazuje miesiąc przed akcesją Polski do Wspólnoty, nie ma jeszcze konkretnych podstaw prawnych funkcjonowania tego systemu, co stanowi olbrzymi problem dla firm zaangażowanych w wymianę towarową ze starymi i nowymi państwami UE.

6.03.2004
W dniach 5 – 6 marca członkowie naszego koła uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji logistycznej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Podczas konferencji omówiona została rola logistyki w rozwoju przedsiębiorstw. Wśród wielu ciekawych prezentacji, szczególnie zainteresowanie wzbudziły wystąpienia Pani Profesor Gołembskiej, która wprowadziła uczestników w tematykę konferencji oraz wystąpienie Pana Profesora Ciesielskigo, który w humorystyczny sposób przedstawił główne „grzechy” logistyki – książkowe fundamenty przedmiotu zadrżały :).

2.03.2004
Odwiedziliśmy gliwicki oddział grupy Raben – jednego z największych operatorów logistycznych działających na polskim rynku. Podczas wizyty mięliśmy możliwość zapoznać się z procedurami i procesami logistycznymi realizowanymi przez firmę, zobaczyć „od kuchni” jak wygląda praca w takim przedsiębiorstwie, poznać problemy i zadania, z jakimi każdego dnia zmagają się pracownicy różnych komórek przedsiębiorstwa. Po firmie oprowadzał nas Rafał Ponikiewicz – członek naszego koła, który pracuje w Rabenie jako starszy dyspozytor transportu dystrybucyjnego. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować zarówno Rafałowi jak i Dyrekcji oddziału w Gliwicach za zorganizowanie nam dzisiejszej wizyty.

02.2004 (przerwa zimowa)
…śnieg, narty, deska, grzane wino…

12.02.2004
Członkowie naszego koła uczestniczyli w I spotkaniu inauguracyjnym Polskiego Towarzystwa Logistycznego Oddział Śląski. Spotkania Śląskiego oddziału mają odbywać się kwartalnie i doprowadzić do integracji środowisk logistycznych – przedstawicieli nauki i praktyki. W spotkaniu uczestniczyła kadra naukowa ze Śląskich uczelni, przedstawiciele firm branży TLS oraz przedstawiciele firm produkcyjnych, dla których logistyka ma szczególne znaczenie strategiczne. Tematem I spotkania było: „Szanse i zagrożenia dla polskich operatorów logistycznych i ich klientów w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej”, zaś głównym zagadnieniem, jakie zostało omówione w związku z wyżej przytoczonym tematem była sprawa normy HACCP (wymagania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, stan przygotowań polskich przedsiębiorstw do wprowadzenia normy).

16.01.2004
‚Odwiedziliśmy gliwicki zakład OPLA. Podczas wizyty przedstawiono nam proces produkcyjny modeli Astra i Agila. Mieliśmy okazje zapoznać się ze złożonymi systemami logistyki zaopatrzenia i logistyki produkcji wspomagającymi proces montowania samochodów osobowych. Dowiedzieliśmy się również jak w praktyce realizuje się globalną politykę zachowania jakości oraz jak wygląda współpraca z dostawcami w systemie JIT.

14.01.2004
Na dzisiejszym spotkaniu NKL-u w obecności naszego opiekuna Pani prof. dr hab. Danuta Kempny, przeprowadzono wybory nowych władz naszego Koła. Stanowiska członków Zarządu zajmowane dotychczas przez studentów roku V zostały przekazane studentom z roku III i IV.

W tym miejscu pragniemy podziękować dotychczasowym członkom Zarządu Koła za ich pracę, zaangażowanie oraz czas poświęcony na działalność i prężny rozwój NKL-u. Dziękujemy!

Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
Przewodnicząca: Joanna Podgórska
Wiceprzewodniczący ds. kontaktów zewnętrznych: Marcin Czaplik
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych:
Beata Skrabacz, Krzysztof Zowada
Wiceprzewodniczący ds. finansów: Wioletta Łagowska