2013

25.12. Życzenia Świąteczne

25.12. Wigilia NKL Dialog

Święta to szczególny okres, który spędzamy z rodziną. Nasze Koło również jest jedną wielką rodziną dlatego w tym roku nie zabrakło tradycyjnej Wigilii NKL Dialog, na której gościem był dr Krzysztof Niestrój. Poniżej zdjęcie grupowe z naszego świątecznego spotkania a więcej zdjęć znajdziecie na facebooku NKL Dialog!


 

25.12. Pierwsze seminarium naukowo – dydaktyczne

W dniu 17.12.2013 roku odbyło się pierwsze międzyuczelniane seminarium naukowo-dydaktyczne pt. „Współczesne tendencje w marketingu zakupów i logistyce zaopatrzenia”, zorganizowane przez Katedrę Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Zakład Logistyki i Zarządzania Projektami Logistycznymi w Katedrze Logistyki Ekonomicznej oraz Naukowe Koło Logistyki „Dialog”. Uczestnikami seminarium byli studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia z Uniwersytetu Opolskiego (Koło Naukowe Logistyki LogPoint) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Gościem seminarium był Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, a honorowy patronat nad seminarium objął Kurator kierunku Logistyka prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. Jego Magnificencja Rektor w słowie skierowanym do uczestników seminarium podkreślił rangę i znaczenie tego typu inicjatyw – ważnych dla kształtowania i wymiany wiedzy oraz zdobywania doświadczeń przez młodych adeptów sztuki ekonomicznej.

Pierwsza część seminarium dotyczyła zagadnień koncepcji marketingowej we współczesnej działalności przedsiębiorstw, zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie działań sieci handlowych, współpracy z dostawcami. Druga część koncentrowała się na zagadnieniach koncepcyjnych logistyki zaopatrzenia, e-narzędzi w logistyce zaopatrzenia oraz na ocenie dostawców.

Podsumowania seminarium dokonała prof. zw. dr hab. Danuta Kempny, przekazując wyrazy uznania prelegentom oraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania seminarium naukowo-dydaktycznego. Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty, które wręczone zostały przez prof. zw. dr hab. Danutę Kempny i dr Piotra Hanusa.

Organizatorzy seminarium składają wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2014!

dr Katarzyna Bilińska-Reformat

dr Piotr Hanus

dr Krzysztof Niestrój

dr Marcin Świtała

 

18.12. RECARO Aircraft Seating

11 grudnia br. członek Naukowego Koła Logistyki DIALOG, Jakub Knauer, uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez firmę STAUFEN.POLSKA: „Zarządzanie w kulturze Lean – Shopfloor Management w zakładzie RECARO Aircraft Seating” w Świebodzinie.

 

Spotkanie prowadzili Panowie: Marcin Stachowiak z ramienia STAUFEN oraz Sebastian Kukurowski z RECARO.

Program obejmował definicję i korzyści Shopfloor Management, identyfikację procesu wiodącego i procesów wspierających, narzędzia Shopfloor Management (narzędzia diagnozowania, planowania i wdrożeniowe) oraz praktyczne uwagi i przykłady zastosowania.

STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje Sp. z o.o. to firma doradcza i szkoleniowa, część grupy STAUFEN świadczącej swoje usługi na całym świecie. RECARO Aircraft Seating w Świebodzinie to zakład jednego z największych na świecie producentów foteli samolotowych.

 

Uczestnictwo członka NKL DIALOG w szkoleniu możliwe było dzięki partnerskiej współpracy firmy STAUFEN z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Serdecznie dziękujemy!

16.12. Translogistics 2013

W dniach 5-6.12.2013 członkinie Naukowego Koła Logistyki Dialog, Aleksandra Bieleń oraz Klaudia Kulińska, wzięły udział w IX Ogólnopolskim Forum Studentów Logistyki i Transportu 2013 – TransLogistics 2013, które odbyło się na Politechnice Wrocławskiej. Tematyką konferencji był transport alternatywny i nowoczesna logistyka. Ich referat:  „Car-pooling – analiza konkurencyjności na tle innych form podróżowania” został zamieszczony w publikacji „TransLogistics 2013”.

Pierwszego dnia studenci AON z Warszawy, SGGW z Warszawy, UJK z Kielc, UE z Poznania oraz Politechniki Rzeszowskiej, dokonali  prezentacji  swoich prac, dotyczących gospodarki odpadami oraz logistyki odzysku. Między wystąpieniami naszych kolegów i koleżanek, miały miejsce wystąpienia przedstawicieli firm z branży TSL takich, jak: Trans, Dachser, WPO Alba, EFL Leasing pojazdów ciężarowych.

Zorganizowana została również debata poprowadzona przez przedstawiciela firmy Pracuj w logistyce. Dotyczyła ona wymagań, jakie stawiane są przyszłym kandydatom ubiegającym się o stanowiska w logistyce. Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci firm FM Logistic oraz DB Schenker. Przedstawili oni warunki odbywania praktyk i staży, a także odpowiadali na wszelkie pytania, dotyczące ich codziennej obowiązków w firmie.

Podczas przerw kawowych istniała możliwość skorzystania z poczęstunku oraz cateringu zapewnionego przez Koło Naukowe Logistics.

Wieczorem odbyła się impreza integracyjna w klubie, na której wszyscy uczestnicy Forum mogli się zapoznać, a także podyskutować na tematy związane z tegoroczną edycją TransLogistics.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów, podzielonych na trzy kategorie. Pierwszą z nich była TransEdu, czyli rywalizacja wykorzystująca platformę oferowana przez Trans.eu. Kolejną alternatywę stanowiła gra symulacyjna przygotowana przez przedstawicieli firmy Faurecia, która odzwierciedliła procesy, jakie przebiegają w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej. Trzecią  możliwością było wzięcie udziału w wycieczce do WPO Alba – Zakładu Sortowania i Przetwarzania Odpadów.

Po zakończeniu warsztatów studenci AON z Warszawy, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, SGGW z Warszawy, a także UE Katowice prezentowali tematy związane z Pocztą Polską, car-poolingiem, nowymi trendami w środkach komunikacji zbiorowej, rozwiązaniami w ruchu rowerowym, a także z obiegiem opakowań zwrotnych. Odbyła się również prezentacja przedstawiciela firmy Ergis Eurofilms na temat stabilizacji ładunków transportowych w logistyce.

TransLogistics 2013, zdaniem naszych członkiń, to jedna z najlepszych konferencji, na jakich były. Nie tylko ze względu na merytorykę wystąpień, ale także ze względu na sposób realizacji całego wydarzenia. Hostel, w którym zorganizowany był nocleg, mieścił się przy rynku wrocławskim, na którym znajdował się tętniący życiem, uroczy jarmark świąteczny.

Podziękowania jeszcze raz dla Koła Naukowego Logistics – do zobaczenia za rok we Wrocławiu!

 

Translog

 

07.12. Zaproszenie na seminarium

07.12. Akademii Wiedzy Praktycznej MARS Polska

5 grudnia 2013 roku, członkowie Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” uczestniczyli w szkoleniu „Logistyka. Od pomysłu do realizacji – wyzwania logistyczne związane z wykorzystywaniem okazji rynkowych” organizowanym w ramach Akademii Wiedzy Praktycznej przez firmę MARS Polska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Podczas sesji szkoleniowej trenerzy z firmy Mars odpowiedzialni za planowanie sprzedaży przedstawili niezwykle interesujący business case study, dzięki któremu uczestnicy szkolenia poznali znaczenie logistyki w sukcesie batonika Snickers w trakcie realizacji aktywności promocyjnych tego produktu na polskim rynku podczas piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku.

Prezentacja wyzwań logistycznych firmy MARS Polska pozwoliła odpowiedzieć nam również na pytania:

 • Czym charakteryzują się aktywności rynkowe w branży FMCG?
 • Jak logistyka wpływa na wizerunek firmy na rynku?
 • Dlaczego logistyka ma tak wielki wpływ na końcowy sukces lub porażkę?
 • Jak sprawnie zrealizować aktywność?
 • Czemu o logistyce mówi się tylko gdy nie działa?
 • Zawód Logistyk – wróżka, cudotwórca czy zaklinacz czasu ?

Warsztat z firmą MARS Polska stanowił zatem doskonałą okazję do zdobycia praktycznej wiedzy oraz zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed współczesną logistyką.

 

30.11. Warsztat z Luca Systemy Logistyczne

Dnia 21 XI 2013 roku w sali 426 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Logistyka: Teoria vs Praktyka. Tym razem gościliśmy przedsiębiorstwo na co dzień zajmujące się usprawnianiem procesów komis jonowania w oparciu o najnowocześniejsze systemy informatyczne. Luca Systemy Logistyczne, firma, która przeprowadziła zajęcia praktyczne, swoją siedzibę ma w Opolu. Reprezentowana była przez Pana Bogusława Gnata i Pana Michała Andrejszyna. Pierwsza z wymienionych osób piastuje stanowisko dyrektora, zaś Pan Michał jest Kierownikiem działu informatycznego. Zajęcia miały charakter warsztatu, w którym mogliśmy poznać zarówno historię firmy jak i zastosowania systemów logistycznych. Podczas trwania zajęć mogliśmy poznać następujące systemy:

 1. Pick by light – Celem wprowadzenia tej metody była chęć zastąpienia kartek papieru w procesie komis jonowania. Urządzenia dostarczane są przez niemiecką firmę KBS, natomiast LUCA zajmuje się ich dystrybucją i wdrażaniem. Metoda swoje uznanie znalazła między innymi w Mennica Polska, Świat Książki, Fiat Auto Tychy
 2. Pick by Voice – System rozpoznaje każdy głos, radzi sobie z zakłóceniami. Zastosowane w fabryce Porsche na Słowacji oraz Skody w Czechach.
 3. Pick by Point – Unikatowy system w całości zaprojektowany przez firmę Luca. Jego zadania polega na wskazaniu pracownikowi przy pomocy wiązki światła, miejsca, w którym znajduje się dany przedmiot. Praca urządzenia opiera się o działanie lampy estradowej podwieszonej do sufitu, oraz drugiego z systemów oferowanych przez Luca, mianowicie Pick by Radar.
 4. Pick by Radar – miernik podczerwieni z taktowaniem 50 Hz, tworzący niewidzialną dla człowieka ścianę(touch screen). Korzystając z tego systemu oraz Pick by Point, jesteśmy w stanie pobrać daną część z pojemnika a następnie poprzez dotknięcie przestrzeni pod pojemnikiem zatwierdzić pobranie elementów. Informacja ta automatycznie zatwierdzana jest w systemie magazynowym wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie np. SAP. Dodatkowo system Pick by Radar pozwala na szybkie wykrycie, pobrania błędnego elementu.

Po zakończeniu prezentacji każdy z osobna mógł podejść i pokusić się o skorzystanie z poszczególnych systemów. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dziękujemy bardzo za skorzystanie z zaproszenia i liczymy na dalszą współpracę.

 

Luca

 

27.11. „Szczupła transformacja produkcji” – autorski warsztat NKL Dialog

21 listopada ośmiu członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej, uczestniczyło w Dniu Logistyka organizowanym w Technikum Ekonomicznym ZSE im. O. Langego w Chorzowie. Przez kilka godzin prowadzili zajęcia dla czterech klas o profilu logistycznym, promując także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W ramach wizyty w szkole poprowadzono trzy tury warsztatów „Szczupła transformacja produkcji” dla klas II-IV oraz prelekcję „Działalność przedsiębiorstw z perspektywy logistyka” dla klasy I. Zajęcia studentów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

Prelekcję „Działalność przedsiębiorstw z perspektywy logistyka” przygotowały Klaudia Kulińska i Aleksandra Bieleń. Skupiły się na logistycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

 

Autorski warsztat symulacyjny „Szczupła transformacja produkcji” został przygotowany przez zespół w składzie: Jakub Knauer, Adam Jędrzejczyk, Izabela Preś, Damian Popek, Karolina Spojda, Magdalena Szwagrzyk. W praktyczny, obrazowy sposób konfrontuje zasady tradycyjnej produkcji masowej oraz szczupłej produkcji metodą przepływu jednej sztuki (one piece flow lean manufacturing).

Uczestnicy warsztatu wcielają się w role pracowników fabryki krzeseł. W pierwszym etapie skupieni zostają w wydziałach produkcyjnych przetwarzających w partiach: Wydziałach Szkicowania, Wycinania, Formowania, Malowania i Zszywania. Fabryka zatrudnia także pracowników Wydziału Planowania Produkcji oraz Działu Transportu Wewnętrznego. Symulacja pomaga zidentyfikować szereg problemów i źródeł marnotrawstwa tkwiących w zasadach tradycyjnej produkcji masowej.

W drugim etapie przeprowadzona zostaje transformacja fabryki w myśl zasad szczupłej produkcji. Rezygnuje się z wydziałów produkcyjnych oraz produkcji w partiach – zamiast tego uczestnicy organizują się w gniazda produkcyjne, przetwarzające wg zasady przepływu jednej sztuki. Symulacja obrazuje szereg zalet rozwiązania: poprawę jakości, elastyczność produkcji, wyższą produktywność, uproszczenie transportu wewnętrznego, uwolnienie powierzchni fabrycznej, poprawę morale, zmniejszenie kosztów zapasów oraz brak nadprodukcji.

 

dl

dl

 

27.11. Modern Warehouse 2013

W dniach 13-14 listopada 2013 roku, już po raz piąty, odbył się Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki „Modern Warehouse 2013”, którego organizatorem jest czasopismo  „Nowoczesny Magazyn”. Tegoroczne spotkanie odbyło się w czterogwiazdkowym hotelu „Courtyard By Marriott Warsaw Airport”, usytuowanym jak sama nazwa wskazuje, na terenie lotniska Chopina w Warszawie.

W dwudniowej konferencji uczestniczyli członkowie NKL ”Dialog”, Kuba Knauer oraz Kamil Łaciak. Aczkolwiek należy podkreślić, że było to jedynie możliwe, dzięki życzliwości Pani Magdaleny Libiszewskiej, redaktor naczelny czasopisma „Logistyka a Jakość”. Dlatego w tym miejscu, należą się serdeczne podziękowania dla Pani Magdaleny, za umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa studentom, w jakże prestiżowym spotkaniu. A prestiżowe ono było, ze względu na osoby, które brały w nim udział, zarówno prelegenci jak i słuchacze, będący specjalistami w dziedzinach magazynowania i  logistyki, czy  ze względu na miejsce w budynku ekskluzywnego hotelu. Dodatkowo słowa uznania należą się organizatorom, którzy są przykładem samym dla siebie, jak sprawnie powinno przebiegać tego typu przedsięwzięcie.

Każdy z uczestników, po zarejestrowaniu swojej obecności, miał możliwość zapoznania się z ofertą wystawców z branży, przy poszczególnych stoiskach, działających przez całe dwa dni imprezy. Zebranych w sali konferencyjnej gości, przywitali prowadząca kongres Pani Anna Frąckowiak redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu”, razem z Panem Bartoszem Jacyną, prezesem zarządu Logisys, który z kolei partnerował Pani Annie podczas pierwszego dnia.

Konferencję rozpoczęła prezentacja w ramach obchodów 40-lecia kodów kreskowych, dotycząca istoty ich funkcjonowania i roli w usprawnianiu komunikacji przedsiębiorstw. Temat drugiej prelekcji, także odnosił się do aspektów komunikacyjnych, ale wynikających z projektowania i wdrażania systemów informatycznych w jednostkach gospodarczych, za pośrednictwem narzędzia firmy Asseco.  Z kolei na temat nowoczesnego oświetlenia LED o przeznaczeniu przemysłowym, kilka słów powiedział przedstawiciel firmy Eco Light LED. Publiczność zaintrygowało wystąpienie Pana Norberta Boguckiego, prezesa firmy Security Plus, który pokazał nowe ujęcie postrzegania bezpieczeństwa w firmie, nie tylko przez pryzmat tych najbardziej naocznych środków, w postaci pracowników ochrony, ale również innych rozwiązań systemowych, przynoszących realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Podczas pierwszego dnia kongresu pojawiła się niemieckojęzyczna prelekcja, na temat programu optymalizującego rozmieszczenie jednostek transportowych w przestrzeni ładunkowej pojazdu. W kolejnej prezentacji słuchaczom przedstawiono, również na praktycznym przykładzie, zalety i możliwości palet tekturowych, a także ich wpływ na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa. Ostania prezentacja przed przerwą na lunch, obejmowała zastosowanie systemu zarządzania flotą pojazdów magazynowych TOYOTY.

Drugą część imprezy rozpoczął wykład, na temat funkcjonowania sfery dystrybucji nowo powstałej sieci handlowej Stokrotka. Kolejna prelekcja dotyczyła przedstawienia możliwości dostosowania się operatora logistycznego, do zmieniających warunków rynkowych klientów, reprezentujących wybrane branże. Ponadto pojawiły się dwie osobne prezentacje, związane z platformami benchmarkingowymi  LogiBar i LogMark. Rozdzielił je występ prowadzącego  kongres Pana Bartosza Jacyny, który na bazie danych statystycznych, zebranych i zestawionych w raporcie przygotowanym przez Logisys, omówił celowość wdrażania rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej  w polskich firmach.

Drugi dzień kongresu otworzyły dwie anglojęzyczne prezentacje. Pierwsza z nich obejmowała promocję wydarzenia CeMAT. Z kolei drugą, zaprezentował dyrektor generalny i dyrektor dystrybucji IKEA Distribution Services S.A., który przedstawił proces wdrażania palet tekturowych, przy jednoczesnej rezygnacji z ich drewnianych odpowiedników, na przykładzie systemu logistycznego firmy IKEA. Słuchacze mogli w dalszej kolejności dowiedzieć się w jaki sposób, realizowane są inwestycje w obiekty magazynowe, na przykładzie działalności firmy deweloperskiej PointParkProperties.

Jako że, konferencja dotyczyła w szczególności aspektów magazynowych, zatem nie mogło na niej zabraknąć wystąpień odnoszących się do technologii RFID, które miały zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny. W ramach innowacyjnych rozwiązań, miała miejsce także prelekcja, związana z wdrożeniem w chłodni systemu kompletacji pick-by-voice. Na zakończenie części tematycznej, poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom w magazynie, została zaprezentowana metodologia podejmowania decyzji o automatyzacji magazynu, przez Pana Łukasza Musialskiego, doradcy w firmie Logisys, któremu jednocześnie przypadła rola prowadzącego, podczas drugiego dnia konferencji wraz z Panią Anną Frąckowiak. Następne prelekcje, związane były z przeprojektowaniem systemu logistycznego firmy Caparol Polska, a także efektywnego wykorzystania elastycznego czasu pracy w magazynie. Konferencję zakończyły dwie prezentacje, poświecone aspektom prawnym m in. zmianą w VAT.

Należy wspomnieć także,  że organizatorzy tegoroczną edycję wydarzenia, wzbogacili o moderowane sesje networkingowe, które odbywały się równolegle do prelekcji. Każda sesja skupiała maksymalnie 15 osób, którzy musieli odpowiednio wcześniej wyrazić chęć udziału w dodatkowym spotkaniu. Przygotowane posiedzenia na wybrany temat, miały umożliwić pogłębienie wiedzy z danego zakresu oraz przedyskutowanie wątpliwych kwestii, bądź po prostu wymiany doświadczeń czy kontaktów biznesowych.

To były bardzo intensywne dwa dni, podczas których mieliśmy okazję poznać praktyczne przykłady logistycznych rozwiązań, wdrażanych w największych firmach w Polsce. Kontakt z ludźmi, będącymi specjalistami w branży, a także nauka od najlepszych, była niebywałym doświadczeniem oraz wyróżnieniem. Dlatego też, jeszcze raz chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom, a szczególnie Pani Magdalenie Libiszewskiej, za umożliwienie udziału członkom NKL w tegorocznej edycji kongresu.

 

MW

09.11. NKL na BestPractice Live firmy STAUFEN

W środę 6 listopada członek Naukowego Koła Logistyki DIALOG wziął udział w szkoleniu organizowanym przez firmę STAUFEN w ramach cyklu „BestPractice Live – najlepsze praktyki zarządzania”. Spotkanie odbyło się w General Motors Manufacturing Poland (Opel) w Gliwicach.

 

Spotkanie prowadzili pan Ireneusz Plaza, starszy konsultant firmy STAUFEN oraz pan Jarosław Majcherek, Koordynator GM GMS (GM Global Manufacturing System) w zakładzie Opla w Gliwicach.

Program obejmował prezentację przykładów i rezultatów wdrażania najskuteczniejszych rozwiązań w obszarze produkcji, factory tour – prezentację najlepszych praktyk w obszarze produkcyjnym w fabryce Opla, wytyczne do implementacji lean manufacturing oraz rolę kadry zarządzającej w procesie doskonalenia.

 

Uczestnictwo członka NKL DIALOG w szkoleniu możliwe było dzięki partnerskiej współpracy firmy STAUFEN z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Serdecznie dziękujemy!

staufen

08.11. Warsztat symulacyjny NKL Dialog

Szóstka członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG pracuje obecnie nad autorskim warsztatem z zakresu lean manufacturing. „Szczupła transformacja produkcji” w obrazowy, symulacyjny sposób konfrontuje zasady tradycyjnej produkcji masowej i produkcji wg zasady ciągłego przepływu. Pierwsza próba warsztatu odbyła się już na spotkaniu koła; planowana jest także próba generalna, która poprzedzi wizytę w Technikum Ekonomicznym ZSE w Chorzowie. W projekcie uczestniczą: Magda Szwagrzyk, Iza Preś, Karolina Spojda, Damian Popek, Adam Jędrzejczyk i Kuba Knauer.

LEAN

04.11. Warsztat z TRANSEDU

30 października 2013 odbyły się pierwsze w tym roku akademickim warsztaty z cyklu „Logistyka. Teoria vs. Praktyka” organizowane przez NKL DIALOG. W murach naszej uczelni gościliśmy przedstawicieli Logintrans Sp. z o.o. – firmy, która stworzyła giełdę transportową oraz grę logistyczną TransEDU.

Pierwszą część warsztatu stanowił wykład pt. „Jak zostać logistykiem w transporcie drogowym”. Na początku poznaliśmy historię powstania transportu oraz dowiedzieliśmy się, skąd tak naprawdę wywodzi się zawód logistyka. Poznaliśmy potrzeby, które kreowały rozwój transportu, handlu oraz pojazdów. Zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy w branży transportowej oraz z tajnikami pracy przewoźników. Eksperci bogaci w doświadczenie praktyczne przedstawili nam jak łatwo jest założyć firmę transportową i jak należy ją prowadzić. Na koniec części wykładowej przeprowadziliśmy szacunkową kalkulację kosztów jaką powinni mieć na uwadze pracownicy firm transportowych. Na koniec wykładu Pan Bogumił Paszkiewicz z firmy Logintrans zaprosił nas do wzięcia udziału w Akademickim Turnieju Trans.EDU, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br.

 

Podczas drugiej części warsztatów zapoznaliśmy się z działaniem platformy systemu Trans.eu. Uczestnicy wzięli udział w grze symulacyjnej, gdzie konkurowaliśmy ze sobą prowadząc własne firmy transportowe. Walka była zacięta. Najlepsi gracze zostali nagrodzeni.

 

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Logintrans  Sp. z o.o. za przeprowadzenie ciekawego warsztatu i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

28.10. X edycja Konferencji Logistyka Miejska

Członkinie NKL DIALOG – Ewelina Wiśniewska i Katarzyna Cyra, uczestniczyły w X Studenckiej Konferencji Naukowej „Logistyka Miejska” pt. „Nowe technologie jako wsparcie łańcuchów dostaw w logistyce miejskiej”, która odbyła się 24-25 października 2013 roku w Poznaniu.

Organizatorem konferencji było Studenckie Naukowe Koło Logistyki CorLog działające przy Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu – pierwszej w Polsce uczelni logistycznej.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji, minutą ciszy uczciliśmy pamięć Zbigniewa Pawlaka – człowieka pasji, dzięki któremu został zapoczątkowany coroczny cykl konferencji Logistyki Miejskiej. Następnie Pani Ewa Dobrzeniecka – przedstawicielka Instytutu Logistyki i Magazynowania, wygłosiła przemówienie pt. „Ekologiczna logistyka miejska – mit czy rzeczywistość” i przedstawiła Projekt „Enclose” dotyczący efektywności energetycznej usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie. Jako kolejni wystąpili przedstawiciele Akademii Morskiej ze Szczecina. Relacjonowali oni przebieg „I Międzynarodowego Kongresu Morskiego” i zapraszali słuchaczy do wzięcia udziału w drugiej edycji kongresu.

Wystąpili również ambasadorzy „Uwolnij Kreatywność” mówiący o swoim programie organizowanym wspólnie z DPD Polska mającym pomóc studentom logistyki w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.

Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty przygotowane przez koła logistyczne z terenu całej Polski. Podczas prelekcji naszych kolegów i koleżanek mogliśmy usłyszeć m.in. o: inteligentnych systemach DMS wspierających przewozy pasażerskie, wykorzystaniu TSP w optymalizacji komunikacji miejskiej, „cloud computing’u”, pojazdach elektrycznych mających zredukować negatywne efekty transportu w miastach, GPSie wspierającym łańcuch dostaw, nowoczesnym bilecie, czyli karcie miejskiej, innowacyjnych rozwiązaniach komunikacyjnych  w logistyce miejskiej. Dowiedzieliśmy się jakie zadania realizuje DMS oraz jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia. Wspomnianych zostało wiele praktycznych przykładów zastosowania technologii wspierających logistykę, np. budowa zajezdni Franowo w Poznaniu wykorzystującej system DMS, zastosowanie TSP w Holandii czy Manchesterze, innowacyjne rozwiązania komunikacyjne wprowadzone w Londynie podczas trwania Igrzysk Olimpijskich.

Na zakończenie panelowych części konferencji mogliśmy dowiedzieć się o działaniu systemu Trans.edu oraz sami wczuliśmy się w rolę spedytorów, biorąc udział w „miniturnieju”.

Po zakończeniu oficjalnej część konferencji, ruszyliśmy do hotelu, gdzie odbyła się impreza integracyjna, podczas której wszyscy uczestniczy wczuli się w postacie z bajek lub filmów. W trakcie szampańskiej zabawy członkowie SNKL CorLog podziękowali wielkim tortem opiekunowi swojego koła, za trud i wysiłek wkładany w ich działalność.

Drugiego dnia konferencji wybraliśmy się na wycieczkę do Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu. Przemieszczając się po terenie Wielkopolskich Browarów Lecha mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, np. dotyczących usprawniania produkcji piwa czy gospodarki odpadami. Na koniec wycieczki każdy mógł degustować produkty browaru Lech.

Serdecznie dziękujemy SNKL CorLog!

Logistyka Miejska

 

21.10. IV Lean Management w Praktyce

W dniach 15-16 października 2013, odbyła się już po raz czwarty, konferencja pod tytułem „Lean Management w Praktyce”, organizowana przez Instytut Doskonalenia Produkcji (IDP). Tegoroczną edycję, przeprowadzono w sali konferencyjnej Hotelu Diament, w Zabrzu. Zatem inaczej niż w przypadku poprzednich spotkań, które miały miejsce w Gliwicach. Wygłaszanym prelekcją, przysłuchiwali się członkowie NKL, Kuba Knauer oraz Kamil Łaciak.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia przedstawiciela Instytutu Pana Tomasza Króla, który jednocześnie zaprosił zebranych do wysłuchania pierwszego prelegenta dr Marka Krasińskiego, reprezentującego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który podczas zeszłorocznej edycji cyklu, otrzymał wyróżnienie od publiczności za najlepsze wystąpienie. Pan doktor zaprezentował wykorzystanie metody Kanban w efektywnym zarządzaniu czasem pracy zespołów projektowych, szczególną uwagę przywiązując do aspektu integracyjnego omawianego rozwiązania. Jako element charakterystyczny wskazywał konieczność wypełniania kart Kanban i zamieszczania ich na specjalnie przygotowanej tablicy, będącej swoistym miejscem zgromadzeń pracowników, a zatem sprzyjającym i wzmacniającym ich współpracę.

 

Kolejne wystąpienie, poprzedzone krótką przerwą, dotyczyło prezentacji miasta Zabrze, a zwłaszcza oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów zasiadających wśród publiczności, poprzez zareklamowanie Katowickiej Podstrefy Gliwickiej, wchodzącej w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Następnie głos otrzymał Pan Piotr Kotlarek, zajmujący się koordynacją i utrzymaniem projektów z zakresu Lean Management, w PESA Bydgoszcz S.A. Podczas prezentacji, pracownik firmy przedstawił wdrożone metody, które służyły poprawie organizacji pracy, przede wszystkim wskazując na zasadę 5S (5 zasad porządku: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie), będącą podstawą do wprowadzania dalszych zmian w procesach, np. Kaizen. Prelegent podczas swojej prezentacji, posiłkował się wieloma praktycznymi przykładami wdrożeń, w fabrykach spółki.

Ostatnie wystąpienie podczas pierwszego dnia konferencji, dotyczyło „Zarządzania efektywnością w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników”, które omówił Prezes Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska, Tadeusz Woźniak. Prelegent przedstawił istotę budowania strategii, które odpowiednio przełożone na wskaźniki, informują o stopniu realizacji celów, a te z kolei wskazują na działania, przybliżające organizację ku jej wizji. Takie podejście biznesowe, ściśle powiązane z perspektywą finansową, klienta, procesów wewnętrznych i posiadanych zasobów, jest modelem zarządzania opartym o Balanced Scorecard (Strategiczną Kartę Wyników).

 

Drugiego dnia konferencji Kierownik Zespołu Konstruktorów Valeo-Systemy Wycieraczek, Wojciech Orzeł wykazywał istotność wbudowywania jakości i przewidywania trudności już w fazie projektowania produktów: opowiedział o tym, czego konstruktor nie wie, a technolog chciałby, aby wiedział o Six Sigma.

Michał Bias z Elsen Logistics przyjrzał się usługowemu strumieniowi wartości japońskiej sieci restauracji Benihana – z punktu widzenia wartości dodanej, doświadczenia klienta i wydajności obsługi. Zachęcał, by sformułowane na tym przykładzie podstawowe zasady sprawności operacyjnej odnieść do działalności produkcyjnej.

Zasady Lean Workout – metodyki wdrażania lean w zespołach biurowych – referował Andrzej Kinastowski z UBS Poland. Wskazywał etapy i narzędzia metodyki, odwołując się do własnych doświadczeń konsultingowych.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy konferencji poruszyli szereg zagadnień – pośród innych: motywowania zespołów w praktyce i możliwości wykorzystania założeń i technik lean w MŚP.

11.10. Spotkanie z BVL International

W dniu 8 X 2013 w hotelu Diament w Katowicach przedstawiciele NKL DIALOG uczestniczyli w prezentacji niemieckiej organizacji BVL International. BVL to organizacja non-profit, z główną siedzibą w Bremie, skupiająca menadżerów logistyki, jak również naukowców i studentów z Niemiec i zagranicy. Obecnie BVL ma ponad 10 000 członków. Misją organizacji jest wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z logistyką oraz wymiana poglądów nt. współczesnej logistyki.

Wśród gości zaproszonych na spotkanie byli m.in. przedstawiciele firm HABA-BETON Johann Bartlechnerr Sp. z o.o. , Emtor Sp. z o.o. i Azymut Consulting. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Krzysztof Niestrój (opiekun NKL) i dr Piotr Hanus oraz przedstawiciele NKL DIALOG, Ewelina Wiśniewska i Konrad Turek.

Spotkanie, które było pierwszym tego typu organizowanym przez BVL na terenie Górnego Śląska, miało charakter informacyjny. BVL posiada swoje „chaptery” w wielu państwach, na wszystkich prócz Australii kontynentach. W tym roku zarząd BVL postanowił, aby jeden z nich powstał również w Polsce.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedstawić reprezentantowi BVL profil działalności NKL DIALOG oraz dyskutować o możliwościach potencjalnej współpracy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie oraz liczymy na wspólne przedsięwzięcia.

 

BVL1

27.06. Wyszehradzki Klaster transportu intermodalnego

26 czerwca 2013 roku członkowie NKL DIALOG uczestniczyli w konferencji „Wyszehradzki Klaster transportu intermodalnego jako odpowiedź na potrzeby organizacji działających na szlaku północ / Bałtyk – południe / Adriatyk” organizowanej przez GAPP SA oraz ARL Sp. z o.o. w Gliwicach. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

Wśród uczestników konferencji zagościł Pan Poseł ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej. Na konferencji rozważano wiele tematów dotyczących w głównej mierze klastrów działających w naszym kraju, które stanowiąc siłę napędową rozwoju regionów tworzą polską sieć oraz zaczynają współpracować z Czechami, Słowacją i Węgrami. Mogliśmy dowiedzieć się jaką działalność wykonują: pomorski klaster LTD, Śląski Klaster Lotniczy, LOTOS Koleje i Euroterminal Sławków. Była mowa o planach związanych z portem kontenerowym w Gdańsku, rzeką Odrą czy mającym powstać Międzynarodowym Centrum Logistycznym na terenie granicy Polski i Czech.

Poruszone zostały liczne problemy związane z: koniecznością odpowiedniego kształcenia młodych ludzi,  brakiem zapewnienia możliwości żeglugi śródlądowej na wielu odcinkach polskich rzek, szybkością ładunków przewożonych drogą kolejową, budową nowych dróg oraz Prawem Lotniczym ograniczającym możliwość rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami (STMS).

Po podsumowaniu konferencji prowadzący – Pan Marcin Jabłoński, zachęcał wszystkich uczestników konferencji do podjęcia współpracy i podpisania listu intencyjnego. Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w konferencji.

 

Wyszehradzki Klaster

 

21.06. Spotkanie z firmą Transporeon

Członkowie NKL DIALOG na zakończenie roku akademickiego 2012/2013 wspólnie z firmą TRANSPOREON przygotowali dla studentów warsztaty pt. ”Globalna platforma logistyczna” dotyczące funkcjonowania internetowej giełdy transportowej TRANSPOREON. W warsztatach wzięli również udział pracownicy kadry naukowo – dydaktycznej Katedry Logistyki Ekonomicznej naszej uczelni – dr Krzysztof Niestrój i dr Piotr Hanus.

Firmę TRANSPOREON reprezentowali Pan Grzegorz Prorok oraz Pani Monika Murawska. Pan Grzegorz Prorok jako Key Account Manager w firmie TRANSPOREON, który zajmuje się logistyką od strony praktycznej na początku przedstawił wszystkim uczestnikom warsztatów historię powstania internetowej platformy transportowej. Ciekawy jest fakt, że internetowa platforma transportowa została wymyślona i stworzona przez studentów, którzy przygotowali projekt platformy jako pracę dyplomową. Platforma firmy TRANSPOREON zaczęła się rozwijać poszerzając swoje rynki na coraz więcej państw i obecnie dostępna jest już w 21 językach. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy związanych z funkcjonowaniem giełdy – kto może korzystać z niej, jakie panują na niej zasady, jak wygląda zastosowanie platformy w łańcuchu dostaw, jakie są korzyści z korzystania z giełdy dla wszystkich użytkowników. Można powiedzieć, że platforma TRANSPOREON to głównie narzędzie służące do komunikacji dwustronnej.

Chcielibyśmy bardzo podziękować firmie TRANSPOREON za przeprowadzenie ciekawych warsztatów oraz za gadżety, którymi obdarowała wszystkich uczestników. Warsztaty te były niewielką próbką tego, co czeka nas w następnym roku akademickim przy nawiązaniu współpracy NKL DIALOG z firmą TRANSPOREON – zapraszamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli brać udziału w tym spotkaniu oraz zainteresowanych głębszym poznanie funkcjonowania giełdy transportowej do śledzenia organizowanych przez nas warsztatów.

Transporeon

14.06. Dni Otwarte Śląskiego Centrum Logistyki

W dniach 12-13 czerwca br. członkowie oraz sympatycy NKL Dialog uczestniczyli w Dniach Otwartych Śląskiego Centrum Logistyki, które mieści się w Gliwicach. Firma działająca na rynku logistycznym od 1989 roku jest jednym z największych tego typu centrów w regionie. Dzięki znakomitej lokalizacji oraz rozwiniętej infrastrukturze łączy w jednym miejscu trzy gałęzie transportu – drogowy, kolejowy oraz wodny śródlądowy.

 

Naszym przewodnikiem był pan Zygmunt Iwańczuk, który obecnie sprawuje funkcję Kierownika Działu Bocznic Kolejowych. Po krótkim wprowadzeniu pozwalającym nam zrozumieć jak działa Centrum udaliśmy się na zwiedzanie. Rozpoczęliśmy od odwiedzenia biura pana Zygmunta, z którego jest widok na nowy magazyn EcoLogStal. Kolejnym przystankiem były baseny Portu Gliwickiego. Niestety ze względu na podwyższony stan wód Odry żegluga śródlądowa została wstrzymana i nie mieliśmy okazji obejrzeć załadunku węgla na barki. Obok basenów znajduje się plac na którym magazynowane są kontenery, trafiające do Gliwic drogą kolejową. Udało nam się zobaczyć załadunek oraz manipulację ogromnymi kontenerami na placu składowym obslugiwanym przez firmę PCC Intermodal. Po drodze obok magazynów dzierżawionych od ŚCL przez znane firmy takie jak Panopa Logistik przeszliśmy obok Mariny Portu Gliwice, w której można wynająć motorówkę lub kajak i aktywnie spędzić czas w samym środku Centrum Logistyki. Ostatnim przystankiem był Wolny Obszar Celny Gliwice, w którym znajduje się specjalistyczny magazyn ADR przystosowany do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Właśnie tam dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy o magazynowaniu i wykorzystaniu w tym nowoczesnym obiekcie systemu WMS firmy Logifact. Podczas całej wycieczki dowiedzieliśmy się od Pana Zygmunta mnóstwo ciekawostek, których z pewnością nie usłyszelibyśmy na Uczelni.

 

Wyjazd był więc bardzo udany i z pewnością nie po raz ostatni NKL Dialog gościł w Gliwicach. Serdecznie dziękujemy Śląskiemu Centrum Logistyki S.A. za możliwość uczestnictwa w Dniach Otwartych i zapraszamy na stronę internetową ŚCL.

 

ŚCL

ŚCL

 

11.06. Spotkanie jubileuszowe NKL Dialog

6 czerwca br. Naukowe Koło Logistyki „Dialog” świętowało 15-lecie swojej działalności na spotkaniu jubileuszowym. Na to wydarzenie zostali zaproszeni prof. zw. dr hab. Danuta Kempny, dr Edyta Klosa, dr Krzysztof Niestrój, dr Sebastian Twaróg i mgr Krzysztof Zowada, a także dawni i obecni członkowie Koła.

 

Przewodniczący naszego Koła, Damian Popek, rozpoczął oficjalną część od przedstawienia gości oraz nowego składu zarządu NKL Dialog, który obejmie swoją funkcje już w przyszłym roku akademickim. Po części powitalnej członkowie nowego zarządu wręczyli przybyłym gościom w ramach podziękowania upominki. Swoją premierę miała także Księga Jubileuszowa obejmująca wszystkie lata działalności Koła. Obejrzeć i pobrać można ją TUTAJ. Chwilę później wyśmienitym tortem przygotowanym specjalnie na tą okazję rozpoczęliśmy słodki poczęstunek. Nie zabrakło także pokazów pirotechnicznych. Do końca spotkania czas spędziliśmy na miłej rozmowie we wspólnym gronie a nasze święto zakończyliśmy dobrą zabawą w klubie 3 Poziomy.

10.06. Zapisy na giełdę transportową Transporeon

Transporeon

07.06. Nowy zarząd NKL Dialog

W NKL Dialog przyszedł czas na zmiany! Jednogłośnie wybraliśmy nowy zarząd, który rozpocznie swoją pracę od nowego roku akademickiego. Prezentacja nowego oraz pożegnanie dotychczasowego zarządu (który nadal będzie działał w Kole i wspierał doświadczeniem swoich następców) odbyła się podczas wczorajszego Spotkania Jubileuszowego.

 

Na zdjęciu poniżej opiekun Koła, dr Krzysztof Niestrój oraz ustępująca władza, od lewej: Estera Kowacka, Damian Popek, Klaudia Malik, Tomasz Opiekulski i Katarzyna Wróbel (brakuje tylko przebywającego na Erasmusie Jakuba Knauera).

Stary Zarząd NKL Dialog

Szczegółowy skład nowego zarządu widocznego na poniższym zdjęciu znajdziecie w zakładce „O nas: Członkowie”. Od lewej prezentowani przez Damiana Popka: Karolina Wloka, Ewelina Wiśniewska, Kinga Konstanty, Konrad Turek, Aleksandra Bieleń i Tomasz Zieliński.

Nowy zarząd NKL Dialog

07.06. NKL Dialog na śniadaniu biznesowym

Dnia 06 czerwca 2013 roku Damian Popek, członek Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” uczestniczył w Śniadaniu Biznesowym organizowanym przez firmę Jantar sp. z o.o. wspólnie z Insytutem Logistyki i Magazynowania w hotelu Novotel w Katowicach.

Śniadanie Biznesowe zostało zorganizowane z okazji 40 – lecia istnienia kodu kreskowego. Prelegenci występujący podczas spotkania oferowali szerokie spektrum tematyczne z zakresu  technologii od kodów kreskowych do RFID, przedstawiając możliwości w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla firm produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych.

Uczestnicy Śniadania Biznesowego mieli okazję posłuchać i obejrzeć zastosowania technologii automatycznej identyfikacji danych podczas wystąpień:

 • Instytutu Logistyki i Magazynowania w prezentacji „Od kodu kreskowego do tagu radiowego – 40 lat korzyści z  GS1„
 • Firmy Jantar sp. z o.o. w prezentacji „Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki i przemysłu”
 • Firmy Motorola Solutions w prezentacji „Współczesne rozwiązania mobilne dla łańcucha dostaw”
 • Firmy Siemens w prezentacji „Systemy SIMATIC RFID w praktyce”
 • Firmy Zebra Technologies w prezentacji „Przykłady zastosowań etykiet RFID w firmach produkcyjnych i logistycznych”

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym interesującym wydarzeniu!

Śniadanie Biznesowe

30.05. Warsztat z firmą ESA Logistika Polska

29 maja 2013 roku odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Logistyka. Teoria vs praktyka” organizowane przez NKL DIALOG. Warsztaty: „Pigułka pt. Logistyka w praktyce” przeprowadziła firma ESA Logistika Polska – jedna z czołowych firm logistycznych reprezentowana w czterech krajach Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Polska i Węgry) i koncentrująca się na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska – w 2010 roku wprowadziła „Green 3PL Solutions”. ESA świadczy również indywidualne usługi logistyczne, rozwiązania w zakresie transportu, magazynowania, logistyki dystrybucji, sprzedaży i usług wartości dodanej (VAS).

Warsztaty przeprowadzili absolwenci naszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Pan Teodor Kula – Dyrektor ESA Logistika Polska i Pan Rafał Komorowski – jeszcze nie tak dawno (bo niecałe 2 lata wstecz) członek NKL DIALOG. Na początku warsztatów były członek naszego koła opowiedział słuchaczom jakie duże zderzenie z rzeczywistością stanowiło zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, ale nie wykluczał, że wiedza zdobyta na studiach jest nieprzydatna. W dalszym czasie trwania warsztatów dowiedzieliśmy m.in. jak wiele potrafi zdziałać wyspecjalizowany operator logistyczny, jaki jest jego zakres działań operatora logistycznego, jak można optymalizować operacje w logistyce, jak w praktyce wygląda łańcuch logistyczny w ujęciu transportu i infrastruktury magazynowej w Polsce oraz jakie występują trendy w systemach dystrybucji. Pokazane zostało jak bardzo ważne są aspekty obustronnego przepływu informacji w całym łańcuchu logistycznym i jak bardzo katastrofalny może być brak przepływu chociaż jednej istotnej informacji. Prowadzący zaprezentowali również jak buduje się oferty usług logistycznych. W trakcie trwania case study wszyscy uczestnicy warsztatów mogli wczuć się w rolę członków zespołu pracujących nad projektem logistycznym. Celem projektu było wykazanie jakich danych potrzebujemy, aby zaplanować odpowiedni układ technologiczny magazynu. W czasie trwania warsztatów na bieżąco tworzyliśmy słownik logistyczny, który zawierał slogany logistyczne używane na co dzień w pracy każdego logistyka. Na końcu przedstawiciele ESA Logistika Polska wyróżnili nagrodami najaktywniejszych uczestników warsztatów.

Bardzo dziękujemy firmie ESA Logistika Polska za przeprowadzenie ciekawych i bardzo praktycznych warsztatów, które były warsztatem kończącym comiesięczny cykl „Logistyka. Teoria vs praktyka” w roku akademickim 2012/2013.

ESA

30.05. Warsztaty z firmą Aspekt

NKL DIALOG  zorganizował 27 maja 2013 roku kolejne warsztaty z cyklu „Logistyka. Teoria vs praktyka”, które przeprowadziła firma Aspekt – integrator rozwiązań automatycznej identyfikacji i automatyki. Firma Aspekt posiada już 14 lat doświadczenia w swojej branży i współpracuje z największymi firmami na świecie takimi jak: Datalogic, Motorola, Zebra.

Podczas warsztatu pt. „Kod kreskowy w logistyce – systemy klasy WMS, wybrane wdrożenia” przedstawiciele firmy Aspekt – Pan Marek Kuropieska oraz Pani Paulina Filipiak, zaprezentowali nam jakie wyróżniają rodzaje systemów WMS w swojej firmie, bo jak dobrze wiemy systemy WMS nie posiadają formalnej klasyfikacji. Mogliśmy również dowiedzieć się m.in. jakie są korzyści z wdrażania systemu WMS, jaka jest idea systemów WMS,  z czego składa się system WMS, jakie są czynniki wyboru sytemu WMS. Dowiedzieliśmy się także jak w praktyce wygląda wdrażanie systemów WMS, a w szczególności jak bardzo istotne jest wdrożenie pilotażowe przed ostatecznym uruchomieniem systemu WMS. W trakcie trwania warsztatów mogliśmy również zobaczyć rozmaite rodzaje czytników kodów kreskowych firmy Aspekt, które są wprowadzane w różnych firmach w zależności od ich indywidualnych preferencji i potrzeb. Zapoznaliśmy się z innowacjami logistyki XXI wieku. Podsumowując stwierdziliśmy, że dzięki systemom WMS logistyka staje się lepsza, szybsza i tańsza (ROI).

Firma Aspekt przygotowała dla uczestników warsztatu konkursy z nagrodami. Bardzo dziękujemy firmie Aspekt za przeprowadzenie ciekawego warsztatu i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych już w następnym roku akademickim.

Aspekt

30.05. III Warszawskie Dni Logistyki 2013

W dniach 23-24 maja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miały miejsce III Warszawskie Dni Logistyki, których hasłem przewodnim było „Innowacyjne podejście do logistyki w dobie kryzysu”. Udział w niej wzięli studenci z Naukowych Kół Logistycznych z całej Polski, m. in. z Warszawy, Szczecina, Poznania, Wrocławia oraz z Katowic. Nasze Koło reprezentowało 6-cioro członków: Izabela Preś, Karolina Spojda, Magdalena Szwagrzyk, Aleksandra Bieleń, Tomasz Zieliński i Konrad Turek.

Pierwszego dnia Konferencji od godziny 9: 00, po rejestracji uczestników i oficjalnym powitaniu gości, rozpoczęły się sesje naukowe, które trwały do godziny  17:30. Pierwsza dotyczyła zagadnienia „Innowacji w logistyce łańcucha dostaw”. Po przerwie kawowej mieliśmy przyjemność wysłuchać sesji na temat „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”. Następnie po pysznym obiedzie, podczas kolejnej prezentacji dowiedzieliśmy się więcej o „Nowoczesnych procesach logistycznych”. Na koniec pierwszego dnia, wieczorem, wszyscy uczestnicy wzięli udział w udanej imprezie integracyjnej w klubie „Dziekanat”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatami dla studentów kół naukowych. Członkowie NKL Dialog wzięli udział w zajęciach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw. Po krótkiej przerwie wszyscy zebrali się w auli jednego z budynków SGGW, by wysłuchać prezentacji kół naukowych. Szczególnie interesująca była prezentacja naszych kolegów: Aleksandry Bieleń oraz Konrada Turek, którzy wspólnie wygłosili referat na temat: „Lean manufacturing jako skuteczne narzędzie walki z kryzysem ekonomicznym”. Nawet deszcz nie przeszkodził studentom przybyłym z całej Polski w dobrej zabawie przy grillu na zakończenie konferencji.

Dwa dni III Warszawskich Dni Logistyki upłynęły bardzo szybko. Jednak członkowie NKL Dialog wrócili z konferencji bogatsi w nowe doświadczenia i znajomości. To na pewno nie ostatnie tego typu wydarzenie z udziałem naszych studentów.

WDL 2013

27.05. ProfiAuto Show 2013

W dniach 25-26.05.2013r. w katowickim Spodku odbyła się dziesiąta, jubileuszowa, edycja targów motoryzacyjnych ProfiAuto Show. Dzięki uprzejmości organizatorów także członkowie NKL Dialog, będący zapalonymi miłośnikami motoryzacji, mieli okazję uczestniczyć w kolejnych bardzo ciekawych targach.

Oprócz szybkich samochodów i pięknych hostess nie zabrakło ciekawych stanowisk warsztatowych. Żaden uczestnik targów nie wyszedł z nich z pustymi rękami za sprawą ciekawych konkursów z nagrodami, w których i my braliśmy czynny udział. Sporą atrakcją były także pokazy kaskaderów, którzy na placu przed Spodkiem wyprawiali niesamowite rzeczy: od wyczynowej jazdy na dwóch kołach, poprzez przejazdy przez ogień aż do dachowania.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną edycję ProfiAuto Show.

ProfiAutoShow

ProfiAutoShow

23.05. Seminarium prof. dr Hakki Kisi dla NKL Dialog

Dnia 21 maja bieżącego roku NKL DIALOG odwiedził prof. dr Hakki KiŞi ze School of Maritime Business and Management w Izmirze. Gość z Turcji wizytował UE w Katowicach w ramach obustronnej współpracy z izmirską uczelnią.  Dzięki uprzejmości i za namową prof. dr hab. Danuty Kisperskiej – Moroń, dra Krzysztofa Niestroja oraz dr Edyty Klosy, Pan profesor miał okazję przeprowadzić dla naszego koła seminarium w języku angielskim pt. ”Value added services in sea terminals”.

Jak dowiedzieliśmy się z seminarium, Izmir jest jednym z największych portów Turcji, stąd tematyka wystąpienia. Pan profesor opowiedział nam o:

 • usługach, które kreują wartość dodaną w terminalach morskich;
 • elementach składają się na kompleksowa obsługę klientów takich terminali;
 • bieżących trendach zmierzających do konsolidacji wszystkich czynności logistycznych w obrębie infrastruktury samego portu;
 • zaletach korzystania z transportu intermodalnego z użyciem kontenera jako jednostki ładunkowej.

Zostaliśmy również zachęceni przez Pana profesora do odwiedzenia uczelni w Izmirze w ramach wymiany studenckiej Erasmus.

Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować Panu profesorowi Hakkiemu KiŞi za ciekawe wystąpienie, Pani profesor Danucie Kisperskiej – Moroń oraz naszemu opiekunowi koła doktorowi Krzysztofowi Niestrojowi za propozycję przeprowadzenia seminarium, oraz doktor Edycie Klosie, która wystąpiła w roli moderatora podczas całego spotkania. Dorobek naukowy prof. dr Hakkiego  KiŞi można prześledzić na stronie pod tym linkiem.

Hakki Kisi

17.05. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Logistyka w medycynie, zdarzeniach masowych, sytuacjach kryzysowych i katastrofach

Członkowie Naukowego Koła Logistyki Dialog, w dniach 13-14 maja uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki.

Zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyły zastosowania m.in. logistyki w medycynie oraz sytuacjach kryzysowych.

Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszono referaty:

 • „Działania logistyczne podczas wypadków i katastrof”
 • „Zjawisko paniki i kontrolowanie tłumu”
 • „Logistyczne wspomaganie procesu transplantacji nerek od dawców zmarłych w skutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia”
 • „Logistyka humanitarna na przykładzie Syrii”
 • „Analiza systemu zarządzania kryzysowego we Włoszech”
 • „Zarządzanie informacją w humanitarnym łańcuchu dostaw”
 • „Nadzór nad ratownictwem medycznym w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa łódzkiego”
 • „Postępowanie służb ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrofy w Porcie Lotniczym Rzeszów- Jasionka”
 • „Koordynacja przepływów informacji w logistyce szybkiej reakcji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami”

Ostatni, z powyżej zaprezentowanych referatów zaprezentowali członkowie naszego koła – Iwona Zemła i Bartłomiej Zębala. Zaliczyliśmy w tym roku kolejny sukces – referat ten otrzymał wyróżnienie oraz planowana jest publikacja w „Logistyce”.

Podczas tego dnia, również wystąpili przedstawiciele firm: ADAMED – przedstawiono nam zagadnienia związane z logistyką zakładu farmaceutycznego oraz Instytutu INTL – logistykę imprez masowych na przykładzie organizacji Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna wszystkich uczestników w klubie „Czekolada”. W drugim dniu mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz postępowaniem w sytuacjach zagrożenia życia.

 

Serdecznie dziękujemy Studenckiemu Kołu Logistyki i Innowacji UŁ oraz Studenckiemu Kołu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UMED Łódź za zaproszenia na to wydarzenie.

Łódź 2013

Łódź 2013

 

16.05. UltraCareer: Assessment Center

Dnia 15.05.2013 roku, członkowie Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”, mieli okazję brać udział w profesjonalnym Assessment Center w katowickiej siedzibie firmy Unilever, w ramach drugiej części projektu UltraCareer, organizowanego przez organizację studencką PANEUROPA, działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Open Day w katowickiej siedzibie Unilever oferował studentom, biorący udział w projekcie, bardzo bogaty harmonogram, dzięki czemu członkowie Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”, mieli szansę:

 • zwiedzić wszystkie działy firmy Unilever Ultralogistik Operations Centre,
 • posłuchać prezentacji o firmie, którą przedstawił Matthias John – Unilever UltraLogistik Operations Centre Manager,
 • brać udział w anglojęzycznym case study, gdzie zmagali się z zadaniem wyboru przewoźnika i organizacji dostawy z Niemiec do portu w Republice Południowej Afryki
 • zaprezentować wykonane przez siebie rozwiązanie przed kadrą kierowniczą firmy Unilever.

Dodatkowo studenci, jako osoby stojące u progu kariery zawodowej, mieli możliwość skonsultowania treści swojego dokumentu CV z pracownikami działu HR firmy Unilever.

Na zakończenie Open Day, każda grupa biorąca udział w case study, otrzymała od swoich opiekunów analizę mocnych i słabych stron swojego rozwiązania. Oczywiście nie zabrakło również nagród rzeczowych, w postaci produktów marki Unilever.

Dziękujemy serdecznie za możliwość udziału i zdobycia kolejnego doświadczenia studenckiej organizacji PANEUROPA oraz całej kadrze pracowniczej Unilever Ultralogistik Operations Centre. Więcej o projekcie przeczytacie na specjalnie utworzonej podstronie PANEUROPY. Do zobaczenia za rok!

Unilever

Unilever

13.05. NKL Dialog na Euroweek w Rydze

W dniach 28.04 – 04.05 dwie członkinie NKL DIALOG Kasia Wróbel i Estera Kowacka reprezentowały nasz Uniwersytet w międzynarodowym wydarzeniu – 19th Euroweek Conference of PRIME Networking. Tegoroczna edycja tej prestiżowej studenckiej konferencji, pod hasłem przewodnim „Social media within professional life”, odbyła się w murach Banku Augstskola – School of Business and Finance w Rydze, stolicy Łotwy. Pod opieką Pana dr Krzysztofa Niestroja nasze koleżanki, pełniąc rolę liderek, wraz ze studentami z Włoch i Belgii przygotowały projekt pt. „Social media – the story about how individuals can change the world around them by creating professional communities in cyberspace”, który zaprezentowały podczas wydarzenia.

Intensywny tydzień rozpoczął się w poniedziałek oficjalnym powitaniem uczestników z aż 18 krajów całego świata. Następnie wszystkie 6-cio osobowe zespoły przygotowywały stanowiska promujące ich projekty i zachęcające do wzięcia udziału w prezentacji. Wieczorem tego samego dnia wszyscy zintegrowali się na hucznym Global Village, podczas którego można było znaleźć tradycyjne przysmaki z poszczególnych krajów. Wiedzieliście, że w Szwecji wódkę pijemy z kiełbasy, a najlepsze słodycze znajdziemy w Portugalii?

Wtorek i środa były dla naszych dziewczyn dniami burzliwych przygotowań prezentacji, końcowych szlifów tekstu oraz prób. Wszystko po to, by w czwartek o 9:00 stanąć na posterunku przed międzynarodową publicznością oraz jury, w którego skład wchodzili wykładowcy z najlepszych uczelni na świecie. Prezentacja wypadła świetnie, a szczegółowy feedback od jury na pewno pozostanie cenną wskazówką dla przyszłych prezentacji każdego z członków zespołu. Z kolei wieczorem wszyscy uczestnicy konferencji mogli w końcu nieco odetchnąć i świętować po zakończonych prezentacjach w clubie Just Club, gdzie bawili się do białego rana.

W ostatnim dniu konferencji studentów zabrano na wycieczkę dookoła przepięknej starówki Rygi, a nauczyciele w tym czasie wybrali się na wybrzeże do Jurmali. Jednak prawdziwą atrakcją tego dnia była wieczorna, oficjalna Gala kończąca konferencję. Przy akompaniamencie zespołu i w niezwykle uroczystym klimacie rozdano nagrody dla najlepszych prezentacji oraz wszyscy cieszyli się ostatnimi wspólnymi godzinami.

Dzięki temu wydarzeniu dziewczyny podszkoliły swoje umiejętności zarządzania międzynarodową grupą i projektem, pracy w niezwykle zróżnicowanym środowisku, co z pewnością przyda się w przyszłej pracy logistyka. Pomimo wielu godzin ciężkiej pracy, przygotowań oraz stresu, Kasia i Estera wróciły z Rygi zachwycone, z cennymi doświadczeniami, nowymi, międzynarodowymi przyjaźniami oraz wspomnieniami na całe życie!

Euroweek2013
 
13.05. Zapisy na warsztat z firmą Aspekt

Aspekt

 

12.05. V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2013

Dnia 10.05.2013 roku odbyła się V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2013, która miała miejsce w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Jest to najważniejsza w Polsce konferencja poświęcona problematyce logistycznej w badaniach naukowych. Uczestniczyli w niej zarówno członkowie naszego koła NKL Dialog, jak i wykładowcy z naszej uczelni. Naukowcy i badacze z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych w swoich wystąpieniach poruszali najbardziej aktualne problemy współczesnej logistyki.

Tuż po uroczystym otwarciu konferencji przez rektora WSL w Poznaniu, rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały cztery referaty, w tym jeden przez dr hab. Danutę Kisperską-Moroń prof. ndzw. UE w Katowicach (na temat: „Wykorzystania cech koncepcji Total Quality Management w zintegrowanych procesach logistycznych w łańcuchach dostaw”). Referowali także niemieccy wykładowcy, dzięki czemu mieliśmy okazję posłuchać wykładów w języku niemieckim oraz angielskim. Jednym z nich był prof. dr hab. inż. Bernd Hentschel z Wyższej Szkoły Logistyki. Zagadnienie, które prezentował profesor, dotyczyło kwestii bezpieczeństwa i ochrony przed atakami terrorystycznymi. Przestawiany projekt to połączenie wiedzy logistycznej i zaawansowanych rozwiązań informatycznych, służące automatycznemu wykrywaniu i śledzeniu osób, które potencjalnie mogą stworzyć zagrożenie w porcie lotniczym.

W dalszej kolejności miały miejsce, podzielone na trzy części, sekcje tematyczne, do których należały takie zagadnienia jak: Transport intermodalny, Procesy Logistyczne, Relacje i klienci, Ryzyko w logistyce, Konkurencyjność w logistyce, Łańcuchy dostaw oraz Ogólne zagadnienia logistyki.

W kilku referatach omawiany był ścisły związek informatyki z logistyką. Pojawiły się takie pojęcia, jak e-logistyka i e-handel. Zarządzanie każdym procesem wymaga dobrze działającego systemu informacji logistycznej. Trendy panujące obecnie w dziedzinie e-commerce to odpowiedź na rosnące tempo podejmowania decyzji zakupowych i wymagania dotyczące szybkości i jakości realizacji zamówień.

Wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach również poruszyli istotne kwestie. Dr inż. Marcin Świtała wypowiadał się na temat: „Marketingu w działalności operatorów logistycznych – wybrane wyniki badań”, dr Edyta Klosa odniosła się do „Ryzyka w logistyce jako bariery w dążeniu organizacji do zrównoważonego rozwoju”, natomiast mgr Krzysztof Zowada referował na temat „Decyzji logistycznych w sektorze MSP – wyniki badań”.

Łącznie zostało przedstawionych ponad 40 referatów, które zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym LogForum. Przygotowane i wygłoszone zostały one przez gości należących do instytutów badawczych, ośrodków akademickich oraz kół studenckich. W odstępach między sekcjami przewidziane zostały przerwy kawowe, a także lunch.

Konferencja zakończyła się ponownym przemówieniem rektora WSL w Poznaniu. Służyło ono podsumowaniu wszystkich wystąpień, które zostały uznane za niezwykle merytoryczne.

WSL Forum 2013

11.05. Ogólnopolska Konferencja Logistyczna TRIP w Opolu

Członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Logistycznej „TRIP”, która odbyła się 9 i 10 maja 2013 roku w stolicy polskiej piosenki, Opolu. Tematem przewodnim tego wydarzenia było: Koordynacja Organizacja i Transport w Logistyce.

Organizatorami konferencji było Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogPoint.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w gmachu Uniwersytetu Opolskiego, gdzie zostały przeprowadzone dwa panele wykładowe. Wystąpili podczas nich przedstawiciele firm: Inter Consulting, ZETO Opole, Trans Grup, Sindbad oraz X Opolskiej Brygady Logistycznej.

Podczas pierwszego bloku wykładowego poruszone zostały zagadnienia dotyczące paletyzacji oraz koordynacji i planowania transportu dla jednostek wojskowych (w tym dla misji w Afganistanie). Dzięki prezentacji przedstawionej przez Inter Consulting mogliśmy się dowiedzieć m.in. o tym jak działają skupy paletowe oraz o istotnym znaczeniu gospodarki paletowej na koszty działania przedsiębiorstwa, natomiast podczas swojego wystąpienia major Dariusz Derkacz opowiedział jakie zasady i procedury obowiązują w wojskowym ruchu drogowym, jakie są wojskowe organy transportu oraz  jest obszar kierowania ruchem wojsk Sił zbrojnych, jak wygląda system zaopatrywania kontyngentów.

Drugi blok wykładowy był poświęcony takim tematom jak: nowoczesne rozwiązania informatyczne do wspomagania działań logistycznych, organizacja przewozu ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym, koordynacja autokarów liniowych. W trakcie tego panelu wykładowego mogliśmy się dowiedzieć jakie cechy powinien posiadać dobry program informatyczny, który docelowo ma służyć ułatwianiu zarządzania procesami logistycznymi. Podczas wystąpienia przedstawicieli Trans Grup oraz Sindbad objaśnili  jak przebiega cały proces spedycyjny w transporcie drogowym oraz koordynacja transportu wg modelu przesiadkowego, a także jakie zadania należą do koordynatora autokarów liniowych.

Po częściach wykładowych braliśmy udział w wycieczce logistycznej. Miejscem wycieczki była PGE Elektrownia Opole. Podczas krótkiej prezentacji zapoznaliśmy się  jak wygląda proces wytwarzania prądu. Następnie mogliśmy zobaczyć w praktyce  przepływ surowców niezbędnych do wytworzenia prądu.

Wieczorem wszyscy uczestnicy konferencji wraz z organizatorami wzięli udział w imprezie integracyjnej w Drake Music Club,  gdzie bawiliśmy się do białego rana śpiewając karaoke.

Drugi dzień konferencji spędziliśmy w budynkach należących do Politechniki Opolskiej, gdzie odbyły się warsztaty dotyczące organizacji transportu wraz z przepływem dokumentów. Warsztaty miały formę gry, podczas której mogliśmy się wczuć w rolę firm zlecających transport jak i firm spedycyjnych. Zapoznaliśmy się z dokumentami występującymi podczas organizacji transportu oraz musieliśmy podjąć wyzwanie ich wypełnienia. Symulacja organizacji i przebiegu transportu miała na celu nauczenia nas jakie różne losowe sytuacje spotykają kierowcę z transportowanym towarem oraz w jaki sposób każdy logistyk musi reagować na niespodziewane przeciwności losu.

Na zakończenie konferencji LogPoint przygotował dla nas niespodziankę – tort.

 

Serdecznie dziękujemy Międzyuczelnianemu Studenckiemu Kołu Naukowemu Logistyki LogPoint z Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego za zaproszenie oraz gratulujemy świetnej organizacji tego wydarzenia.

TRIP 2013

 

10.05. Wyjazd studyjny do Arcelor Mittal w Świętochłowicach

W dniu 7 maja 2013 roku członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Huty Stali Arcelor Mittal w Świętochłowicach.

Na miejscu po założeniu odzieży ochronnej uczestnicy rozpoczęli zwiedzenie Huty. Na początku została odwiedzona główna hala tzw. Zakład Blach Pokrywanych, służąca m.in.: za magazyn wyrobów gotowych. Inne ważne zastosowanie tej hali to możliwość pakowania oraz załadunku stali na samochody ciężarowe oraz wagony kolejowe. Następnie zaprezentowane zostało stanowisko do cynkowania blachy. Ostatnią częścią zwiedzania była nowo wybudowana hala, która jest w pełni zautomatyzowana.

Podczas zwiedzania, wielokrotnie zwracano uwagę na ponadprzeciętną rolę pracowników. Oprócz zwykłych zawodowych obowiązków, pełnią oni również wiele funkcji dodatkowych. Pracownicy między innymi w ramach swojego czasu pracy oznakowali hale, poprzez wyznaczenie ścieżek dla pieszych, oraz własnoręcznie przygotowali skrzynie do przechowywania półproduktów potrzebnych procesie produkcji stali.  Co również warte podkreślenia, pracownicy żywo uczestniczą w życiu zakładu pracy. Mogą oni zgłaszać swoje pomysły jak poprawić działalność Huty w celu ciągłego jej rozwoju oraz jak zwiększyć jej efektywność. Najlepsze z pomysłów są nagradzane. Mogą oni także zgłaszać zauważone przez siebie zagrożenia w tzw. raportach strachu.

Wszystkie wyżej wymienione działania akcentują zaangażowanie Arcelor Mittal w rozwój narzędzia 5S, co było wielokrotnie podkreślane podczas prezentacji. W skład składników 5S wchodzą: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina. Faktycznie, wszystkie wymienione czynniki są w omawianym przedsiębiorstwie zachowane, realizowane, rozwijane i ciągle doskonalone.

NKL DIALOG pragnie podziękować pracownikom Huty Arcelor Mittal w Świętochłowicach za możliwość zwiedzenia huty, zapoznania się z ciekawą pracą i niecodziennymi rozwiązaniami technologicznymi w zakładzie. Podziękowania kierujemy również do Pani dr Edyty Klosy oraz do Pana dr Marcina Komańdy za sprawowanie opieki z ramienia UE w Katowicach oraz do Tomasza Nowrota za pomoc w organizacji wyjazdu.

Arcelor Mittal 2013

28.04. Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2013

W dniach 23 i 24 kwietnia br. członkowie NKL Dialog wzięli udział w targach Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2013 w Expo Silesia w Sosnowcu.

Podczas tegorocznej edycji można było skorzystać m.in. z symulatora dachowania oraz jazdy autobusem organizowany przez firmę CEZ Cargo. Mogliśmy również obejrzeć najnowszy model hybrydowego autobusu MAN – wersja Lion’s City Hybrid. Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej razem z firmą Tevor zaprezentowało najnowszy holownik. Swoją premierę miał serwis kiedyprzyjedzie.pl – nowatorski system informacji pasażerskiej. Narzędzie to umożliwia zarządzanie flotą pojazdów oraz jednoczesną prezentację rozkładów jazdy w czasie rzeczywistym. Jednym z najważniejszych wydarzeń była Konferencja Transportu Publicznego pt. „Aktualne wyzwania publicznego transportu zbiorowego. Kreowanie wizerunku – jak komunikować się z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz nowe uregulowania prawne”. Swoje oferty prezentowały m.in. firmy: Autobusy Test, Autosan S.A. KZK GOP, Tramwaje Śląskie S.A.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie studentów do uczestnictwa w Targach.

 

SilesiaKOMUNIKACJA

 

25.04. LML 2013: warsztaty

Dla finalistów Ligi Młodych Logistyków 23.04.2013 odbyły się „Warsztaty logistyczne dla Młodych Logistyków” zorganizowane przez NKL DIALOG wraz z Katedrą Logistyki Ekonomicznej. Warsztaty składające się z dwóch części przeprowadzili dr Krzysztof Niestrój i dr Piotr Hanus.

Podczas pierwszej części warsztatów dr Krzysztof Niestrój przedstawił w skrócie jak wyglądają studia związane z logistyką na naszym Uniwersytecie Ekonomicznym oraz jak wygląda praca w logistyce. Goście mogli dowiedzieć się m.in. o  aspektach, na które zwracają uwagę przedsiębiorstwa podczas procesu rekrutacji na stanowiska logistyczne,  co powinno cechować przyszłych logistyków, jakie wyzwania czekają na osoby pracujące w tej branży w ciągu najbliższych lat i wiele innych.

Już w trakcie drugiej części warsztatów, którą prowadził dr Piotr Hanus, uczestnicy mogli dowiedzieć się w praktyce jak przebiega proces rekrutacyjny.

 

Warszaty LML

 

25.04.2013. Zapisy na wyjazd studyjny

ArcelorMittal

 

23.04. „Łańcuch dostaw w systemie VMI” na log4.pl

Artykuł „Łańcuch dostaw w systemie VMI”, którego autorami są członkowie Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”: Estera Kowacka, Jakub Knauer, Damian Popek doczekał się publikacji na fachowym portalu logistycznym log4.pl

 

Tematyka artykułu członków NKL DIALOG została zaprezentowana i nagrodzona 2 miejscem w tegorocznej edycji Forum Młodej Logistyki w Warszawie.

Artykuł możecie przeczytać TUTAJ. Zapraszamy do lektury!

 

23.04. III Poznańskie Forum Logistyczne

W dniach 18 i 19 kwietnia br członkinie Naukowego Koła Logistyki DIALOG, w składzie: Estera Kowacka, Kinga Konstanty, Ewelina Wiśniewska, Justyna Śliwa i Karolina Wloka, wzięły udział w III edycji Poznańskiego Forum Logistycznego, które odbyło się w murach Politechniki Poznańskiej, w jednym z najbardziej imponujących budynków kampusu – Centrum Wykładowym. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe „Logistyka”, działające przy Wydziale Inżynierii Zarządzania owej uczelni.

 

Podczas całonocnej podróży, nasze dziewczyny, mimo opadających powiek, pilnie przygotowywały się do publicznego zaprezentowania case study, które to zostało wyróżnione w pierwszym etapie konkursu na najlepsze proponowane rozwiązanie. Tegoroczny case dotyczył zlokalizowania nowego magazynu dla sprzętu AGD oraz zaplanowania najbardziej odpowiedniego jego wyposażenia – doboru wózków widłowych.

 

III edycja Forum nosiła tytuł „Zielone trendy w logistyce”. Pierwszego dnia odbyły się prezentacje referatów członków zaproszonych Kół Naukowych. Tematyka oscylowała wokół ekologicznych kwestii w logistyce. Przedstawione trzy referaty dotyczyły: istoty eco-driving’u, ruchu rowerowego jako integralnej części ekologicznego transportu miejskiego, oraz „Koncepcji zero landfill, jako trendu społecznej odpowiedzialności w biznesie”. Ten ostatni jest autorstwem naszych członkiń – Estery Kowackiej i Klaudii Malik.

Tegoż dnia również wygłoszone zostały prelekcje przedstawicieli takich firm jak:

 • M&M Consulting we współpracy z czasopismem „Logistyka odzysku”
 • Still
 • Jungheinrich
 • DB Schenker

I dotyczyły odpowiednio:

 • Recyclingu i Logistyki
 • Zielonej Intralogistyki
 • Wózka systemowego jako sposobu na zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Społecznej odpowiedzialności  w biznesie.

Zakończenie oficjalnej części konferencji w dniu pierwszym stanowiła obrona case’ów.  Na pierwszy ogień zostały wylosowane nasze dziewczyny: Estera, Kinga i Ewelina. Profesjonalnie przedstawiły problem oraz propozycję rozwiązania zadania. Równie fachowo rozprawiły się z pytaniami kierowanymi ze strony jury jak i publiki.

Po krótkim podsumowaniu dnia pierwszego, wszyscy uczestnicy Forum wybrali się na obiad. Następnie zostali przewiezieni do urokliwego Hotelu „Lake” pod Poznaniem. Warto było przeboleć ponad godzinę w autokarze, ażeby spędzić wieczór w tak klimatycznym miejscu, otoczonym lasem, nad jeziorem! Właśnie tam odbyła się impreza integracyjna. Uczestnicy mieli okazje nawiązać nowe znajomości, potańczyć przy dobrej muzyce, pospacerować wokół jeziora, oraz wziąć udział w loterii z typowo imprezowymi nagrodami ?. Po świetnej zabawie, stosunkowo krótkim śnie, pysznym śniadaniu, udaliśmy się na drugi dzień konferencji.

 

Drugiego dnia braliśmy udział w dwugodzinnych warsztatach. Mogliśmy uczestniczyć w jednym z trzech proponowanych przez uczelnię, tj:

 1. Wyznaczanie celów w praktyce
 2. Racjonalne zakupy oraz techniki negocjacji
 3. Zarządzanie czasem- to też logistyka

Ostatnim punktem planu tego dnia było uroczyste zakończenie podsumowujące konferencję, ogłoszenie wyników case study oraz rozdanie nagród.

Po oficjalnej części, udaliśmy się na pyszny obiad. Następnie, w ramach oczekiwania na pociąg, nasze dziewczyny zajęły się zwiedzaniem najbliższej okolicy kampusu, by wreszcie odpocząć na Malcie, rozważając rozmaite kwestie egzystencji studencko-imprezowej ?

Późnym popołudniem wyruszyłyśmy w sześciogodzinną podróż powrotną w towarzystwie sympatycznych współpasażerów, którzy ochoczo udzielali się w naszych łamigłówkach, niekoniecznie poprawnie posługując się językiem polskim. Tak oto dobiegło końca III PFL.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, a w szczególności członkom Koła Naukowego „Logistyka”, działającemu przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej za zaproszenie na tak świetnie zorganizowane wydarzenie!

 

PFL2013

 

23.04. Analizy NKL DIALOG w raporcie „Widlak List 2013”

Zespół Naukowego Koła Logistyki DIALOG dostarczył specjalistycznych analiz rynku wózków widłowych do raportu „Widlak List 2013”. Raport, którego wydawcą jest portal log4.pl, jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem tego zagadnienia.

 

Naukowe Koło Logistyki DIALOG uczestniczyło, w roli partnera merytorycznego, w przedsięwzięciu badawczym rynku wózków widłowych. Analizy dokonane przez zespół NKL stanowią trzon raportu „Widlak List 2013”.

„Widlak List 2013” jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem, ukazującym obraz rynku wózków widłowych w Polsce. Jego inicjatorem i wydawcą jest portal log4.pl – platforma wymiany informacji z obszaru gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Sponsorem badania była firma Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o.

 

Struktura analityczna raportu to 12 rozdziałów pokazujących sytuację gospodarczą Polski, rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych, analizę rynku wózków widłowych w wielu płaszczyznach odniesienia oraz rynek baterii trakcyjnych i leasingu wózków widłowych. Przedstawiono ponadto polski rynek wózków widłowych na tle rynku europejskiego, w kilku wariantach odniesienia.

Prezentacja raportu „Widlak List 2013” odbyła się podczas konferencji – spotkania w siedzibie sponsora raportu. Jako pierwsi z ustaleniami badania zapoznali się przedstawiciele firm Continental Opony Polska, Kuhn Polska, Logis, Polsad Jacek Korczak, Toolmex Truck oraz Zeppelin Polska.

 

Raport dostępny jest na portalu log4.pl w zakładce WidlakList.

 

WidlakList2013

 

23.04. SilesiaTSL 2013

W dniach 16-17 kwietnia członkowie NKL DIALOG uczestniczyli w targach Transportu, Spedycji i Logistyki SilesiaEXPO oraz równolegle odbywających się Targach Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPostex. W tegorocznej edycji targów, podobnie jak w poprzednich latach, hala wystawowa EXPO skupiła wiodących przedstawicieli branży transportu szynowego i drogowego a także logistyki i magazynowania. Ważnym elementem targów SilesiaTSL EXPO był szeroki wachlarz imprez towarzyszących takich jak: specjalistyczne konferencje i seminaria, pokazy oraz warsztaty i konkursy.

 

W pierwszym dniu Targów członkowie NKL DIALOG, jak również studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oprócz zapoznania się z usługami firm branżowych, uczestniczyli również w konkursie symulatora jazdy „Mistrz Kierownicy” oraz w konkursie na najlepszego operatora wózka widłowego „Forklift Cup”. W drugim z wymienionych konkursów, wielki sukces osiągnęli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tomasz Pojda (1 miejsce) oraz Michał Filip (na zdjęciach poniżej, 3 miejsce). Członkowie NKL DIALOG składają serdeczne gratulacje kolegom i wyrażają pełen podziw umiejętności !

 

W drugim dniu Targów członkowie NKL DIALOG uczestniczyli w X debacie Pracujwlogistyce.pl pt. „Jak zdobyć doświadczenie zawodowe przed podjęciem pierwszej pracy?”. W debacie wzięli udział przedstawiciele działów HR firm logistycznych i transportowych działających na Śląsku Podczas debaty omawiano m.in.

 • jakich kompetencji oczekuje rynek logistyczny?
 • jakie znaczenie ma kształcenie logistyczne dla sektora usług TSL, a jakie dla logistyki sieci handlowych i firm produkcyjnych?
 • co oferują przedsiębiorcy w przygotowaniu kadry do pracy w logistyce?

Targi Transportu, Spedycji, Logistyki SilesiaTSLExpo, jak co roku stanowiły niepowtarzalną okazję do zapoznania się z usługami i możliwościami występującymi w branży.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie studentów do uczestnictwa w Targach.

tsl2013

23.04. LML 2013: wyjazd do M-Logistic

Dnia 15.04.2013 mieliśmy okazję zobaczyć jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie bezobsługowy magazyn wysokiego składowania – Centrum Logistyczne M-Logistic w Tychach.

W zwiedzaniu uczestniczyli członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG, mgr Krzysztof Zowada oraz laureaci II edycji Ligi Młodych Logistyków wraz z opiekunem.

Centrum Logistyczne w większości zajmuje się produkcją soków i oferuje najwyższy poziom usług, poprzez całkowitą automatyzację procesów, a co za tym idzie, możliwość indywidualnego przygotowywania dostaw, doskonały serwis, wysoki standard i jakość obsługi.

Centrum dysponuje bardzo nowoczesnymi magazynami wysokiego składowania z 54 000 miejsc paletowych, a docelowo liczba ta ma się zwiększyć do 76 000. Centrum posiada 15 półek magazynowych o wymiarach 140x60m, a aktualna ilość odbioru to prawie 6 000 palet na dobę (4 000 z zakładu produkcyjnego i 2 000 z zewnątrz). Możliwość załadunku i rozładunku to 240 samochodów na dobę.

Przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją towaru do czternastu firm, z których siedem znajduje się za granicą, m.in: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, a na terenie Polski są to: Olsztynek, Wadowice, Tymbark.

Centrum Dystrybucyjne M-Logistic korzysta z systemów klasy Warehouse Management System (WMS), Transportation Management System (TMS) oraz Yard Management System (YMS). Całość systemów zarządzana jest przez Enterprise Resources Planning (ERP). Spedycje wspomagające M-Logistic to Raben i Schenker.

Magazyn składa się z czterech poziomów, na których odbywają się: wysyłki i dostawy towarów, picking półautomatyczny, normalny oraz picking automatyczny, pełnowarstwowy.

Dzięki zaawansowanemu zautomatyzowaniu, centrum działa bardzo prężnie. Proces załadunku trwa niespełna 30 minut, po czym samochód, zgodnie z ideą firmy, jest gotowy do dostarczenia towaru na czas.

Produkty wprost z linii produkcyjnej po zapakowaniu na palety transportowane są jednym z 25 komputerowo sterowanych wózków do Centrum Logistycznego. Po przebyciu ponad 100 metrowego rękawa transportowego, każda paleta z produktami przechodzi bardzo szczegółowe testy (m.in. waga, stopień odchylenia, kontrola jakości). Palety, które nie przeszły pozytywnie testu, kierowane są automatycznie do windy, którą zjeżdżają na dolną kondygnację do działu kontroli. Pozostałe palety przemieszczają się na właściwe miejsce składowania.

M-Logistic to największy zakład produkcji soków w Polsce (stanowi 80% całej produkcji Tymbarka). Automatyzacja przyczynia się do zwielokrotnienia i lepszej wydajności produkcji.

Ten zaawansowany technologicznie obiekt jest niewątpliwie jedną z najlepszych inwestycji w naszym kraju.

 

M-logistic

 

13.04. III Konferencja „Lean Management w praktyce”

W dniach 10-11 kwietnia NKL DIALOG obecny był na III Konferencji „Lean Management w praktyce”. Organizowane przez Instytut Doskonalenia Produkcji wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy oraz wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Profesjonaliści, przedstawiciele różnych sektorów (oprócz produkcji – także usług) i branż wcielili się w role prelegentów oraz audytorium.

 

Podczas dwóch dni konferencji zarządcy przedsiębiorstw, konsultanci, a także doświadczeni trenerzy biznesu prezentowali szereg tematów związanych ze szczupłym zarządzaniem w praktycznej działalności.

 

Podjętych zostało wiele wątków, m.in.:

 • zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie – podjęty przez Dyrektora Zarządzającego Business Line SSC Arcelormittal (żartobliwie sformułowany: „Lean a patologia wybranych narządów układu pokarmowego”) – m.in. o koniecznościach wynikających z cyklu DMAIC;
 • w formie case study – wdrożenie rozwiązań leanowych w oddziałach Schenker Sp. z o. o.;
 • w formie case study – standaryzacja i wizualizacja w warsztacie samochodowym, na przykładzie Serwisu Raben Transport;
 • o potencjale, jaki wiąże się z wdrożeniem six sigma – zobrazowanym przez Dyrektora Produkcji Norma Polska Sp. z o. o.;
 • o psychologicznych aspektach zmiany – o tym, czemu należy poświęcić uwagę, by wdrożenie rozwiązań leanowych przebiegło napotykając jak najmniejszy opór;
 • możliwości zastosowania rozwiązań leanowych na przykładzie samej konferencji Lean Management w Praktyce – opowiedziane przez Koordynatora;
 • przeniesienie narzędzi leanowych dedykowanych produkcji – do biura, na przykładzie ING Banku Śląskiego, w prezentacji „Rób to w biurze – lean w bankowości”.

Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny, w którym uczestnicy dzielili się doświadczeniami z własnych miejsc pracy i doświadczeń wdrożeniowych.

 

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy organizatorom konferencji – Instytutowi Doskonalenia Produkcji. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze stroną internetową tej instytucji.

 

11.04. I Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”

W dniu 10 kwietnia 2013 roku członkowie NKL DIALOG uczestniczyli w I Studenckiej Konferencji Logistycznej „StuKoL” – Logistyka wyzwaniem przyszłości. Konferencja była zorganizowana przez Katedrę Logistyki i Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Po przywitaniu gości i uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Pawła Sobczaka miało miejsce wystąpienie Pani prof. dr hab. Krystyny Kowalskiej oraz Pana prof. dr hab. inż. Sylwestra Markusika, którzy uroczyście dokonali otwarcia konferencji.

Podczas pierwszej części obrad plenarnych mogliśmy dowiedzieć się m.in. jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają ronda, jak na wiele różnych sposobów można wykorzystać zasadę Pareto, jakie inteligentne systemy transportowe są wykorzystywane w Polsce czy jak funkcjonuje e-logistyka. Przedstawiona została ewolucja logistyki oraz problemy związane z logistyką klasyczną. Pan dr inż. Grzegorz Sierpiński pokazał nam kilka przykładów absurdów drogowych w naszym kraju, które zmniejszają bezpieczeństwo ruchu drogowego, przy czym nie obyło się bez śmiechu i ciekawych komentarzy.

W trakcie prezentacji  bazy dydaktycznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mogliśmy zapoznać się z praktycznym działaniem systemu Pick-by-Light i Pick-by-Voice, które działają w uczelnianym laboratorium.

W kolejnej części plenarnej poruszona została tematyka transportu kolejowego. Przedstawiono m.in.: proces transportowy towarów, optymalizację obiegu wagonów oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w tymże transporcie. Następnie zostały omówione systemy płatnościowe opłat drogowych w Europie m.in. via TOLL. Jako ostatni prezentację na temat „Kierujący jako ważne ogniwo w łańcuchu dostaw” wygłosił Pan Marek Ziemian.

Po tych bardzo ciekawych prezentacjach nastąpiło podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji przez dr inż. Pawła Sobczaka, który podziękował wszystkim za liczne przybycie i zaprosił na konferencję „StuKoL” w następnym roku akademickim.

stukol2013

 

29.03. EBP Systems – spotkanie trzecie

W środę 27 marca gościliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach naszego partnera z Warszawy, przedstawiciela firmy EBPsystems. Odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu szkoleniowego „Nowoczesne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie – warsztaty praktyczne z aplikacją EBP online G3”. EBPsystems to firma zajmująca się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i informatycznych dla obszaru zakupów przedsiębiorstw. Za udział w programie uczestnikom przyznane zostaną 4 punkty kredytowe ECTS.

 

Uczestnikom warsztatu zaproponowano rolę ekspertów grupy zakupowej, których głównym zadaniem było bilansowanie podaży i popytu. Na zgłaszaną za pośrednictwem EBP online G3 podaż składały się oferty dostawców; na popyt – widoczne w systemie zapotrzebowania przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy zakupowej. Uczestnicy stanęli przed zadaniem, którego trudność wynikała z braku równowagi między podażą i popytem. Ani wolumeny sortymentów oferowane przez dostawców, ani ich ceny, nie odpowiadały warunkom stawianym przez odbiorców, których interesy grupa miała reprezentować.

 

W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy partnerom z EBPsystems za przeprowadzenie kolejnego spotkania. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze stroną internetową.

 

28.03. Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc 2013

28.03. LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW 2013

Za nami już druga edycja Ligi Młodych Logistyków, która została zorganizowana we współpracy Naukowego Koła Logistycznego Dialog wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Dwuetapowy konkurs wiedzy o logistyce dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się w dniu 25.03.2013 i cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników. O cenne nagrody walczyło czternaście drużyn w 3-osobowym składzie z dziesięciu szkół z województwa śląskiego i małopolskiego:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 • Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasielskiego w Oświęcimiu
 • Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach
 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
 • Technikum nr 9 w Gliwicach
 • Zespół Szkół Nr 6  W Tychach
 • Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych  z Gliwic
 • Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych z Łazisk Górnych
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach.

Na początku swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Krystyna Jędralska, która oficjalnie przywitała przybyłych gości. W dalszej kolejności nastąpiło rozpoczęcie testu, który składał się z 50 pytań zamkniętych. Uczestnicy musieli uporać się ze wszystkimi zadaniami w czasie równym 70 minut. W trakcie sprawdzania prac istniała możliwość skorzystania z bufetu śniadaniowego.

 

Po przerwie młodzi logistycy mieli okazję uczestniczyć w wykładzie gościnnym prof. UE. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska na temat zastosowania logistyki, jej ograniczeń, a także przyszłości. Pan Profesor nadmienił między innymi o zastosowaniu chmurosłowia oraz definiowaniu paradygmatu logistyki, który polega na kształtowaniu przepływów. W oparciu o źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej logistyka została ukazana w trzech głównych zastosowaniach, jakimi są: logistyka biznesowa, logistyka społeczna i logistyka militarna. Na ich podstawie logistykę wykorzystuje się w m.in.: w turystyce, akcjach humanitarnych, sporcie, wyborach parlamentarnych, medycynie i ochronie zdrowia oraz utrzymaniu porządku w przestrzeni publicznej. Istotna jest także logistyka globalna, która wiąże się z ekologią oraz bardzo ważna logistyka miasta, której głównym celem jest zarówno usprawnienie przepływów w mieście poprzez zmniejszenie korków ulicznych, jak i zachęcenie ludzi do korzystania z transportu zbiorowego. Przyszłość logistyki opiera się na codziennych działaniach, polegających na dostarczaniu dóbr, wyprawach w głąb Ziemi (ciepło geotermalne), podboje kosmosu – zakrzywianie przestrzeni, a także teleportacji, która mogłaby spowodować zanik przepływów, co wiązałoby się z przysłowiową śmiercią logistyki.

 

Po bardzo interesującym wykładzie ogłoszono wyniki, spośród których wyłoniono cztery najlepsze drużyny: z Zespołu Szkół Nr 6 w Tychach, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych z Gliwic oraz dwie grupy z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Spośród wszystkich prac wyróżniono także osobę, która uzyskała najlepszy rezultat punktowy. Była nią Julia Senkała z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach. Laureatka nagrody indywidualnej została obdarowana między innymi książką  prof. UE. dr. hab. Danuty Kisperskiej – Moroń z jej własną dedykacją. Drużyny, które zakończyły swój udział w konkursie na tym etapie, otrzymały dyplomy oraz torby z gadżetami z rąk prof. UE. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska.

 

Kolejny etap, z którym przyszło się zmagać finalistom, polegał na rozwiązaniu w ciągu godziny case study o treści  „Zaproponuj wizję współpracy makroregionów Polski południowej (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie) do roku 2040”.   Po tym czasie przedstawiciele grup byli zobowiązani wygłosić 15-minutową prezentację proponowanych rozwiązań. Gdy wszystkie zespoły zakończyły wystąpienia, Szanowne Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Danuta Kempny,  dr Krzysztof Niestrój, dr Piotr Hanus, Estera Kowacka rozpoczęło dyskusję, odnosząc się do wcześniejszych propozycji.

 

Problem, który należało rozstrzygnąć, w opinii finalistów nie należał do łatwych, jednak dzielnie stawili czoła wszelkim pytaniom ze strony jury, po których nastąpiła narada kapituły. W rezultacie wybrano laureatów II Edycji Ligi Młodych Logistyków. Zostali nimi: Karolina Dowiat, Damian Krzyżanowski oraz Rafał Chmiel z Zespołu Szkół Nr 6 w Tychach pod opieką Pani Magdaleny Mardaus. Finaliści otrzymali zaproszenie na udział w warsztatach naukowych, których organizatorem będzie dr Piotr Hanus oraz zostały im wręczone pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy konkursu oprócz nagród rzeczowych, będą mieli okazję wraz z Naukowym Kołem Logistyki DIALOG uczestniczyć w wycieczce fakultatywnej do nowoczesnego magazynu MLogistic Grupy Maspex w Tychach.

 

Podobnie, jak w poprzedniej edycji, konkurs odbył się na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą logistyczną oraz chęcią do dalszego jej pogłębiania. Mamy nadzieję, że Liga Młodych Logistyków w przyszłym roku również przyniesie wiele wartości merytorycznych zarówno uczestnikom, jak i nam, studentom.

LML2013

LML2013

 

27.03. NKL DIALOG na Dniach Kariery!

Dnia 26.03.2013r w Katowickim Spodku odbyły się tzw. „Dni Kariery”. Organizatorem tej imprezy była organizacja studencka AIESEC.

Zaprezentowało się tam wiele znanych i tych mniej znanych firm oferując ciekawe programy praktyk, staży oraz pracy dla studentów. Firmy, które się zaprezentowały to: m.in. Grant Thorton, Millennium Bank, Capgemini, Lidl, Gillette, P&G, PWC, Nestle, Deloitte, Arcelor Mittal, Decathlon, Ernst&Young, Grupa Żywiec i wiele innych ciekawych firm.

Członkowie NKL mieli również szanse zaprezentować swoje umiejętności spostrzegawcze w grze przy stanowisku PZU, gdzie wygrali ciekawe gadżety.

Warto wykorzystać szanse i czas, gdy to pracodawcy czekają na studentów. Takie wydarzenia jak „Dni Kariery” pomagają nam poznać środowisko biznesowe i rozpocząć podróż do sukcesu zawodowego, dlatego warto w nich uczestniczyć.

Dziękujemy Organizacji Studenckiej AIESEC za zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia.

Dni Kariery 2013

 

26.03. IX Festiwal Nauki WSB

W dniu 23 marca 2012 roku Naukowe Koło Logistyki DIALOG uczestniczyło w wykładzie byłego wicepremiera i ministra finansów prof. zw. dr hab. Grzegorza Kołodki  pt. „Dokąd zmierza świat i Polska?” w ramach IX Festiwalu Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Motywem przewodnim organizowanego cyklicznie Festiwalu Nauki jest przełamywanie hermetycznego języka i środowiska naukowego, pokazanie, że nauka może być przyjemna, pożyteczna, zrozumiała i dostępna dla każdego, jeśli tylko zostanie zaprezentowana w odpowiedni sposób.

Tematem przewodnim wykładu prof. Kołodki było stwierdzenie, że Polska potrzebuje „nowej strategii”, opartej na czterech filarach: szybkim wzroście, sprawiedliwym podziale, skutecznym państwie i korzystnej integracji. Były wicepremier próbował odpowiedzieć na wiele nurtujących zarówno ekonomistów jak i zwykłych Polaków pytań, m.in.:

 • Czy w obliczu światowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego w Polsce panaceum na rodzime bolączki może być zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwiązania infrastrukturalne?
 • W jaki sposób na poprawę sytuacji może wpłynąć inwestowanie w kapitał ludzki oraz zaangażowanie środków publicznych w rozwój sieci żłobków i przedszkoli?
 • Czy pojęcie „zarządzania talentami” może odegrać kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki?

W czasie wystąpienia była możliwość zadawania Panu profesorowi pytań z której skorzystały osoby zgromadzone na widowni. Po wykładzie chętni mogli porozmawiać z profesorem osobiście a także otrzymać autograf pod jego najnowszą publikacją pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.

festiwal01

festiwal02

festiwal03

festiwal03

 

16.03. I Kopernikańskie Dni Logistyki – Toruń 2013

W dniach 14-15 marca członkowie NKL Dialog uczestniczyli w „I Kopernikańskich Dniach Logistyki” – konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Logistyki „Logitor”, które działa przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Hasło przewodnie pierwszego KDL brzmiało: „Logistyka kwalifikatorem sukcesu firmy XXI wieku”.

Po długiej podróży i zakwaterowaniu w hotelu (o jakże wdzięcznej nazwie „Przystanek Toruń”), udaliśmy się na UMK, gdzie podczas pierwszego dnia odbywały się prezentacje przygotowane przez koła naukowe z całej Polski. Tematy prezentacji jak i ich treść były bardzo ciekawe i bazowały na przykładach praktycznych. Studenci mówili m.in. o: „TQM czyli kompleksowym zarządzaniu przez jakość”, „Systemach klasy MES jako determinancie sukcesu XXI wieku”, „Logistyce dystrybucji jako sukces salonów Empik”, „Systemach mobilnych w logistyce”, „Logistyce imprez masowych na przykładzie Open’er Music Festival w Gdyni”, „Oszczędności czasu pracy przy wykorzystaniu systemu elektronicznej wymiany danych na przykładzie EDI” czy „Logistycznym planowaniu i sterowaniu produkcją jako klucz sukcesu przedsiębiorstw”.

Następnie wyruszyliśmy na zwiedzanie Towimoru – Toruńskiego Zakładu Urządzeń Okrętowych, gdzie poznaliśmy jak wygląda produkcja wyrobów. Towimor jest firmą projektowo-produkcyjną, która w zarządzaniu stosuje standardy Project Management Professional. Przedsiębiorstwo dostarcza urządzenia na statki, dla offshore oraz przemysłu. Większość dostaw to własne rozwiązania konstrukcyjne, od projektu po instalację i próby.

Potem wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie przepięknej starówki Torunia. Nie obyło się bez zdjęć pod pomnikiem tego, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, czyli Mikołaja Kopernika oraz smakowania słynnych pierników toruńskich.

Po krótkim odpoczynku oraz kolacji,  udaliśmy się na imprezę integracyjną do pubu Capone, jednak z braku wolnej przestrzeni, przenieśliśmy się „wesołym autobusem”, w którym nie zabrakło śpiewów, do klubu studenckiego Kotłownia, gdzie bawiliśmy się do białego rana.

Nie obyło się również bez okolicznościowych atrakcji jakimi było np. nocne zwiedzanie ulicy Szerokiej na Toruńskiej Starówce;)

Drugiego dnia konferencji odbyły się prezentację prelegentów. Na początku dowiedzieliśmy się o wpływie autostrad morskich na możliwości rozwoju Polski, następnie przedstawiciel Rug Riello Urządzenia Grzewcze opowiedział o wyzwaniach logistyki w owym przedsiębiorstwie.

Po krótkiej przerwie odbyły się bardziej teoretyczne prezentacje, dotyczące przepisów prawnych na temat konkurencji na rynku transportowym oraz diety kierowcy.

Jako ostatni zaprezentował się Instytut INTL, którego przedstawicielka opowiedziała o outsourcingu logistycznym. Wszystkie prezentacje, zarówno praktyczne jak i teoretyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Jako ostatni etap konferencji, przewodniczący KNL „Logitor” wygłosił krótkie podsumowanie oraz podziękował wszystkim za współpracę i tak liczne przybycie.

 

Serdecznie dziękujemy KNL „Logitor” za zaproszenie i z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji „Kopernikańskich Dni Logistyki”.

 

kdl2013

kdl2013

fot. Mikołaj Linowski (KNL Logitor)

 

15.03. XII Forum Młodej Logistyki, Warszawa 2013

W dniach 7 i 8 marca członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w składzie: Estera Kowacka, Katarzyna Wróbel, Damian Popek, Tomasz Opiekulski i Jakub Knauer, uczestniczyli w XII Forum Młodej Logistyki, które odbyło się w murach Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Organizatorem tego wydarzenia było Studenckiemu Kołu Logistyki Stosowanej, działające przy Wydziale Transportu tejże Uczelni. Patrona honorowy nad tym wydarzeniem objęły Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Już na wstępie serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tego wspaniałego wydarzenia!

W pierwszym dniu Forum odbył się II etap konkursu, do którego zakwalifikowała się nasza drużyna razem z dziewięcioma innymi zespołami. Troje z nas – Estera, Damian oraz Jakub, zaprezentowali zredagowany wcześniej referat pt.: „Łańcuch dostaw w systemie VMI. Czynniki i warunki opłacalności rozwiązania”. Po 10 minutach ciekawej prezentacji, nastąpił czas pytań – najpierw głos miała Kapituła Konkursu, składająca się głównie z przedstawicieli firm branży TSL a następnie mikrofon przekazano do publiczności. Nasi młodzi logistycy uporali się z wszystkimi pytaniami w niebywałym stylu (a nie były one łatwe!). Dowodzi temu przyznana naszemu zespołowi II nagroda, z czego jesteśmy bardzo dumni! Ponadto Kuba otrzymał wyróżnienie – nagrodę specjalną, przyznaną przez członka Jury, reprezentanta DB Schenker, za „przejrzystość i logikę wypowiedzi”.

W tym samym dniu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbywała się towarzyszące temu wydarzeniu Logistyczne Targi Pracy, podczas których znane przedsiębiorstwa (nie tylko z branży TSL) prezentowały swoją ofertę praktyk, staży i pracy dla studentów zainteresowanych karierą w obszarze logistyki. Do stolicy zjechali się przedstawiciele takich firm jak: Coca-Cola Hellenic, Chep, DB Schenker, Fiege, FM Logistic, Hellmann, Jeronimo Martins, Jungheinrich, Nutricia, P&G, Quantum Software, Raben, Spedimex, Still, TNT czy Unilever.

Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na krótki odpoczynek do hostelu Chillout, aby następnie udać się na imprezę integracyjną do klubu Proxima. Po drodze nie obyło się bez drobnych przygód, jak np. niemal godzinne poszukiwanie w okolicach centrum Warszawy czynnego kebabu, co ku naszemu zaskoczeniu o godz. 20:30 nie było łatwym zadaniem. Na szczęście nasz wspaniały przewodniczący jak zwykle towarzyszył nam dobrym słowem i pokrzepiającymi nasze zdruzgotane serca hasłami: „Kochani, panujemy nad sytuacją!”, „Kochani, ja Was proszę o pełen profesjonalizm!”. W końcu udało nam się spożyć ostatni tego dnia posiłek i w spokoju mogliśmy się udać na before party do hostelu NV, gdzie przebywała większość uczestników Konferencji, a później wspólnie z innymi do klubu. Organizatorzy zadbali o dobrą atmosferę i dodatkowe atrakcje – pokaz sztuki barmańskiej.

Po intensywnej zabawie i nie za długim śnie udaliśmy się na drugi dzień FML. Wszyscy wzięliśmy udział w case study firmy Unilever: „Start sezonu lodowego – zapewnienie dostępności przy minimalizacji kosztów”. Wśród 6 pięcioosobowych zespołów ponownie osiągnęliśmy sukces, lecz tym razem zdobywając I nagrodę! Organizatorzy przede wszystkim docenili nasze „biznesowe podejście do problemu”. Ciężko tu nie dodać słów Kuby, który cieszył się z wygranego dzień wcześniej plecaka, bo inaczej ciężko by mu było zapakować te wszystkie nagrody i gadżety konferencyjne.

Z jeszcze większymi niż dzień wcześniej uśmiechami na twarzy udaliśmy się do stołówki na dobry obiadek, a następnie po wszystkie nasze toboły do hostelu, by ostatecznie wyruszyć w drogę powrotną do domu. Niestety pogoda tego dnia była wyjątkowo niesprzyjająca zwiedzaniu i ‘mykaniu’ po stolicy, dlatego zdecydowaliśmy się na powrót wcześniejszym pociągiem. Po upchaniu miliona bagaży w jednym schowku na dworcu, za co zdecydowanie powinniśmy dostać Nagrodę Nobla, wyruszyliśmy, aby na kilka chwil po raz ostatni zobaczyć Warszawę. Jednak nie udało nam się zrealizować w pełni marzenia Tomka – zobaczyć Pałac Kultury i wjechać na ostatnie piętro, więc musieliśmy się zadowolić jedynie jego widokiem z zewnątrz i kilkoma sekundami na parterze budynku.

Na koniec, dzięki świetnemu rozegraniu akcji wsiadania i zajmowania miejsc w pociągu, wybraliśmy się w podróż po wszystkich wagonach i w końcu w ostatnim z nich znalazł się dla nas wolny przedział. Wprawdzie nie było w nim zasilania, ale jak to mówią „nie ważne gdzie, ważne z kim!”, także poniekąd „panowaliśmy nad sytuacją”!

Serdecznie dziękujemy organizatorom Forum Młodej Logistyki – Studenckiemu Kołu Logistyki Stosowanej, działającemu przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej za zorganizowanie tego wspaniałego wydarzenia i możliwość przeżycia go razem!

 

fml01

fml02

fml03

 

11.03. Logistyka. Teoria vs praktyka. Logistyka misji zagranicznych Wojska Polskiego.

6 marca 2013 roku NKL Dialog, przy wsparciu Katedry Logistyki Ekonomicznej, już po raz czwarty zorganizowało wykład z cyklu „Logistyka. Teoria vs praktyka”. Tym razem prelekcję pt. „Logistyka misji zagranicznych Wojska Polskiego” wygłosił dr płk Zbigniew Grzywna.

Dr płk Grzywna pracował m. in. w Dowództwie Sił Zbrojnych RP, które odpowiedzialne jest za wysyłanie żołnierzy do innych krajów w celu przeprowadzania misji stabilizacyjnych. Był także w Izraelu, gdzie należał do Military Transmission Team irackiej armii.

W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji związanych z działaniem misji pokojowych oraz codziennym życiem żołnierzy w czasie ich trwania. Warto dodać, że poprzez logistykę, to strona amerykańska zabezpiecza w ramach umowy ACSA: przygotowanie rejonu Polskich Kontyngentów Wojskowych, utrzymanie obozowisk wraz z niezbędną infrastrukturą, strategiczny przerzut morski i powietrzny, ewakuację medyczną do kraju, wsparcie medyczne w rejonie operacji, dostawy zaopatrzenia środków materiałowych wspólnie użytkowanych, zaopatrywanie w środki powszechnego użytku, świadczenie podstawowych usług socjalno – bytowych, doposażenie PKW w niezbędny sprzęt, organizację systemu żywienia.

Na koniec wykładu dr płk Grzywna zaprezentował nam autentyczne fotografie oraz filmy wykonane przez żołnierzy w trakcie trwania misji pokojowych na terenach objętych wojną.

 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Panu Pułkownikowi Zbigniewowi Grzywnie za wygłoszenie prelekcji oraz pokazanie nam zupełnie innego oblicza logistyki.

 

03.03. Logistyka. Teoria vs praktyka (4)

warsztat4

01.03. Liga Młodych Logistyków 2013 – zgłoszenia

lml2013

Kliknij aby pobrać:

Adres kontaktowy:  ligamlodychlogistykow@gmail.com

 

27.02. Logistyka. Teoria vs praktyka. Centrum Zarządzania Kryzysowego.

NKL Dialog w dniu 26.02.2013 roku zorganizował trzeci warsztat z cyklu „Logistyka. Teoria vs praktyka” przy wsparciu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

WCZK zajmuje się m.in. monitorowaniem i zbieraniem informacji o sytuacji w województwie śląskim. Jego najważniejszym celem jest jak najszybszy przepływ informacji, który warunkuje sprawność reakcji w razie jakichkolwiek zagrożeń w obrębie województwa.

Pierwszą częścią spotkania był wykład wygłoszony przez kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Janusza Kuleja. Tematem prezentacji był przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W trakcie trwania warsztatu uczestnicy dowiedzieli się, że do głównych zadań WCZK należy: pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby pod­wyższania gotowości obronnej państwa.

Drugą częścią spotkania była wizyta w biurze WCZK, którego głównym zadaniem jest organizacja pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Następnie udaliśmy się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, po którym oprowadzili nas operatorzy numerów alarmowych: Marcin Forystek oraz Łukasz Słowik.  W zamierzeniu na 36 stanowiskach utworzonych w CPR będą odbierane połączenia alarmowe z całego województwa, a w razie przeciążenia linii telefonicznych, również te z innych części kraju. Aby cały projekt zaczął funkcjonować potrzebna jest aplikacja z Centrum Projektów Informatycznych. Na zakończenie, jako ciekawostkę dowiedzieliśmy się, że przeciętny operator przyjmuje około 6 milionów zgłoszeń w ciągu roku.

Z tego miejsca chcieliśmy podziękować kierownikowi WCZK – Januszowi Kulejowi, pracownikom WCZK w Katowicach oraz Panom operatorom z CPR za przeprowadzenie warsztatów.

 

warsztat3

 

24.02. EBPsystems – spotkanie II

W czwartek 21 lutego gościliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach naszych partnerów z Warszawy, przedstawicieli firmyEBPsystems. Odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu szkoleniowego „Nowoczesne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie – warsztaty praktyczne z aplikacją EBP online G3„.

Tym razem uczestnicy postawili się w roli dostawców w procesie zakupów. Na praktycznych przykładach poznali m.in. ich strategie rynkowe, motywy działalności w łańcuchach dostaw oraz czynniki przewagi konkurencyjnej.

W części warsztatowej podzielili się na 5 zespołów, każdy z których wcielił się w rolę odrębnego, funkcjonującego w rzeczywistości, dostawcę. Ich celem było złożenie takiej oferty dla grupy zakupowej, aby możliwa była maksymalizacja marży z produktów. Musieli uwzględnić przede wszystkim: charakterystykę przedsiębiorstwa, sytuację rynkową, historię składanych ofert oraz przewidywane strategie konkurentów w trzech różnych scenariuszach (w których różni dostawy wchodzili w zmowy cenowe).

 

W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy partnerom z EBPsystems za przeprowadzenie kolejnego pouczającego spotkania. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze stroną internetową: www.ebpsystems.pl.

 

19.02. Logistyka. Teoria vs praktyka (3)

warsztat3

31.01. Program warsztatowy NKL DIALOG z firmą EBPsystems

Naukowe Koło Logistyki DIALOG nawiązało długofalową współpracę z podmiotem gospodarczym – firmą EBPsystems, reprezentowaną przez Panów Marcina Raszkę i Wiesława Fiszera. EBPsystems zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i informatycznych dla obszaru zakupów przedsiębiorstw.

Realizowany w murach uczelni program szkoleniowy „Nowoczesne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie – warsztaty praktyczne z aplikacją EBP online G3” rozpoczął się w styczniu br. i potrwa pół roku. Uczestnicy posiądą praktyczną, pogłębioną wiedzę o procesie zakupowym przedsiębiorstw, analizie rynków zaopatrzenia, nowoczesnej organizacji zakupowej, a także rozwiązaniach business intelligence w obszarze zakupów. Podczas warsztatów zostaną wdrożeni do pracy z aplikacją klasy SRM (Supplier Relationship Management) – EBP online G3.

Inaugurujące, styczniowe spotkanie rozpoczął Opiekun Naukowego Koła Logistyki DIALOG, dr Krzysztof Niestrój, patron przedsięwzięcia. Powitał prowadzących w imieniu Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. zw. dr hab. Krystyny Jędralskiej oraz Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej, prof. zw. dr hab. Danuty Kempny, a także w imieniu swoim, organizatorów i uczestników – studentów logistyki, logistyki inżynierskiej i analityki gospodarczej.

Z charakterystyką programu zapoznali się Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania, prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Ekonomii, prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha oraz Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania, dr Jolanta Bernais. Za udział w programie przyznali uczestnikom 4 punkty kredytowe ECTS.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową partnera – www.ebpsystems.pl oraz do śledzenia fanpage’a NKL DIALOG –www.facebook.com/NKLDialog

 

ebp1

 

31.01. Liga Młodych Logistyków 2013

lml2013

 

Kliknij aby pobrać:

Adres kontaktowy:  ligamlodychlogistykow@gmail.com

 

23.01. NKL Dialog z wizytą w UK

W dniach 18–21 stycznia 2013 roku, członkowie Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” – Damian i Tomek, zorganizowali sobie wyjazd do Londynu, którego harmonogram miał na celu:

 • zwiedzenie najważniejszych punktów turystycznych w Londynie,
 • poznanie infrastruktury i funkcjonowania transportu publicznego w Londynie,
 • odbycie wycieczki fakultatywnej do jednego z Centrum Dystrybucji największej w Wielkiej Brytanii sieci handlowej Tesco.com, świadczącej usługi internetowych zakupów dla swoich klientów.

Wylot do Londynu zaplanowany na 18 stycznia, o godzinie 20.35 z lotniska Katowice – Pyrzowice rozpoczął się z pół godzinnym opóźnieniem. Jednak na miejscu wylądowaliśmy o czasie, około godziny 22:00 czasu GMT+0. Z lotniska London – Stansted udaliśmy się w miejsce zakwaterowania – do Croydon, dzielnicy Londynu położonej w południowej części miasta.

W drugim dniu pobytu, z samego rana, wyruszyliśmy do centrum miasta, w celu zwiedzania najważniejszych punktów turystycznych, a także poznania infrastruktury i funkcjonowania transportu publicznego w Londynie. Pierwszy przejazd na stację kolejową East Croydon odbył się za pomocą komunikacji tramwajowej Tramlink.

System komunikacji Tramlink składa się z trzech linii działających w południowym Londynie, których łączna długość tras wynosi 28 kilometrów, na których wyznaczono 39 przystanków. Linie Tramlink przewożą rocznie około 18 milionów pasażerów.

Z stacji kolejowej East Croydon pociągiem udaliśmy się na Victoria Station w Londynie, skąd rozpoczęło się zwiedzanie kluczowych punktów turystycznych w centrum miasta, wśród których można zaliczyć:

 • Buckingham Palace
 • Trafalgar Square
 • City of Westminster
 • Houses of Parlament, Big Ben
 • London Eye
 • Tower Bridge
 • London Bridge
 • Shard London Bridge
 • Canary Wharf
 • Picadilly Circus
 • Oxford Street
 • Westminster Abbey
 • Gmina Hammersmith and Fulham
 • Stamford Bridge – stadion klubu piłkarskiego Chelsea Londyn

Pomiędzy wszystkimi punktami turystycznymi przemieszczaliśmy się pieszo, piętrowym autobusem lub metrem. Podróż londyńskim metrem pozwoliła na obserwację, jak świetnie funkcjonuje ten rodzaj transportu publicznego w tak ogromnym mieście. Na dwanaście linii metra, kursujących w Londynie, mieliśmy okazję poznać cztery z nich: Central Line, Circle Line, District Line oraz Jubilee Line.

Drugiego dnia wieczorem, przyszedł czas na długo wyczekiwane zwiedzanie otwartego niedawno Centrum Dystrybucji Tesco.com w Crawley, mieszczącego się niedaleko portu lotniczego London – Gatwick. Wycieczka fakultatywna odbyła się dzięki uprzejmości Jacka Popka, pełniącego stanowisko Project Manager w siedzibie głównej Tesco.com – United Kingdom. Podczas wycieczki udało nam się zobaczyć jak wygląda nowoczesna infrastruktura magazynowa w Centrum Dystrybucji artykułów FMCG, wraz z procesami magazynowymi jakie zachodzą podczas realizacji zamówień klientów e-zakupów. Częściowo zostaliśmy wprowadzeni również w tajniki system informatycznego wspomagającego magazynowanie i zarządzanie stanem zapasów w Centrum Dystrybucji Tesco.com w Crawley.

W dniu trzecim, po wyczerpującym dniu poprzednim, poświęciliśmy swój czas na odpoczynek i pobyt w londyńskim Croydon. Korzystając z okazyjnych zniżek, trudno było się nie skusić na małe zakupy.

Dzień czwarty, czyli ostatni, rozpoczął się bardzo wcześnie gdyż na oddalone o 50 km od centrum miasta Lotnisko trzeba było wyjechać o godzinie 4:00. Zimowa aura w Londynie sprawiła niemałe kłopoty brytyjczykom – dzień wcześniej lotniska były sparaliżowane lecz na szczęście opady zelżały i planowo o godzinie 7:50 siedzieliśmy już w samolocie. Nie oznaczało to jednak szybkiego wylotu, gdyż kolejka do odladzania była bardzo długa co spowodowało 2,5 godzinne opóźnienie. O godzinie 13:30 zmęczeni aczkolwiek szczęśliwi wylądowaliśmy w Katowice Airport i tak zakończyła się nasza wizyta na Wyspach Brytyjskich.

  

16.01. Artykuł Kuby Knauera w „Logistyka a Jakość” 5/2012

Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim numerze czasopisma „Logistyka a Jakość” ukazał się artykuł autorstwa Kuby Knauera z NKL Dialog, wyróżniony pierwszą nagrodą na ŁKL2012 (więcej przeczytacie o tym w relacji z Łódzkiej Konferencji Logistycznej w Archiwum 2012).

 

Czasopismo „Logistyka a Jakość” możecie znaleźć w naszym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Poniżej przedstawiamy Wam wybrane skany numeru 5/2012 (wystarczy kliknąć na miniaturę aby przejść do pełnego rozmiaru). Możliwe jest również pobranie pliku w formacie .pdf (klikając tutaj)

laj1 laj2

laj3 laj4

laj5

14.01. Eko Browar – Tychy 2013

Dnia 14.01.2013 roku studenci trzeciego roku Logistyki, w tym oczywiście członkowie NKL Dialog, w ramach ćwiczeń z przedmiotu Ekologistyka prowadzonych przez dra Sebastiana Twaroga (Przewodniczącego NKL w latach 2008-2009) wybrali się na wyjazd studyjny do Tyskich Browarów Książęcych. Browar istniejący na Śląsku już od 1629 roku należy obecnie do Kompanii Piwowarskiej i międzynarodowego koncernu SABMiller. Tematyka wycieczki noszącej nazwę „Eko Browar” poza krótką historią przedstawioną na filmie 3D oraz przedstawieniu procesu produkcji piwa obejmowała także zagadnienia związane z przedmiotem a więc dotyczące logistyki zielonej, łańcuchów zwrotnych oraz zagospodarowania odpadów. Po zwiedzaniu i uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania oraz odebraniu pamiątkowych szklanek przyszedł czas na degustację produktów regionalnych serwowanych w barze Tyskiego Browarium. Zdecydowanie polecamy!

 

 • 2013Eko Browar