2014

 

24.10.2014 Odwiedziny LKW Walter

Dnia 24 października 2014 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odwiedzili pracownicy austriackiej firmy LKW Walter. Jest to wiodące przedsiębiorstwo w europejskiej branży transportowej. Osobom obecnym na sali najpierw zaprezentowano krótki film, opisujący profil działalności przedsiębiorstwa. Następnie została przedstawiona prezentacja opisująca szczegółowo powód wizyty. Austriackie przedsiębiorstwo, skierowało bowiem do obecnych na sali studentów zaproszenie do aplikacji na praktyki w siedzibie firmy, znajdującej się pod Wiedniem. Po zakończeniu prezentacji była możliwość zadania pytań odnośnie poruszanych tematów. Oferta firmy skierowana do studentów jest bardzo ciekawa i warto z niej skorzystać.
Oczywiście podczas wizyty obecni byli także członkowie koła!
Zdjęcia i informacje na stronie uczelni KLIKNIJ

16.10.2014 Konferencja „ Youth & Business CoAction”

16 października 2014 roku czterech członków naszego koła wzięło udział w innowacyjnej konferencji „Youth & Business CoAction” organizowanej przez organizację studencką AIESEC naszego Uniwersytetu. Wydarzenie to miało miejsce w Katowickim „Altusie”, a kierowane było do studentów wszystkich śląskich uczelni wyższych. Tematyka związana była z rozwojem osobistym oraz trudnościami z jakimi zmagają się młodzi ludzie na dzisiejszym rynku pracy.

Wydarzenie to miało formę wykładów połączonych przede wszystkim z panelem dyskusyjnym, w którym wzięło udział 6 prelegentów. Całość dyskusji prowadzona była przez założycieli gry EURO CASH, panią Magdalenę Balcerzak oraz pana Bartosza Wilczka.

Tematem głównym było pytanie czy to rynek pracy jest kierowany dla studenta, a może student dla rynku pracy? Uczestnicy mieli możliwość zadania nurtujących ich pytań, na które otrzymywali obszerne i bardzo praktyczne odpowiedzi. Podczas tej dyskusji można było również usłyszeć kilka ciekawych historii z przebiegu kariery zaproszonych gości. Prelegenci udzielili także wielu rad, dla osób chcących założyć swoją własną działalność biznesową.

Część wykładowa natomiast prowadzona była przez pana Witolda Lewandowskiego, założyciela Principle- agencji public relations. Uczestnicy mogli usłyszeć czego oczekuje od nich potencjalny pracodawca i jak należy postępować w czasie rozmowy rekrutacyjnej, aby wypaść jak najlepiej w jego oczach.

Następnie zorganizowany został Open space w dwóch interesujących tematach „Pokolenie młodych w świecie korporacji „ oraz „Biznes, który powstał z pasji”.

Na pierwszym z nich można było dowiedzieć się dlaczego swoją pierwszą pracę warto rozpocząć od dużej korporacji oraz jaką przewagę ma tego rodzaju działalność. Uczestnicy dowiedzieli się jakich błędów należy unikać w pisaniu swojego CV oraz poznali kilka tajników rekrutacji.

Na drugim natomiast zaproszeni goście opowiedzieli co można zrobić, aby nasze pasje połączyć z biznesem, jednocześnie otrzymywać z nich zysk i radość.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Serdecznie dziękujemy organizacji AIESEC za zaproszenie oraz danie nam możliwość spędzenia czasu wśród tak wspaniałych ludzi !

17.06.2014 Relacja: Przedstawiciel NKL Dialog na spotkaniu BVL INTERNATIONAL

BVL International to wywodzą się z Niemiec organizacja logistyczna zrzeszająca ponad 10000 członków – liderów i ekspertów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z sektora przemysłu, handlu, usług oraz nauki.

W minionym roku z inicjatywy Pana Jana Brachmanna, Prezesa Zarządu Seifert Polska, odbyło się pierwsze spotkanie pierwszego w Polsce oddziału organizacji, w którym obok przedstawicieli firm brali udział także członkowie NKL – Ewelina Wiśniewska i Konrad Turek.

17 czerwca br. spotkanie BVL odbyło się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm (Seifert Polska, Azymut Consulting, Euro Kadra, Global Racks, AXIT), przedstawiciele UE w Katowicach (prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, dr Piotr Hanus, dr Krzysztof Niestrój) oraz przedstawiciel Naukowego Koła Logistyki DIALOG, Jakub Knauer.

Jakub Knauer miał zaszczyt wystąpić z prezentacją na temat działalności NKL Dialog i zainicjować dyskusję dotyczącą studentów na rynku pracy oraz systemu kształcenia w logistyce. Podczas spotkania dyskutowano także problematykę outsourcingu i pracy tymczasowej w logistyce (w nawiązaniu do prezentacji Pana Daniela Małoty, Prezesa Zarządu Euro Kadra). Dr Piotr Hanus oprowadził ponadto uczestników po CNTI i przedstawił odbywający się program międzynarodowej szkoły letniej „Modern Logistics”, organizowanej z inicjatywy Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów, Katedry Logistyki Ekonomicznej i Naukowego Koła Logistyki DIALOG.

Serdecznie dziękujemy za możliwość zaprezentowania działalności NKL Dialog w znakomitym gronie liderów i ekspertów logistyki.


15.05.2014 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu strategią współczesności

15 maja 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu strategią współczesności”, podczas której członkini NKL DIALOG Katarzyna Cyra była prelegentką. Jej praca zdobyła wyróżnienie w III edycji konkursu na artykuł naukowy „CSR strategią współczesności” organizowanym przez Koło Naukowe Etyki. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Etyki działające przy Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus.

Konferencje uroczyście rozpoczął i moderował ks. Grzegorz Polok. Po powitaniu wszystkich i przedstawieniu gości, nastąpiło oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu przez Romana Trzaskalika, przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Etyki.

Następnie przemawiał jako pierwszy zwycięzca konkursu Wojciech Mota – student naszej uczelni z Wydziału Ekonomii. Przedstawił rolę interesariuszy w procesie tworzenia społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. Mówił m.in. o zależnościach między organizacją, a interesariuszami oraz o pytaniach, które powinno się zadać managerowi. Kolejnym zagadnieniem, które poruszył było CSR w strategii przedsiębiorstwa. Treść, która przekazywał można było zobaczyć na ciekawych schematach. Następnie podjął się analizy interesariuszy.

Jako drugi wystąpił Pan Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, którego przemówienie było zatytułowane „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a dobro wspólne”. Pan Prezes wspomniał o organizacji Nostra Res. Mówił jak ważne jest zaufanie. Zauważył, że jego brak wynika z nieprzestrzegania przykazań dekalogu. Można stwierdzić, że brak zaufania prowadzi do braku wspólnoty, a to z kolei do braku rozwoju. Inną rzeczą, na którą zwrócił szczególną uwagę była odpowiedzialność. W swojej wypowiedzi nie zapomniał o Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, które ma ogromny potencjał, mimo że jego członków jest w Polsce tylko 50. Pan Trzaskalik pokazał także jak w praktyce można zastosować CSR, np. poprzez działania takie jak rewitalizacja terenów, która przyczynia się do przywrócenia życia opuszczonych terenów poprzemysłowych, napędza rozwój lokalny, zmienia wizerunek miasta oraz otoczenie mieszkańców, a także zmniejszenie emisji trujących odpadów. Przedstawił też działania, które maja wpływ na CSR. Są to m.in. działania kulturalne, edukacyjne, charytatywne oraz społeczne.

Następnie nasza przedstawicielka – Katarzyna Cyra, prezentowała swoją pracę pt. „Koncepcja CSR jako element strategii działań sieci handlowych”. Na wstępie wyjaśniła, czym jest koncepcja CSR oraz omówiła jej istotę. Swoje rozważania podjęła na przykładzie 4 sieci handlowych. Pierwszą z nich była Ikea. Firma ta może się poszczycić dobrze działającym recyklingiem, a także oparciem wartości firmy o gospodarstwa domowe w myśl zasady „zrównoważone życie zaczyna się w domu”. Dalej omówiła sieć Carrefour, która stawia duży nacisk na etykę biznesową, angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, promocję ekologii wśród konsumentów, a także współpracuje z uznanymi organizacjami społecznymi. Jako trzecia została omówiona sieć Makro. Dba ona o środowisko w szczególności poprzez wprowadzenie programu oszczędności energii i systemu centralnego BMSu i automatyki obiektu. Wspiera lokalny rynek i społeczeństwo organizując różne kampanie i programy, np. „Tu mieszkam, tu kupuję”, „Zgotuj Sobie Sukces”. Ostatnią omawianą siecią była Biedronka, która może się poszczycić zapewnianiem jak najlepszych warunków do rozwoju wszystkich pracowników czy promowaniem praktyk z zakresu zarządzania środowiskiem i zwiększania eko-efektywności w całym łańcuchu dostaw. Na koniec prelegentka dokonała analizy porównawczej tych sieci na podstawie 5 kryteriów.

Podczas drugiej części konferencji wystąpiła pani Aleksandra Gajewska -Przewodnicząca Rady do spraw CSR przy Marszałku Województwa Śląskiego. Mówiła o powstaniu Rady i jej działaniach. Trzeba zauważyć, ze jest to pierwszy organ tego typu powołany w Polsce na szczeblu regionalnym. Mogliśmy się dowiedzieć m.in. że składa się z czterech zespołów roboczych, które realizują zadania Rady. Są to zespół ds. Edukacji, zespół ds. promocji, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i zespół ds. MSP i rzemiosła. Wśród działań, w które włącza się Rada są konferencje, spotkania, udział w obradach.

Następnie wystąpił Grzegorz Hadulla – student Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, z prezentacją pt. „Działania proekologiczne w gospodarce odpadami jako przykład społecznej odpowiedzialności biznesu”. Zajął się omówieniem trzech głównych działań jakimi są recykling, edukacja ekologiczna oraz ekoprojektowanie.

Jako ostatni wystąpił Miłosz Omastka Audytor CSR w Programie przedsiębiorstwo Fair Play. Na początku podjął się krótkiej refleksji dotyczącej poprzedniego wystąpienia. W swojej prezentacji w dużej mierze skupił się na certyfikacji. Mówił o programie „Solidny partner”. Wspomniał też o bazie firm. Mówił o przedsiębiorstwach starających się o certyfikaty, a także o procedurach, które mają wyeliminować nie do końca uczciwych przedsiębiorców.
8.05.2014 IV Poznańskie Forum Logistyczne
IV Poznańskie Forum Logistyczne to kolejna ogólnopolska konferencja dla studentów logistyki, która nie mogła odbyć się bez naszego udziału. Forum odbywało się w dniach 8-9 maja 2014r. na Politechnice Poznańskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Logistyka szyta na miarę”.

Członkinie naszego Koła, Klaudia Kulińska oraz Aleksandra Bieleń, czynnie reprezentowały NKL Dialog. Ich autorski referat pt. „Dobra Praktyka Dystrybucyjna w obsłudze logistycznej hurtowego obrotu produktami leczniczymi” z pomyślnością przeszedł etap konkursowy i jako jeden z pięciu zakwalifikował się do finału, dzięki czemu nasze koleżanki miały możliwość wygłoszenia go przed uczestnikami oraz gośćmi PFL 2014.

Pierwszy dzień konferencji przebiegał zgodnie z harmonogramem. Zaprezentowane zostały referaty oraz rozwiązania case study firmy SMART Project pt. „Optymalizacja procesu obsługi zwrotów” opracowanego przez studentów kół naukowych z całej Polski.

W międzyczasie odbywały się przerwy kawowe oraz prelekcje przedstawicieli firm takich, jak: PSI Polska, Still Polska, SMART Project, DB Schenker, czy Logintrans.

Po zakończeniu oficjalnej części Forum, wszyscy udali się na obiad, a następnie zostali przetransportowani do hotelu Cezar, znajdującego się pod Poznaniem. Tam też miała miejsce mniej oficjalna część logistycznego wydarzenia. W godzinach wieczornych wszyscy mieli okazję wzięcia udziału w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Logistyków we Flunky. Finałem tak radosnego i przyjacielskiego wieczoru była impreza integracyjna, która niewątpliwie zintegrowała wszystkich uczestników Forum.

Drugi dzień rozpoczął się od podsumowania I dnia konferencji. Następnie studenci udali się na wybrane wcześniej warsztaty, czy też wyjazdy studyjne do firm z branży TSL. Ola i Klaudia, członkinie naszego Koła, zgodnie z preferencjami, uczestniczyły w wycieczce do firmy Solaris Bus & Coach S.A, specjalizującej się w produkcji autobusów miejskich, międzymiastowych oraz turystycznych, a także trolejbusów i tramwajów. Wszelkie zlecenia, realizowane dla 28 krajów na świecie, do których firma eksportuje swoje pojazdy, są „szyte na miarę”, co oznacza, iż produkcja jest ściśle dostosowana do indywidualnych preferencji klienta.

Konferencja to nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu TSL, ale również okazja do zawarcia nowych znajomości oraz kontynuacji już istniejących. Serdeczne podziękowania od Oli i Klaudii dla Koła Naukowego „Logistyka” za zorganizowanie wydarzenia na naprawdę wysokim poziomie oraz dla ich opiekuna, Dawida Ignasiaka, który otoczył ich troską przez cały pobyt. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników i do zobaczenia za rok! J

 

10.04.2014 Relacja: Konferencja Kobieta na Szpilkach IV

10 kwietnia 2014 roku członkinie NKL DIALOG brały udział w IV edycji ogólnopolskiego projektu „Kobieta na Szpilkach”, którego tegoroczna odsłona odbyła się pod hasłem: „Bo Kobieta potrafi!”. Organizatorem konferencji było Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Podczas pierwszej części konferencji brałyśmy udział w otwartym panelu dyskusyjnym pt.: „Zarządzanie w spódnicy, czyli kobieta – szef (nie tylko w firmie!)”. Omówione zostały między innymi aspekty łączenia biznesu z rodziną oraz postrzegania kobiet na stanowiskach kierowniczych. Mówiłyśmy także o tym jak osiągnąć wymarzony cel, którym jest sukces – skąd czerpać siłę do kreowania własnego życia, jak w pełni wykorzystać możliwości, które daje nam obecny rynek pracy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliły się ekspertki – kobiety sukcesu: Aleksandra Gajewska (radna Sejmiku Województwa Śląskiego), Magdalena Bienia (Instytut Kreowania Osobowości), Jolanta Klimczak-Ziółek (socjolog i pedagog, Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Elżbieta Klimkiewicz (właścicielka SMC BIZNES i EVENTS & WEDDING).

Po panelu dyskusyjnym miałyśmy możliwość skorzystania z atrakcji jakimi były m.in. porady fryzjera, wystawa kolekcji ubrań, degustacja liściastych herbat i smakowych kaw Rubicon. Następnie brałyśmy udział w certyfikowanych szkoleniach: „Moje decyzje – czy wiem czego chcę?”, „Traktują mnie tak, jak pozwalam się traktować – asertywna sztuka wyrażania uczuć, myśli i życzeń”, „Zrzuć z siebie pelerynę! Czyli jak unikać autosabotażu”. Warsztaty przeprowadzili praktycy środowiska biznesowego i eksperci w swoich branżach.

9.04.2014 II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL” pod hasłem „Logistyka wyzwaniem przyszłości”, w której nie mogło zabraknąć także członków NKL Dialog.

Obrady otworzył dr inż. Paweł Sobczak Dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Olkuszu. W konferencji wzięli udział prelegenci z takich ośrodków jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej oraz licznie reprezentowana Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo ciekawa, poruszono szereg zagadnień ściśle związanych z Logistyką. Można było usłyszeć m. in. o: zarządzaniu łańcuchem dostaw, działaniami CRS w branży logistycznej, ekorozwojem, zastosowaniem analitycznego procesu hierarchicznego w ocenie referencji wyboru środków transportu.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zobaczyć zaplecze naukowo-dydaktyczne Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które stanowi bezę do kształcenia młodych Logistyków.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień odbyła się merytoryczna dyskusja, podczas której padło wiele pytań oraz można było wymienić się swoimi przemyśleniami na temat wysłuchanych referatów.

8.04.2014 Relacja: Wyjazd studyjna do FIAT Auto Poland w Tychach

W dniu 8 kwietnia 2014 roku członkowie NKL Dialog wraz z grupą studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do fabryki FIAT Auto Poland w Tychach.

Po dotarciu na miejsce, uczestnicy wyjazdu mogli najpierw dowiedzieć się podstawowych danych na temat zwiedzanego zakładu. Można było usłyszeć o całkowitej powierzchni zakładu, o firmach które współpracują z zakładem oraz o aktualnie produkowanych modelach samochodów. Obecnie na terenie tyskiej fabryki powstają dwa modele koncernu FIAT- Fiat 500 (również w wersji Abarth)i Lancia Ypsilon. Oprócz tego fabryka wytwarza również jeden z mniejszych modeli marki Ford- Ka.

Zwiedzanie uczestnicy rozpoczęli od wizyty w spawalni. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna się transformacja ocynkowanej blachy w samochód. Podczas zwiedzania tej części zakładu widoczne były wszystkie procesy tłoczenia, nadające ostateczne kształty poszczególnym częściom blachy. Można było bez trudu zauważyć wycięte wcześniej osłony silnika, drzwi, nadkoli czy dachów.

Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do montażowni. W tej części zakładu samochody są wyposażane pod indywidualne wymagania klientów. Najpierw demontowane są drzwi, których wykończeniem zajmuje się osobny wydział. Następnie do linii montażowej montowane są deski rozdzielcze do poszczególnych samochodów. Po tym następuje montaż szyb. Następnym punktem jest montaż zawieszenia oraz silnika. Silniki do produkowanych samochodów przyjeżdżają z fabryk w Bielsku-Białej oraz Włoch. Po zamontowaniu elementów zawieszenia następuje montaż kół i opon.

Po kompletnym procesie montażowym, samochód udaje się na stanowisko kontrolne. Sprawdzane są tam wszystkie podstawowe parametry odpowiadające za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Po skontrolowaniu każdego pojazdu, następuje skierowanie ich do magazynu aż do załadowania na środek transportu, zabierający gotowe samochody do zamawiającego.

Wyjazd do tyskiej fabryki koncernu Fiat był bardzo udany i niezwykle ciekawy. Poznanie procesu produkcji samochodu było bardzo interesujące, a zarazem pouczające.
Serdecznie dziękujemy firmie Fiat Auto Poland za możliwość zwiedzenia fabryki w Tychach.

06.04. LML 2014 ZA NAMI!

28 marca br. odbył się Finał trzeciej edycji Ligi Młodych Logistyków – ogólnopolskiego konkursu wiedzy o logistyce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami wydarzenia są Naukowe Koło Logistyki DIALOG działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Do etapu eliminacji poprzedzającego Finał przystąpiły 44 trzyosobowe zespoły, które 3 marca zmierzyły się z zadaniami kwalifikacyjnymi. W murach uczelni spotkało się dziesięć najlepszych zespołów. Finalistów przywitała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska. Uczestnikom kibicowała także Kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchami Dostaw, prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń.

W I etapie uczniowie rozwiązali test, po którym dr Sebastian Twaróg z Samodzielnego Zakładu Logistyki Społecznej wygłosił gościnny wykład. Czterem najlepszych zespołom wyłonionym w I etapie nagrody wręczył Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju, prof. UE dr hab. Robert Tomanek.

 

Zakwalifikowani do II etapu uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w przygotowaniu rozwiązania studium przypadku pt. „Wypadek jednej fabryki może zagrozić całej branży motoryzacyjnej”. Prezentacje ocenione zostały przez jury, w skład którego weszli dr Krzysztof Niestrój i mgr Krzysztof Zowada z Katedry Logistyki Ekonomicznej oraz Jakub Knauer z Naukowego Koła Logistyki DIALOG.

Najlepiej zaprezentował się zespół w składzie: Taisa Ersteniuk, Denis Leja, Paweł Patoła z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Wyróżnienie otrzymali Agnieszka Chmielewska, Jakub Faryś, Dżesika Trzeciak z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Do II etapu zakwalifikowali się także: Julia Senkała, Sabina Budniok, Mariusz Wesołowski z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz Anna Klimas, Michał Wojciechowski, Patryk Kujawa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.

Zwycięzcom Ligi Młodych Logistyków 2014 nagrody wręczyła Dziekan Wydziału Ekonomii, prof. UE dr hab. Barbara Kos. Wśród nagród dla zwycięzców znalazły się bony pieniężne, nagrody rzeczowe (myszki komputerowe, słuchawki, książki) oraz wyjazd studyjny do zakładu produkcyjnego Fiata w Tychach. Wszyscy finaliści zostali także zaproszeni na warsztaty prowadzone przez dra Piotra Hanusa.

 

Komitet Organizacyjny LML serdecznie gratuluje zwycięzcom, finalistom oraz wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu. Dziękujemy także partnerom za udzielone wsparcie. Zapraszamy za rok!

 

31.03. WIZYTA STUDYJNA W TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA W RYBNIKU

W dniu 26.03.2014r. członkowie NKL Dialog wraz grupą studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wzięli udział w wycieczce do Tenneco Automotive Polska Sp.z.o.o. w Rybniku. Jest to międzynarodowy producent i dostawca części samochodowych na rynku motoryzacyjnym na świecie z główną siedzibą w Lake Forest, Illinois (USA). Najbardziej znane marki firmy to amortyzatory Monroe i układy wydechowe Walker. Zakład w Rybniku zajmuje się produkcją drugiego z wymienionych komponentów a szczególnie wytwarzaniem takich części jak: tłumiki, rury czy puszki.

 

Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci w przedsiębiorstwie. Nasza wizyta została podzielona na 3 części: ogólna prezentacja działalności zakładu, zwiedzanie hali produkcyjnej oraz omówienie kwestii związanych z systemami, które usprawniają pracę zakładu.

W prezentacji dotyczącej przedsiębiorstwa uzyskaliśmy informacje na temat funkcjonowania branży motoryzacyjnej oraz jej związku z regulacjami prawnymi a także dowiedzieliśmy się o wysokiej pozycji konkurencyjnej Tenneco. Ponadto, mieliśmy okazję zobaczyć halę produkcyjną, która zajmuje bardzo dużą powierzchnię i podzielona jest na 4 działy produkcyjne. Mogliśmy przyjrzeć się również działowi kontroli jakości. Oprowadzający nas kierownik wyjaśnił nam wiele tajników związanych z produkcją części samochodowych i chętnie dzielił się również swoimi doświadczeniami z pracy w branży motoryzacyjnej. Na zakończenie mieliśmy okazję obejrzeć prezentację na temat wdrożeń koncepcji Lean Manufacturing, 6sigma, 5S czy SMED.

 

Wyjazd do rybnickiego zakładu był bardzo udany. Poznaliśmy sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży automotive. Było to dla nas pouczające doświadczenie. Serdecznie dziękujemy przedsiębiorstwu Tenneco Automotive Polska za zaangażowanie związane z naszym przybyciem.

 

 

22.03. Szkolenie transportowe – „Prawne aspekty prowadzenia firmy transportowej i spedycyjnej”

20 marca 2014 roku, na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyło się szkolenie zatytułowane: ,,Prawne aspekty prowadzenia firmy transportowej i spedycyjnej” zorganizowane przez SKNL LogistiCAD. Zostało ono przeprowadzone przez przedstawicieli Kancelarii Prawnej Iuridica oraz Kancelarii Transportowej Koben. W auli zgromadziła się ponad setka zainteresowanych słuchaczy, nie tylko studentów ale również przedstawicieli firm transportowych i spedycyjnych.

Oczywiście w spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli NKL Dialog. Podczas szkolenia omawiane były najistotniejsze, chociaż nie zawsze oczywiste kwestie prawne związane z transportem krajowym i międzynarodowym oraz spedycją. Doskonałym dowodem na zawiłość systemu prawnego regulującego transport i spedycje jest fakt, iż wielu praktyków obecnych na szkoleniu miało problem z interpretacją przepisów oraz pełnym ich zrozumieniem. Spotkanie pokazało jak ważne dla firm z branży TSL jest prawidłowe i pełne zrozumienie przepisów prawa, które może pomóc im uniknąć wielu problemów, na które nagminnie natrafiają.

Dziękujemy LogistiCAD za możliwość uczestnictwa w szkoleniu.

12.03. Efektywne zarządzanie zespołem projektowym

Dzięki kolejnej, bo już XX jubileuszowej inicjatywie zorganizowanej przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej członkowie NKL Dialog miało szansę wziąć udział w panelu dyskusyjnym, którego temat brzmiał „Efektywne zarządzanie zespołem projektowym”.

Wydarzenie to odbyło się w czwartek 6-go marca br. w nowoczesnej Auli Multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ulicy Opolskiej 15.

Podczas dwugodzinnego panelu zgromadzeni na wypełnionej po brzegi sali uczestnicy mieli okazję wziąć udział w interesującej debacie dotyczącej szeroko rozumianej tematyki zarządzania zespołem projektowym. Głównym celem spotkania było niewątpliwie pokazanie przy użyciu jakich metod oraz narzędzi można efektywnie kierować zespołem ludzkim, aby sukcesywnie realizować wcześniej wyznaczone cele.

W rolę ekspertów podczas debaty wcielili się zaproszeni goście: Janusz Dramski (Manager Bussines Link Katowice), Tomasz Nowicki (Dyrektor na Polskę południową w firmie Wandalex S.A.), Dr Marek Magdoń (członek zarządu IPMA Śląska grupa regionalna) oraz Edyta Lachowicz-Santos (Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej Uniwersytetu Ekonomiczego w Katowicach), którzy dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami związanymi z ich inicjatywami podejmowanymi na płaszczyźnie zawodowej.

Z pewnością była to świetna okazja do tego, aby uzyskać bardzo cenne informacje od doświadczonych praktyków biznesu na temat tego czym powinien cechować się lider, jak motywować współpracowników, jak monitorować prace projektowe oraz w jaki sposób zadbać o dobre relacje wewnątrz zespołu. Dodatkowo po spotkaniu wszyscy uczestnicy panelu mieli możliwość odbycia rozmowy z każdym z ekspertów oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Składamy serdeczne gratulacje organizatorom za świetną organizację jubileuszowego spotkania i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych ciekawych inicjatyw.


11.03. Biznes KROK po KROKU

27 lutego dwójka członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG, Damian Popek i Jakub Knauer, wzięli udział w IV Konferencji dla Przedsiębiorczych „Biznes KROK po KROKU”, organizowanej przez Fundację Twoja Inicjatywa. Podczas spotkania mieli okazję poznać zmiany w zakresie księgowości nadchodzące w 2014 roku, zweryfikować funkcjonujące zasady związane z najmem lokalu, poznać trendy rynkowe i narzędzia wspomagające prowadzenie firmy, odkryć korzyści networkingu i odnaleźć inspirację wśród innych uczestników.

 

Wśród szczegółowych tematów, które omówiono podczas konferencji, były rachunki i faktury oraz VAT w 2014 roku, praktyczne aspekty dot. ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej, lokal w działalności gospodarczej (wybór, umowy rozliczenia), skuteczna reklama w internecie, wpływ wizerunku firmy na sukces w biznesie, franczyza na biznes oraz networking w biznesie.

 

Konferencja dla Przedsiębiorczych „Biznes KROK po KROKU” to cykl wykładów poświęconych różnym aspektom prowadzenia własnej firmy. Zaproszeni goście, praktycy z zakresu finansów, księgowości, sprzedaży, PR i marketingu, dzielą się swoimi doświadczeniami i zdradzają tajniki skutecznego działania w biznesie. Spotkania „Biznes KROK po KROKU” to doskonała okazja do nawiązania nowych, cennych znajomości z przedsiębiorcami, managerami, doświadczonymi praktykami oraz ambitnymi pionierami rynku.

 

 

11.03. Wyzwania Zarządzania – Lean Six Sigma

1 marca 2014 roku członek Naukowego Koła Logistyki DIALOG, Jakub Knauer, wziął udział w Konferencji Naukowej „Wyzwania Zarządzania – Lean Six Sigma w praktyce polskich przedsiębiorstw”. Zorganizowane przez firmę LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. spotkanie odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo- Technologicznym.

 

Konferencja organizowana przez firmę doradczo- szkoleniową LUQAM była już trzecim przedsięwzięciem tego typu kierowanym do przedstawicieli studenckich kół naukowych. W ramach wykładów oraz praktycznych warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania produkcją, jakością i lean manufacturing.

Podjęte przez prelegentów tematy obejmowały:

  • Six Sigma,
  • Doświadczenia i wrażenia z auditów 5S audytora Ligi Mistrzów 5S LUQAM,
  • Ludzka Strona Lean.

Po prelekcjach odbyły się równolegle dwa warsztaty, w jednym z których uczestniczył przedstawiciel NKL. Warsztat „Od Push do Pull” obejmował projektowanie i symulację procesu produkcyjnego, doskonalenie procesu (kaizen), 5S jako podstawowy warunek doskonalenia, zasady produkcji pchanej (push) a ciągnionej (pull), supermarkety w procesie produkcji i poziomowanie produkcji (heijunka). Trzygodzinne ćwiczenia opierały się o pracę z… klockami lego.

 

Serdecznie dziękujemy firmie LUQAM za zaproszenie na konferencję.

 

9.03. XIII Forum Młodej Logistyki

W dniach 6.03.2014 – 7.03.2014 członkowie NKL Dialog wzięli udział w XIII Forum Młodej Logistyki, zorganizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej działające na Politechnice Warszawskiej.

Pierwszego dnia konferencji, po oficjalnym rozpoczęciu, nastąpiło przedstawienie prezentacji finałowych uczestników. Spośród siedmiu zakwalifikowanych zespołów do finału, dwa z nich były reprezentowane przez członków NKL Dialog. Jako trzecie w kolejności zaprezentowały się Estera Kowacka, Ewelina Wiśniewska, oraz Magdalena Szwagrzyk z referatem na temat „Rozwiązania dla efektywniejszego łańcucha dostaw produktów szybko rotujących branży FMCG”. Po wystąpieniu dziewczyn nastąpiła krótka przerwa kawowa, a zaraz po niej zaprezentował się nasz drugi zespół – Izabela Preś, Karolina Spojda, oraz Konrad Turek z referatem „Rynek usług co-packingowych w Polsce”. Po wystąpieniu wszystkich drużyn i przerwie obiadowej rozpoczęła się debata uczestników forum z kapitułą. Po wyczerpującej debacie, nastąpiło ogłoszenie wyników. Zwyciężyła Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Jedna z naszych drużyn – Izabela Preś, Karolina Spojda, oraz Konrad Turek – otrzymała wyróżnienie.

W międzyczasie trwały Logistycznie Targi Pracy, gdzie różne firmy z branży logistycznej (np. DB Schenker, Unilever, Jeronimo Martins, CAT Cargo Logistics, FM Logistic) prezentowały swoje oferty stażów oraz praktyk dla studentów, jak i oferty pracy dla absolwentów. W trakcie Logistycznych Targów Pracy trwała loteria, w której główną nagrodą był tablet. Zwyciężczynią została członkini naszego koła – Estera Kowacka.

Wieczorem członkowie NKL DIALOG uczestniczyli w imprezie integracyjnej, która odbyła się w klubie studenckim Proxima. Główną atrakcją podczas zabawy była fotobudka, w której członkowie mogli zrobić kilka śmiesznych zdjęć.

Drugiego dnia Forum Młodej Logistyki odbyły się warsztaty organizowane przez: CAT LC Polska, Procter&Gamble, Unilever; oraz prezentacje takich firm jak: Dascher, Jungheinrich, Quantum Software, Avon, oraz FM Logistic.

Członkowie koła Estera Kowacka, Izabela Preś oraz Konrad Turek uczestniczyli w warsztatach z firmą Unilever. Drużyna w której byli jednymi z uczestników odniosła zwycięstwo w rozwiązywanym case study.

Dziękujemy serdecznie organizatorom, w tym Studenckiemu Kołu Logistyki Stosowanej przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej za zaproszenie na XII Forum Młodej Logistyki oraz gratulujemy świetnej organizacji tego wydarzenia.

 

 

08.03. Staufen – General Motors Gliwice

Dzięki partnerskiej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z firmą STAUFEN.POLSKA,  kolejny z członków NKL „Dialog”, tym razem Kamil Łaciak, miał możliwość uczestnictwa w zamkniętym szkoleniu, które miało miejsce 5.03.2014 r. w gliwickiej fabryce Opla. Spotkanie zaplanowane przez firmę doradczą STAUFEN. POLSKA, dotyczyło najlepszych praktyk w zarządzaniu i organizacji produkcji, na przykładzie General Motors Manufacturing Poland.

Szkolenie zapoczątkowała Pani Adrianna Smolarska, która pokrótce zaprezentowała zebranym, zakres działalności STAUFEN.POLSKA. Następnie Pani Katarzyna Szczupał-Vieweg, w roli drugiego szkoleniowca, przystąpiła do omówienia podstaw koncepcji Lean, ubogacając wystąpienie praktycznymi sytuacjami, z którymi spotykała się w ramach swojej dotychczasowej kariery zawodowej w firmach produkcyjnych. Trenerka, zwróciła szczególną uwagę na optymalizację działalności biznesowej, pod kątem ściśle określonych wymagań klientów, a także na zmianę myślenia i kultury organizacyjnej. Nie zabrakło również informacji podstawowych, nieodłącznie towarzyszących koncepcji Lean, jak cechy szczupłej produkcji (jakość, przepływ, rytm, pull), 7 typów marnotrawstwa, 5S, Kaizen, PDCA (Plan-Do-Check-Action), GEMBA (związanego z horyzontalnym postrzeganiem procesów w strukturach organizacyjnych).

Po przedstawieniu teoretycznych aspektów koncepcji szczupłej produkcji, głos zabrał wieloletni pracownik fabryki Opla w Gliwicach Pan Jarosław Majcherek, do którego obowiązków należy między innymi, koordynowanie projektów w obszarze systemu zarządzania jakością. Reprezentant koncernu, w pierwszej części swojego wystąpienia, przedstawił historię, strukturę organizacyjną Opla w Europie i Polsce, zakres działalności oraz ewolucje portfolio gliwickiego zakładu. Dalsza część prezentacji, dotyczyła samego systemu zarządzania jakością, który nosi nazwę GM-GMS (General Motors Global Manufacturing System) i obejmuje takie obszary jak: zaangażowanie pracowników, standaryzacja, krótki czas realizacji, nieustanne doskonalenie oraz jako ostatni element jakość integralną, odnoszącej się do jakości na poszczególnych operacjach produkcyjnych, której motto brzmi „nie przyjmuj/produkuj/wysyłaj wady”. Co ciekawe, obecny system zarządzania jakością GM-GMS, powstał w wyniku połączenia kilku wcześniej funkcjonujących odrębnie podsystemów, gdzie jeden z nich o nazwie „NUMMI”, został opracowany wspólnie z Toyotą. Na zakończenie Pan Jarosław Majcherek wskazał za istotne to, że w fabryce w Gliwicach nie wdrażano szczupłej produkcji, tylko od początku cała inwestycja była realizowana i projektowania zgodnie z koncepcję Lean.

Kolejna część szkolenia, obejmowała praktyczne zastosowanie omówionych wcześniej obszarów, która odbyła się adekwatnie do miejsca całego spotkania, na hali montażowej zakładu Opla. Uczestnicy warsztatu, mieli okazję zaobserwować proces transformacji różnorodnych części w kompletny i pełnosprawny samochód. Podczas wizyty w hali, można było się przyjrzeć między innymi sposobom dostarczania wielu komponentów na poszczególne odcinki linii, które nadzoruje automatyczny i autorski system Opla. Dodatkowo przewodnik wycieczki w osobie Pana Jarosława Majcherka, wskazywał na elementy z zakresu lean production, a także rozwiązania wdrożone w ramach inicjatyw własnych pracowników, za pośrednictwem formularzy Kaizen. Na uwagę zasługuje również system autorski „Andon”, który w szczególności jest swoistym regulatorem sprzężeń zwrotnych, zarówno wizualnych jak i dźwiękowych. Inaczej mówiąc, system składa się z tablic rozmieszczonych w różnych częściach hali, na których widnieją oznaczenia literowe, wskazujące konkretne części procesu produkcyjnego oraz dodatkowo z pól precyzujących problem. Jeżeli pracownik operacyjny zauważy nieprawidłowości, może zasygnalizować wadę linką w pobliżu stanowiska pracy. Wtedy też na wspomnianych tablicach, podświetlone są odpowiednie symbole, a ponadto uruchamia się sygnał dźwiękowy, różny dla poszczególnych wydziałów, najczęściej w formie melodii polifonicznej. Dzięki temu, informacja trafia błyskawicznie do osoby odpowiedzialnej rozwiązywanie problemów na konkretnym etapie produkcji. Ponadto brak zwolnienia „Andonu”, wstrzyma całą linię w oznaczonych miejscach, miedzy poszczególnymi stanowiskami montażu.

Szkolenie zakończyły refleksje uczestników, którzy w głównej mierze składali się z pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży lotniczej. Spotkanie to jest też przykładem, pewnej wymiany wiedzy między podmiotami działającymi na zupełnie odrębnych rynkach, o różnej charakterystyce produkcji, która zaimplementowana w innej dziedzinie gospodarczej, może przynieść dodatkową efektywność. Zatem reprezentant naszego koła naukowego, miał możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu koncepcji Lean oraz obserwować faktycznie zachodzące procesy, wspomagane narzędziami szczupłej produkcji, ale także przysłuchiwał się wymianie poglądów kadry kierowniczej, reprezentującej różne branże. To kolejny przykład na to, jak wiele możliwości stwarza studentom aktywna działalność w NKL „Dialog”.

 

06.03. II Konferencja Naukowa „Wyzwania Zarządzania –  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”

22 lutego 2014 roku członkinie NKL DIALOG uczestniczyły w II Konferencji Naukowej „Wyzwania Zarządzania – Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”, która odbyła się w Krakowie. Organizatorem konferencji była firma doradcza LUQAM zajmująca się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Po zwiedzeniu rynku przez członkinie Koła oraz dotarciu na konferencję pod Wawel z niewielkimi problemami logistycznymi, punktualnie o 9:15 zaczęła się część wykładowa, w której poruszone zostały tematy związane z zarządzaniem alergenami, ISO 22000, GLP, systemami zapewniania / zarządzania bezpieczeństwem żywności, ISO 1705 i prowadzeniem audytów. Podczas pierwszego wystąpienia dowiedziałyśmy się m.in. o składnikach alergennych, wymaganiach prawnych i standardach dotyczących ich oznaczania na opakowaniach produktów oraz o zarządzaniu ryzykiem w przypadku alergenów. Na drugim warsztacie pokazano nam funkcjonowanie systemu ISO 22 000 na przykładzie największego przedsiębiorstwa piwowarskiego w Polsce. Zapoznałyśmy się tu między innymi z Dobrą Praktyką Wytwarzania, Dobrą Praktyką Higieniczną i Dobrą Praktyką Dystrybucji. W trakcie trzeciego warsztatu była mowa o systemach zapewniania / zarządzania bezpieczeństwem żywności, ich strukturach, wymaganiach prawnych, oznaczeniach ich elementów, zapisach dotyczących sprzętów. Później miałyśmy szansę dowiedzieć  się jak wygląda audyt w praktyce, jakie są jego zasady, rodzaje, wymagania oraz jaką istotną rolę odgrywa osoba samego audytora. Po pierwszej części udałyśmy się na poczęstunek ze smokiem.

Kolejną częścią konferencji był udział w wybranym warsztacie: system HACCP lub audit w praktyce. Z wielkim zainteresowaniem wybrałyśmy pierwszy warsztat, podczas którego poruszone zostały zagadnienia dotyczące GMP i GHP, zmierzyłyśmy się z kilkoma zadaniami związanymi z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności. Dowiedziałyśmy się także, jak powinno się prawidłowo wyznaczać Krytyczne Punkty Kontroli, jak należy przeprowadzać działania korygujące i korekty działań oraz jak prawidłowo tworzyć system nadzoru nad dokumentacją czy wyposażeniem pomiarowym, jak należy uzupełniać karty działań krygujących.

Bardzo dziękujemy firmie LUQAM za zaproszenie na konferencję i przekazanie wiedzy praktycznej, a także za miłą atmosferę podczas warsztatów.

22.02. Ścieżka Kariery 2014

Jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad plusami jakie niesie ze sobą przystąpienie do organizacji studenckiej może przekona Was fakt, iż jedynie wybrani członkowie kół i stowarzyszeń, w tym reprezentanci NKL Dialog, mieli możliwość uczestniczenia w jakże motywującym spotkaniu jakim był panel dyskusyjny Ścieżka Kariery. Pod skrzydłami Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego, organizacja PANEUROPA przygotowała wydarzenie dzięki któremu została przekazana nam, jakże często podkreślana, „wiedza ukryta”, którą jak przystało na dobrych NKL-owiczów, nie omieszkamy się z Wami podzielić ;)

 

Panel podzielony był na pięć bloków, przy czym dzięki obecności zarówno pracowników korporacji, jak i założycieli własnych przedsiębiorstw, zagadnienia były rozpatrywane z różnych punktów widzenia. Rozpoczynając, dowiedzieliśmy się jak wyglądała ścieżka kariery przedstawiciela korporacji Pana Stanisława Cieśla – IBM Polska oraz założyciela własnej działalności gospodarczej Pana Mateusza Pycia – Globkurier.pl. Co ważne, oboje z Panów podkreślali rolę porażki w budowaniu kariery. Cytując Pana Mateusza „Porażki są częścią życia, ważne aby procent sukcesów był w efekcie większy niż 50 na 100.” Podsumowaniem tej części może być zdanie Pana Arkadiusza Zalewskiego, założyciela firmy Business Service, według którego kariera powinna opierać się na pragmatyzmie i stałości w podejściu. Następnie przeszliśmy do omawiania charakterystyki własnej działalności i pracy w korporacji oraz korzyści i niedogodności, wiążących się z daną pracą. Pan Robert Olesiński, przedstawiciel banku ING, odniósł się do dwóch skrajnych aspektów, jakimi jest możliwość podejmowania szybkich decyzji prowadząc własne przedsiębiorstwo, z drugiej zaś strony podział ryzyka i odpowiedzialności, a także korzystanie z wiedzy innych w korporacji. Przedstawiciele korporacji podkreślając istotę samodzielnego myślenia i kreatywności, jakiej oczekują od pracowników, zdradzili również sekret sukcesu – jeżeli każdy z tysięcy pracowników wyjdzie choć z jednym pomysłem, po odsiewie pozostają perełki, dzięki którym firma może się rozwijać. W odpowiedzi Pani Mirella Doluk-Świerczek, założycielka MDS Centrum Wsparcia Biznesowego, broniła pomysłów, które prowadząc własną działalność są realizowane według naszej opinii – „chcesz – realizujesz”. Podczas spotkania prelegenci namawiali do działania, samorealizacji i konieczności zmian. Wyjątkowo zapadły nam w pamięć słowa „Poczucie zagrożenia buduje innowacyjność”! No dobrze, więc na jakich umiejętnościach się skupić kreując swoją karierę? Według Pana Pawła Białasa, przedstawiciela Parku Naukowo-Technologicznego Eurocentrum, istnieje 5 wytycznych: szacunek dla drugiej osoby, umiejętność zarządzania czasem, kreatywność, samodzielność i umiejętności negocjacyjne.

 

Na koniec podsumowując dobre rady, według ekspertów powinniśmy zacząć od wizji, ustalić strategię, określić kim jesteśmy dla rynku pracy i jakie są nasze cechy. Zdaniem Pana Roberta Olesińskiego każdy ma swoje tempo rozwoju, przy czym ważne aby walczyć o swoje, być ambitnym i zaciekawionym świata! Od siebie dodamy skupienie na celu, samorealizację i wstąpienie do NKL Dialog = sukces murowany! A wy, stawiacie na pracę w korporacji czy własną działalność? Może macie już doświadczenia i zdaniem, którym chcecie się z nami podzielić? Zapraszamy do DIALOGU!

 

 

21.01. Warsztat z Transporeon

14 stycznia członkowie NKL Dialog oraz studenci naszej uczelni, mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z firmą „TRANSPOREON”. Pan Grzegorz Prorok, przedstawiciel firmy, na wstępie przedstawił nam jej historię, by następnie opowiedzieć o funkcjonowaniu.

 

Pomysł powstały w Niemczech wydawał się prosty, platforma powstała, jako praca dyplomowa studentów, a w 2000 roku firma rozpoczęła swoją działalność. Na początku istniał sam system TRANSPOREON, czyli internetowa platforma logistyczna, która łączy firmy przemysłowe z przedsiębiorstwami spedycyjnymi. Po pewnym czasie z prostego pomysłu powstało coś bardziej rozbudowanego – grupa, której klienci mają możliwość korzystania z aż trzech różnych platform: TRANSPOREON – platformy logistycznej, TICONTRACT – platformy przetargowej oraz MERCAREON – handlowej platformy logistycznej. Platformy firmy TRANSPOREON obejmuje ponad 850 załadowców z sektora handlu oraz przemysłu oraz ponad 40 000, różnej wielkości, firm przewozowych, z czego w Polsce około 3 5000 przedsiębiorstw przewozowych działa w ramach platformy. Użytkownicy TRANSPOREONU pochodzą z 80 różnych krajów, a głównym zadaniem platformy jest znalezienie oszczędności dla klientów.

 

Warto wspomnieć, iż klienci nie muszą kupować specjalnego oprogramowania, aby móc korzystać z pełni usług, wystarczy im już użytkowane oprogramowanie, do którego dostosowuje się system TRENSPOREONU. Dzięki platformie można wybrać dwie drogi zlecania transportu: bez preferencyjnego wyboru przewoźnika oraz składać otwartą propozycję, do której przewoźnicy składają oferty. Możliwe jest również zarządzanie oknami czasowymi.  Tak o to z „prostego pomysłu, powstał duży efekt”.

Dziękujemy bardzo firmie TRANSPOREON, a w szczególności przedstawicielowi firmy panu Grzegorzowi Prorok za przeprowadzone warsztaty!