Logistyczne marki 2014

Podsumowanie 25-lecia rozwoju logistyki wg NKL Dialog

 Naukowe Koło Logistyki DIALOG, działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej, wzięło udział w kolejnym projekcie we współpracy z portalem Log4.pl. Publikacja „Logistyczne marki 2014” prezentuje przemiany, jakie dokonały się w działalności logistycznej w Polsce w okresie 25 lat po transformacji ustrojowej.

Logistyka należy do obszarów w gospodarce, które zmieniały się najszybciej. W publikacji „Logistyczne marki 2014” przemiany te opisane zostały przez młodych ludzi, równych wiekiem okresowi przemian. Z inicjatywy autorów artykuły zostały uzupełnione o komentarze naukowców i badaczy z Katedry Logistyki Ekonomicznej i Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawicieli firm partnerskich z branży logistycznej. Do problematyki wprowadza krótki wywiad z prof. UE dr hab. Danutą Kisperską-Moroń, Kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchami Dostaw.

Członkowie NKL Dialog opracowali cztery artykuły obrazujące szczególne obszary przemian:

  1. „Rozwój branży transport – spedycja – logistyka”, Szymon Jaworski
  2. „Operatorzy logistyczni jako wypadkowa potrzeby outsourcingu”, Karolina Spojda
  3. „Dokładnie na czas – paradygmat przemian w logistyce”, Jakub Knauer
  4. „Technologie informatyczne a logistyka – sprzężenie zwrotne?”, Monika Piecha

W dalszej części publikacji zaprezentowano także firmy, które zasługują na miano „logistycznych marek” – są uważane za profesjonalnych dostawców usług w logistyce. O „kamieniach milowych” rozwoju logistyki wypowiadają się ponadto praktycy doświadczający tych przemian i wprowadzający je na rynek.

Publikacja dostępna jest na portalu Log4.pl: http://log4.pl/wydania/logistyczne_marki_2014/

*kliknij na obrazek poniżej aby przeczytać w większej rozdzielczości