VMI w łańcuchu dostaw

II nagroda na XII Forum Młodej Logistyki

Wydarzenie: XII Forum Młodej Logistyki

Data i miejsce: 07-08.03.2013, Politechnika Warszawska

Autorzy: Estera Kowacka, Jakub Knauer, Damian Popek

Referat: „Łańcuch dostaw w systemie VMI. Czynniki i warunki opłacalności rozwiązania”

Osiągnięcia:

 • II nagroda za referat – KLIKNIJ aby przeczytać
 • Nagroda indywidualna DB Schenker dla Jakuba Knauera
 • Publikacja artykułu „Łańcuch dostaw w systemie VMI” w czasopiśmie elektronicznym EMIL 4/2013 (Elektroniczny Miesięcznik Informacji
  Logistycznej) – KLIKNIJ aby przeczytać
 • Publikacja artykułu na portalu branżowym Log4.pl – KLIKNIJ aby przeczytać

Treści:

„Łańcuch dostaw w systemie VMI. Czynniki i warunki opłacalności rozwiązania”

Przedmiotem opracowania była koncepcja VMI (vendor-managed inventory). Podstawowe pytanie badawcze postawiono w brzmieniu: w jakich przypadkach VMI jest rozwiązaniem opłacalnym? Na podstawie kwerendy studiów przypadków, zidentyfikowano czynniki i warunki determinujące powodzenie wdrożenia VMI. Skupiono się przede wszystkim na: przyczynach wprowadzenia VMI jako warunkach sprzyjających mniejszym lub większym korzyściom; cechach łańcuchów dostaw determinujących powodzenie wdrożenia; uwarunkowaniach branżowych; działalności gospodarczej podmiotów, jako mniej lub bardziej nadających się do wdrożenia VMI; produktach i rynkach szczególnie odpowiednich dla systemu; oraz wymaganiach technicznych, jako istotnych ograniczeniach dla implementacji. Ostatecznie zreferowano potencjalne korzyści z VMI, jako efekty spełnienia istotnych warunków opisanych wcześniej.

 1. Istota koncepcji VMI
  1. Proces zamówienia
 2. Przyczyny wdrożeń VMI
  1. Integracja w ramach VMI
  2. Efekt byczego bicza
 3. Cechy łańcucha dostaw
  1. Partnerstwo w łańcuchu dostaw. Porozumienie partnerów
  2. „Zastąp zapas informacją”. Krytyczna rola informacji
  3. Z kim VMI? Z czyjej inicjatywy?
 4. Branżowa popularność VMI
 5. Charakter działalności gospodarczej
  1. Relacje producent-dystrybutor-detalista w VMI
  2. Relacje dostawca-producent. Przykłady pomyślnych wdrożeń SMI
 6. VMI a produkty
  1. Niekonwencjonalne zastosowania VMI
 7. Wymagania techniczno-organizacyjne
  1. Koordynacja VMI. Technologia EDI
  2. Koszty i czas wdrożenia VMI
  3. Outsourcing oprogramowania
 8. Przypadki niepowodzeń, a korzyści z VMI
  1. Podsumowanie przykładów niepowodzeń. Wady VMI
 9. Korzyści z VMI
 

Zdj. Strona tytułowa referatu – KLIKNIJ aby przeczytać

Zdj. Artykuł na portalu Log4 – KLIKNIJ aby przeczytać

 

Zdj. XII Forum Młodej Logistyki