Logistyka pomocowa

I nagroda na I Łódzkiej Konferencji Logistycznej

Wydarzenie: I Łódzka Konferencja Logistyczna

Temat przewodni: Praktyczne zastosowanie e-gospodarki w łańcuchach dostaw

Data i miejsce: 15-16.11.2012, Uniwersytet Łódzki

Autor: Jakub Knauer

Referat: „Uwarunkowanie i innowacyjne narzędzia przepływu informacji w sytuacji kryzysowej. Przykład Haiti”

Osiągnięcia:

  • I nagroda za referat – KLIKNIJ aby przeczytać
  • Publikacja artykułu „Logistyka pomocowa na przykładzie Haiti” w czasopiśmie „Logistyka a jakość”, nr 5/2012 – KLIKNIJ aby przeczytać
  • Publikacja referatu w książce „Praktyczne zastosowanie e-gospodarki w łańcuchach dostaw” pod red. R. Jadczaka i P. Wojciechowskiego, ISBN 978-83-930820-2-5

Treści: „Uwarunkowanie i innowacyjne narzędzia przepływu informacji w sytuacji kryzysowej. Przykład Haiti”

W artykule podjęto temat uwarunkowań oraz innowacyjnych narzędzi przepływu informacji w sytuacji kryzysowej na przykładzie akcji pomocowej po trzęsieniu ziemi w Haiti. Artykuł oparto na analizie raportowanych ustaleń dokonanych w wyniku badań ewaluacyjnych akcji. Pierwszy rozdział zarysowuje stan kraju w latach poprzedzających katastrofę; wskazano te obszary, które miały istotny wpływ na uwarunkowanie akcji pomocowej. W drugim rozdziale zaproponowano ujęcie koncepcyjne akcji pomocowej w kategoriach łańcucha dostaw oraz logistyki. Dalej scharakteryzowano sytuację kryzysową po trzęsieniu ziemi oraz sposób, w jaki warunkowała ona przepływy materialne, finansowe i informacyjne. Wreszcie dokonano oceny humanitarnego systemu informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego ograniczeń. Wskazano następnie innowacyjne sposoby zastosowania narzędzi teleinformatycznych podczas akcji.

  1. Haiti w przededniu i dniu trzęsienia ziemi
  2. Ujęcie koncepcyjne akcji pomocowej
  3. Uwarunkowanie skalą skutków katastrofy
  4. Uwarunkowanie liczbą zaangażowanych podmiotów
  5. Informacje „na wejściu” systemu informacyjnego
  6. Humanitarny system informacyjny
  7. Innowacje w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych

Link do referatu: http://nkl.ue.katowice.pl/images/konferencje/haiti_jknauer.pdf