Widlak List 2014

Raport przygotowany został przez zespół projektowy Naukowego Koła Logistyki DIALOG, które działa przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Wydawcą jest portal Log4.pl.

Rynek wózków widłowych to rozwijający się rynek, jeden z ważniejszych obszarów logistycznej mapy aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, który jest motorem postępu i innowacyjności w branży, a tym samym stymulatorem jej rozwoju. Uważni obserwatorzy i znawcy tego rynku znajdą w raporcie odpowiedzi na szereg pytań. „Widlak List 2014” zawiera także dane z wielu obszarów pozostających w „gospodarczej symbiozie” z rynkiem wózków widłowych.

 


Na 120 stronach raportu w dziesięciu działach tematycznych przedstawia się:

  • Sytuację gospodarczą Polski
  • Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych
  • Rynek usług leasingowych w sektorze wózków widłowych
  • Wózki widłowe
  • Wózki widłowe z podziałem na marki
  • Czołowe wózki widłowe z podziałem na marki
  • Liczba wózków widłowych wg udźwigu
  • Wózki widłowe z podziałem na marki wg udźwigu
  • Nowe wózki sprzedane na rynku polskim
  • Rynek baterii trakcyjnych

Raport kończy się podsumowaniem przeprowadzonych analiz poszczególnych segmentów rynku, ze wskazaniem trendów, jakie zarysowują się z tych badań.

Raport stwierdza pewną stabilizację na rynku oraz coraz wyraźniejszą przewidywalność dynamiki niektórych jego segmentów. To bardzo ważny element, który w biznesie pozwala na długofalowe planowanie, w którym nic nie przeszkadza bardziej niż niepewność.

Wersja elektroniczna raportu dostępna jest na portalu Log4.pl:
log4.pl/wydania/widlak_list_2014/#/1
Opracowanie „Widlak List 2014” zostało przygotowane przez zespół analityków NKL Dialog w składzie: Katarzyna Cyra, Jakub Knauer, Kinga Konstanty, Estera Kowacka, Kamil Łaciak, Klaudia Malik, Monika Piecha, Konrad Turek, Ewelina Wiśniewska, Katarzyna Wróbel.

Bieżące informacje o działalności NKL Dialog dostępne są na stronach: www.facebook.com/NKLDialog oraz www.nkl.ue.katowice.pl.