Practical Problem Solving (PPS)

Practical Problem Solving (PPS) jest transferową kompetencją niezbędną w zachowaniu konkurencyjności, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu dla organizacji. Największą zaletą jest możliwość zastosowania w każdej branży, począwszy od Automotive po FMCG.

Trójetapowy proces, oparty na Analizie, Diagnozie oraz Terapii, jest wysoce efektywny, przy zachowaniu relatywnie prostych narzędzi, które po krótkim przeszkoleniu będzie w stanie zastosować każdy uczestnik warsztatów.

Warsztat przeprowadzi dla nas Pan Aleksander Wyciślik, certyfikowany Trener (EQF 5 European Qualification Framework), konsultant. Continuous Improvement Manager w firmie z branży Automotive – Lear Corporation, będącej światowym liderem w swojej dziedzinie, absolwent Politechniki Śląskiej , wydziału Organizacji  i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz programu Leadership- Harvard Business Review / ICAN Institute.

Wszystkie osoby zainteresowane warsztatem prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa za pomocą formularzu google.

3d3bced