2012

W poniedziałek, 28 maja 2012 roku, odbyła się pierwsza edycja organizowanego przez Naukowe Koło Logistyki „DIALOG” oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konkursu logistycznego „Liga Młodych Logistyków 2012”. Skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs to nowa marka wśród inicjatyw tego typu. Dołożyliśmy starań, by 28 maja rozpoznano w Lidze Młodych Logistyków kreatywny i ciekawy sposób na spędzenie dnia w roku szkolnym. W kolejnych latach dołożymy starań, by konkurs – kojarzony z wymagającym, ale satysfakcjonującym wyzwaniem dla uczestników – na stałe zagościł w kalendarzach nauczycieli i uczniów. Konkurs jest ponadto jedną z przedsięwziętych przez NKL DIALOG inicjatyw mających na celu promocję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat honorowy nad LML 2012 objęli  Prorektor ds. Edukacji prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch oraz Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej prof. zw. dr hab. Danuta Kempny.

O godzinie 9:00 powitała uczestników Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska. Na konkurs przybyło 9 trzyosobowych zespołów z 6 szkół (5 miast), w składzie:

 • z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach: Julia Senkała, Julia Kozubek, Patryk Szulgacz wraz z opiekunem, panem Zbigniewem Krawczyńskim,
 • z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach: Artur Jacek, Arkadiusz Kacprzak, Wojciech Sobania, Dennis Dziuba, Mateusz Jendrysik wraz z opiekun, panią Anną Jurek-Zawieruchą,
 • z Zespołu Szkół nr 4 w Katowicach: Przemysław Kania, Damian Gocman, Piotr Wójcik, Grzegorz Frączek, Marcin Radziszewski wraz z opiekunem, panem Grzegorzem Kamińskim,
 • z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach: Marzena Kula, Monika Sawiuk, Sara Siejka wraz z opiekunem, panem Krzysztofem Zowadą,
 • z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach: Kamila Cyran, Damian Piotrowicz, Mateusz Miliczek wraz z opiekunem, panem Dariuszem Grzesicą,
 • z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach: Karolina Dowiat, Mateusz Szpila, Joanna Janik, Damian Krzep, Dawid Romanowski, Adrian Murzyn wraz z opiekunami, panią Magdaleną Mardaus i panią Moniką Glinkau.

Punktualnie o 9:15 uczniowie otrzymali arkusze testowe i przystąpili do udzielania odpowiedzi na pytania. Już po niespełna pół godziny okazało się, że przesadziliśmy, przeznaczając 80 minut na rozwiązanie złożonego z 50 pytań testu. Ostatni uczestnicy oddali arkusze kilka minut po 10, przedłużając tym samym dwukrotnie czas przerwy poczęstunkowo-kawowej. Uczniowie spędzili wolne chwile spacerując uczelnianymi korytarzami, dyskutując na temat testu, częstując się przygotowanym przez nas poczęstunkiem: ciastkami, kawą, herbatą, bułkami oraz zbierając siły na kolejny etap konkursu.

Po przerwie, o 11:00 rozpoczął się wykład Prorektora ds. Organizacyjnych prof. UE dr. hab. Roberta Tomanka pt. „Koszty transportu jako czynnik globalizacji”. Uczniowie mieli okazję – być może nie po raz ostatni (zapraszamy na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym!) – wysłuchać wystąpienia, na które składały się wątki: kosztów transportu jako składnika kosztów logistycznych, wpływu kosztów transportu na globalizację oraz długofalowej tendencji kształtowania się kosztów transportu. Prof. Robert Tomanek zakończył wykład próbą odpowiedzi na pytania o przyszłość: wpływ cen energii oraz wpływ regulacji na koszty transportu.

Przed południem ogłosiliśmy cztery zespoły, których wyniki po pierwszym etapie konkursu pozwoliły im na zakwalifikowanie się do etapu drugiego:

 • zespół z ZSTI Gliwice, w składzie: Julia Senkała, Julia Kozubek oraz Patryk Szulgacz,
 • zespół z PZS Lędziny, w składzie: Marzena Kula, Monika Sawiuk oraz Sara Siejka,
 • dwa zespoły z ZS nr 6 Tychy: pierwszy w składzie: Karolina Dowiat, Mateusz Szpila, Joanna Janik oraz drugi w składzie: Damian Krzep, Dawid Romanowski, Adrian Murzyn.

Żegnani uczestnicy nie zostali jednak z pustymi rękami – wraz z gratulacjami odbierali zestawy upominkowe, a oprócz nich uczniowie dyplomy za uczestnictwo, a nauczyciele odpowiednie zaświadczenia. Również już na tym etapie uhonorowana indywidualnie została Julia Senkała – uczestniczka, która zdobyła największą liczbę punktów na teście, dostała od członka jury konkursowego, prof. UE dr. hab. inż. Jacka Szołtyska, książkę z dedykacją.

Pozostałym „w grze” uczestnikom zostało przedstawione rzeczone jury, w którego skład, poza prof. Jackiem Szołtyskiem, weszła Przewodnicząca jury prof. zw. dr hab. Danuta Kempny, mgr Sebastian Twaróg oraz Łukasz Myszka, były Przewodniczący NKL DIALOG. Julii Senkale przypadł w udziale obowiązek wylosowania konkursowego case study spośród dwóch możliwości. Odczytano zadanie w brzmieniu: Zaproponuj innowacyjne rozwiązanie logistyczne mające na celu usprawnienie organizacji turnieju EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie, po czym uczestnicy przystąpili do rozwiązywania.

Każdy z zespołów zagadnienie ujął inaczej – tym ciekawiej było słuchać prezentacji oraz obrony modelu przed dociekliwym jury. W kolejności prezentowania, pierwsza grupa (ZSTI Gliwice) przedstawiła koncepcję Zintegrowanej Platformy Informacyjnej, mającej w sposób dostępny, przejrzysty i kompleksowy zapewnić obsługę informacyjną gości Polski i Ukrainy podczas EURO 2012. Kolejna grupa (zespół nr 2 z ZS nr 6 Tychy) do rozwiązania podeszła inaczej – sformułowała 20 rozwiązań logistycznych, których celem jest optymalizacja funkcjonowania różnych elementów systemu logistyki miejskiej. Trzeci zespół (PZS Lędziny) określił Innowacyjne rozwiązania z podziałem na fazy, pośród których wyszczególnił fazę dotarcia na obiekty sportowe, wejścia na teren obiektu, poruszania się po obiekcie oraz opuszczania obiektu sportowego – dla każdej z faz zaproponowano rozwiązania optymalizujące ruch. Wreszcie, czwarty zespół (zespół nr 1 z ZS nr 6 Tychy) zaproponował 4 obszary działań (Kibice, Komunikacja, Usprawnienie infrastruktury, Bezpieczeństwo i higiena) oraz szereg rozwiązań logistycznych dla każdego z nich.

Po godzinie 14 jury przystąpiło do narady, a uczestnicy mogli odetchnąć podczas przerwy. Możemy zdradzić, że narada przebiegała w sposób bardzo merytoryczny, a członkowie jury żywo dyskutowali kolejne wątki poruszone przez uczestników podczas swoich prezentacji. Minuty po godzinie 15 jury wkroczyło z powrotem do głównej sali konkursowej i przekazało organizatorom wyniki drugiego etapu konkursu. Ligę Młodych Logistyków odwiedził w tym czasie Prorektor ds. Edukacji, prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch.

Ku zaskoczeniu organizatorów, jury zdecydowało, by wszystkie zespoły umieścić na podium, i tak:

 • III miejsce zajął zespół nr 1 z Tychów, w składzie: Karolina Dowiat, Mateusz Szpila, Joanna Janik,
 • II miejsce zajęły dwa zespoły: zespół z 2 z Tychów, w składzie: Damian Krzep, Dawid Romanowski, Adrian Murzyn oraz zespół z Lędzin, w składzie: Marzena Kula, Monika Sawiuk, Sara Siejka,
 • I miejsce zajął zespół z Gliwic, w składzie: Julia Senkała, Julia Kozubek, Patryk Szulgacz.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dyplomami, zestawami upominkowymi i książkami. Ponadto, każdy z trzech członków zwycięskiego zespołu otrzymał bon o wartości 350 zł do wydawania w Media Markt oraz zaproszenie na organizowany dla nich wyjazd studyjny z członkami NKL DIALOG do bazy przeładunkowej DHL na lotnisku Katowice-Pyrzowice.

Poproszony o to przez prowadzącego konkurs członka NKL DIALOG Bartosza Buksińskiego, podsumowania wysiłków uczestników konkursu podjął się prof. Wojciech Dyduch, który zaczął od przywołania słów Goethego: „Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”. Profesor, kierując się do siedzących na sali uczniów, przeformułował sentencję Goethego i powiedział: „Tyle razy jesteś człowiekiem, ile razy zrobisz coś więcej, ponad to, co musisz”. Wyraził następnie wielki szacunek za to, że w toku nauki szkolnej i życia codziennego, uczniowie znaleźli w sobie wytrwałość, by poświęcać się swojej pasji. Że zdecydowali się podjąć wyzwanie uczestnictwa w konkursie, a także ponosić wysiłek i realizować się, pogłębiając wiedzę logistyczną. Gratulacje złożył wszystkim zespołom.

Zakończyła się tym samym I edycja konkursu wiedzy o logistyce „Liga Młodych Logistyków 2012”. Gratulacje składamy wszystkim uczestnikom. Serdecznie dziękujemy ponadto naszym partnerom: Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz akcji Tiry na Tory. Z przekonaniem, że zobaczymy się na „Lidze Młodych Logistyków 2013”, pozdrawia Komitet organizacyjny tegorocznej edycji w składzie: Damian Popek, Bartosz Buksiński, Łukasz Myszka, Karolina Kędzierska, Tomasz Opiekulski, Estera Kowacka, Katarzyna Wróbel oraz Jakub Knauer.

lml1

lml2

 

Galerie zdjęciowe: KONKURSWYCIECZKA

 

Partnerzy konkursu:

Parlament Studencki

TiryNaTory