Relacja z Konferencji Miasto 2015- Zarządzanie Miastem

W dniu 17 listopada 2015 roku (wtorek) w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja Międzynarodowej Konferencji Miasto 2015 – Zarządzanie Miastem. Głównymi organizatorami konferencji było stowarzyszenie „Europa jest prosta” oraz poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Tematem przewodnim konferencji była rewitalizacja obszarów miejskich i tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastami. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób – samorządowców i specjalistów zajmujących się zarządzaniem miastami oraz studentów śląskich uczelni.W konferencji wzięło udział dwóch członków Naukowego Koła Logistycznego „Dialog”– Magdalena Sarnik oraz Michał Kaim.12282967_10208697007286781_671410662_n

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne: Urban policy, urbanregeneration and smart cities: messages for and from Europe, Rewitalizując miasta – jak zachować balans między remontem infrastruktury a potrzebami społeczności lokalnych, Czy polskie miasta przyszłości będą użyteczne? Wszystkie bloki były prowadzone przez ekspertów związanych z zarządzaniem w miastach. Przed rozpoczęciem bloków tematycznych dr Jan Olbrycht zaprezentował Agendę miejską Unii Europejskiej. Innowacje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W której zaprezentował plan strategiczny Unii Europejskiej dotyczących tego zagadnienia. Dr Jan Olbrycht zwrócił uwagę na rosnące znaczenie miast w polityce Unijnej oraz krajowej. Założeniami agendy jest zaangażowanie miast w kształtowanie polityki, w proces implementacji polityki.
Pierwszy blok tematyczny był prowadzony w języku angielskim przez profesora Michaela Parkinsona – fundatora i dyrektora w EuropeanInstitute for Urban Affairs na Uniwersytecie Johna Moores’a w Liverpoolu. Profesor przedstawił główne przyczyny rosnącego znaczenia miast, co powinno się robić dla miast, jakie wyzwania stoją przed rewitalizacją miast, jaka jest rola Unii Europejskiej, jakie zachodzą relacje pomiędzy miastami Europy, jaka powinna być rola stolicy, jakie są perspektywy Polski w Europie oraz jakie miejsce zajmują polskie miasta na tle Europejskich oraz jaka będzie przyszłość miast. Wykładowca przybliżył także zagadnienie dotyczące Smart Cities oraz zwrócił uwagę że rozwój kraju nie zależy od rozwoju stolicy ale miast drugiego rzędu (secondtiers). Miasta, które posiadają wspólne cele powinny się łączyć ze sobą ponieważ wtedy mają znaczenie na arenie Unii Europejskiej. Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań ekspertowi w sali wykładowej oraz po zakończeniu wykładu podczas przerwy kawowej.

Drugi blok tematyczny odbył się jako rozmowa z prezydentami polskich miast: Gliwic – Zygmunt Frankiewicz, Wałbrzycha – Roman Szełemej, Łodzi – Hanna Zdanowska oraz Sopotu – Jacek Karnowski. Moderatorem bloku był dr Jan Olbrycht. Moderator zadał prezydentom miast pytania dotyczące rewitalizacji miast. Eksperci opowiadali jak w miastach, w których sprawują władzę przebiega rewitalizacja, o potrzebie inwestycji szczególnie w miastach o małych środkach finansowych, o konieczności aktywizacji mieszkańców, zwrócili uwagę jak ważne jest rozwiązywanie problemów w miastach oraz nie rozdzielanie ich ponieważ wszystkie one są ze sobą powiązane oraz jak jeden projekt jest w stanie dynamicznie zmienić cały rozwój obszarów miejskich. Poruszony był także temat URBACT, czyli programu służącemu organizacji sieci współpracy miast europejskich. Projekt zakłada wymianę doświadczeń władz miejskich, uczenie się i poszerzanie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miastem. Po zakończeniu dyskusji odbył się lunch podczas, którego uczestnicy mogli porozmawiać z innymi uczestnikami konferencji oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Trzeci blok tematyczny odbył się z udziałem ekspertów z firm związanych z nowoczesną technologią: Microsoft – Artur Kolesiński, IBM – Marek Okularczyk, Cisco Systems – Piotr Skirski, Euro-Centrum w Katowicach – Patryk Białas oraz prezydenta miasta Tarnowa – Jacka Włodek. Eksperci zwrócili uwagę na to, że ważne jest zaangażowanie mieszkańców w zmiany zachodzące w miastach np. przez budżet obywatelski. Kolejną ważną sprawą jest stworzenie bazy danych w aglomeracjach oraz udostępnianie tych informacji ludziom, pracownikom miast oraz miejskich spółek. Zwrócili uwagę, że technologia jest tylko tłem w dążeniu do budowania smart city. Wszystkie obszary działania w miastach powinny być skoordynowane. Patryk Białas smart city nazwał użytecznym miastem, które uczy się, jest kreatywne, przeznaczone dla mieszkańców, wyciąga wnioski oraz formuje plany. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy mieli możliwość zadania pytań ekspertom.

Na zakończenie konferencji Jan Olbrycht ponownie podkreślił rosnące zainteresowanie Unii Europejskiej, a także niektórych rządów obszarami miejskimi. Rozwój tych miast będzie miał kluczowe znaczenie dla całej Unii.

Konferencja umożliwiła studentom zdobycie nowej wiedzy na tematy ciekawe i przyszłościowe związane z zarządzaniem w miastach. Konferencje takie jak Miasto 2015 – Zarządzanie miastem pozwalają uczestnikom na zdobywanie nowych kontaktów biznesowych, poznanie ciekawych ludzi oraz zdobywanie nowej wiedzy w oparciu o doświadczenia innych ludzi. Miła atmosfera, bezbłędna organizacja oraz interesująca tematyka sprawiła, że wszyscy uczestnicy pozytywnie wypowiadali się na temat konferencji. Duża liczba uczestniczących studentów ukazała, że jest to temat ważny oraz przyszłościowy.