Relacja z konferencji Pollogus 2015

Aleksandra Bieleń oraz Klaudia Kulińska, studentki czwartego roku logistyki
na Wydziale Ekonomii oraz członkinie Naukowego Koła Logistyki „Dialog”, zajęły I miejsce
w konkursie na najlepszy referat na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków Pollogus 2015, odbywającej się w dniach 12-13.11.2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Ich praca pt. „Potencjał adaptacyjny technologii TPMS w Polsce oraz korzyści finansowe wynikające z wdrożenia systemu” znalazła uznanie Komitetu Naukowego Konferencji. W swoim referacie studentki dokonały studium przypadku, analizując kosztowo wpływ ciśnienia w oponach na utrzymanie maksymalnej efektywności paliwowej pojazdu
oraz przebieg opon. Przeprowadziły również analizy wielkości polskiego rynku, któremu dedykowany jest system telematyczny Tire Pressure Monitoring System.

Podczas oceny wystąpień uczestników uwzględnione zostały takie kryteria, jak: cel oraz wartość merytoryczna referatu, swoboda wypowiedzi referujących, forma oraz treść prezentacji, realizacja zakładanego celu, czyli ocena metodyki przeprowadzonych badań. Reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajęły najwyższy stopień podium, zdobywając główną nagrodę w postaci iPada firmy Apple.
Co więcej, po pozytywnej ocenie recenzentów, zwycięski referat zostanie opublikowany
w monografii „Logistyka. Współczesne wyzwania” pod redakcją
prof. zw. dr hab. inż. Jacka Szołtyska oraz dr Beaty Detyny.