Konferencja w Krakowie

W dniu 13.12.2014 roku członkowie NKL DIALOG w sześcioosobowym składzie: Daria Sochan, Monika Piecha, Kinga Konstanty, Jakub Knauer, Kacper Caniboł oraz Maciej Dudek wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez firmę LUQAM w Krakowie. Hasłem przewodnim było: „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w praktyce”.
Konferencja była podzielona na blok dydaktyczny oraz warsztatowy. W części teoretycznej trenerzy przybliżyli uczestnikom tematy: „Komunikacja w procesie audytu”, „Akredytacja- czyli potwierdzenie kompetencji technicznych zgodnie z PN-EN ISO 17025”, „Food Defence. Jako system ochrony żywności przed celowym skażeniem” oraz „TOYOTĄ po branży spożywczej”.
Po krótkiej przerwie kawowej, członkowie koła uczestniczyli w części praktycznej. Jeden z warsztatów dotyczył zagadnienia Food Defence- obrona żywności przed bioterroryzmem. Uczestnicy opracowywali procedury na wypadek działań kryzysowych.
Z kolei drugi to visual managment, podczas którego uczestnicy mogli poznać metody wizualne umożliwiające usprawnienie i polepszenie bezpieczeństwa codziennych procesó zachodzących w przedsiębiorstwach. Jest to istotny element filozofi lean managment, czyli szczupłego zarządzania.