Nowy zarząd NKL Dialog

W NKL Dialog dużo zmian. Wraz z końcem roku dziękujemy za koordynowanie działalności Koła i dziękujemy staremu zarządowi na zaangażowanie. Mamy także przyjemność przedstawić nowy zarząd, którego przewodniczącą została Julia Senkała.

W nowym zarządzie zasiadają także:

 • Aleksandra Breguła – wiceprzewodnicząca ds. kontaktów zewnętrznych
 • Natalia Malik – wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
 • Anna Woźnica – wiceprzewodnicząca ds. informatycznych
 • Adrian Michalski – wiceprzewodniczący ds. finansowych
 • Martyna Pietrucha – sekretarz

nowy zarzad

Pożegnaliśmy także poprzedni zarząd w składzie:

 • Kinga Konstanty – przewodnicząca
 • Aleksandra Breguła – wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
 • Żaneta Szymanek – wiceprzewodnicząca ds. finansowych
 • Julia Senkała – wiceprzewodnicząca ds. kontaktów zewnętrznych
 • Andrzej Hanusik – wiceprzewodniczący ds. informatycznych
 • Michał Kaim – sekretarz

stary zarzad

Dzięki za cały rok intensywnej pracy! :)