Sukces członków Dialogu na 41. Studenckiej Konferencji Naukowej w Częstochowie

Dnia 1 czerwca 2017 roku członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG brali udział w 41 Studenckiej Konferencji Nauowej odbywającej się w murach Politechniki Częstochowskiej. Konferencja ta, organizowana na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ma charakter cykliczny.

lot ptaka

Referaty prezentowane w ramach Studenckiej Konferencji Naukowej obejmują szeroki zakres tematyczny umożliwiający wymianę poglądów i rozwój wiedzy. Sprzyjają temu również kontakty osobiste i spotkania koleżeńskie, które owocują pogłębieniem współpracy interdyscyplinarnej. W tym roku na konferencję zgłoszono łącznie ponad 170 referatów.
Prace były prezentowane na posiedzeniach  poszczególnych sekcji Konferencji i opublikowane w materiałach konferencyjnych.

my

W tegorocznej konferencji referat członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG Andrzeja Hanusika oraz Marka Kozienia zatytułowany „Sieć centrów przesiadkowych jako strukturalny integrator systemu transportu miejskiego” zajał II miejsce w konkursie na najlepszy referat w sesji tematycznej „Zarządzanie i inżynieria produkcji”.

my2

Konferencja była idealna okazją do poszerzania wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki, prowadzeniu dyskusji akademickich oraz poznawaniu przedstawicieli różnych środowisk naukowych.