Relacja z VI edycji Ligi Młodych Logistyków

1

Dnia 16 marca 2017 roku w murach budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, znajdującym się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył się finał VI edycji Konkursu Liga Młodych Logistyków.

Spośród 179 drużyn z 93 szkół z całej Polski, które brały udział w etapie eliminacji, do finału dostało się 12 drużyn z 11 szkół. Jury składało się z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego – Katedry Logistyki Ekonomicznej i Katedry Transportu oraz z absolwentów uczelni, członków Naukowego Koła Logistyki „Dialog”.

2

Oficjalna część Konkursu rozpoczęła się uroczystym otwarciem w auli budynku CNTI. Po przedstawieniu wszystkich drużyn oraz składu Jury, głos zabrał Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. UE dr hab. Robert Tomanek. Kolejną osobą, która powiedziała uczestnikom kilka słów otuchy była prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej, a potem wystąpili panowie Mateusz Targosz i Szymon Brzeziński – reprezentanci partnera głównego Konkursu – MS Logistics.

Następnie, po krótkiej przerwie na poczęstunek, Uczestnicy przystąpili do konkursowych zmagań ‑  rozwiązywali test wiedzy z zakresu logistyki, składający się z 20 pytań oraz opracowywali w formie prezentacji propozycję rozwiązania zadania case study z tematyki „Wyzwań koncepcyjnych związanych z logistyką młodego przedsiębiorcy”, które z kolei przygotował dla NKL „Dialog” dr Piotr Hanus.

3

W tym samym czasie dr Piotr Hanus oraz mgr Magdalena Michalik wygłosili wystąpienie dla opiekunów na temat „Logistyka przyszłości i kompetencje kadry logistycznej”.

Kolejnym etapem, po godzinnej przerwie obiadowej, było przedstawienie wspomnianych wcześniej prezentacji oraz odpowiedź na pytania zadawane przez Jury.

Na zakończenie wszyscy obecni ponownie zgromadzili się w auli, Jury otrzymało w ramach podziękowania pamiątkowe upominki , a wyniki ogłosił opiekun Naukowego Koła Logistyki „Dialog”, dr Krzysztof Niestrój.

4

Laureatami VI edycji Konkursu zostały drużyny z następujących szkół:

– Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni w składzie Natalia Zaleńska, Karolina Brzegowa, Marcin Ból;
– Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdrój w składzie Kamil Kolski, Kamil Chromik, Artur Owczarzy;
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu w składzie Jakub Śliwa, Piotr Wrona, Patryk Nowicki.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, uczestnicy, opiekunowie, organizatorzy oraz jurorzy zostali poproszeni na środek do pamiątkowego zdjęcia, a następnie, zaopatrzyli się w prowiant na drogę w bufecie.

5

Specjalne podziękowania dla:

– prof. UE dra hab. Roberta Tomanka

– prof. dr hab. Danuty Kisperskiej-Moroń

– prof. UE dra hab. Janusza Figury

– dra Krzysztofa Niestroja

– dra Sebastiana Twaroga

– dra Marcina Komańda

– dr Teresy Gądek-Hawlena

– dra Piotra Hanusa

– mgr Magdaleny Michalik

– mgra Grzegorza Krawczyka

– mgr Katarzyny Cyra

– mgra Damiana Popek

– inż. Jakuba Knauera

– MS Logistics

– Queris

– Skawa

– JAS FBG

– Aspekt

– Poczta Polska

– Śląski Klaster Lotniczy

– Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM”

– Czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”

– Portalu „Logistyka.net.pl”

– Czasopisma „Eurologistics”

– Portalu „Log4.pl”

– Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. (PWE)

– Portalu „Pracuj w Logistyce pl”

– Portalu „Elektroniczny Magazyn Informacji Logistycznej”

– Czasopisma „Polska Gazeta Transportowa”

– Portalu „etransport.pl”